Trasa

Trasa Pielgrzymki prowadzi  droga krajową nr od Bydgoszczy do Włocławka. Dystans ok.110km.
Bydgoszcz - Górsk - Toruń - Włoclawek.
Zobacz  mapę.