Regulamin

Regulamin – X Pielgrzymka Rowerowa Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. 14 października 2023r., sobota

Trasa : Bydgoszcz - Górsk - Toruń Włocławek, dystans ok.110km

1. Pielgrzymem – uczestnikiem X Pielgrzymki  Rowerowej Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. może osoba pełnoletnia, która  pragnie pogłębić życie religijne i akceptuje regulamin.
2. Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. To "rekolekcje w drodze".
   Pielgrzym musi przestrzegać:- unikania zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki,
- zaleceń  służb porządkowych (Przewodnika Pielgrzymki, Komandora Pielgrzymki, Policji )
3. Pielgrzym musi być przygotowany na zmęczenie i niepogodę.
4. Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym.
5. Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra całej pielgrzymki.
6. Wszystkich uczestników Pielgrzymki w trakcie przejazdu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego; każdy indywidualnie odpowiada za swoje bezpieczeństwo na drodze i za spowodowane szkody.
7. Każdy Pielgrzym ma obowiązek jechać  w kasku.
8. Prędkość  jazdy wynosić będzie 20-25klm/h.  
    Minimalna prędkość poruszania się na trasie  nie może być mniejsza niż 20km/h.
    Uczestnicy spowalniający jazdę będą zabierani wraz z rowerem przez samochód techniczny organizatora.
8. Zakazane jest wyprzedzanie Przewodnika Grupy oraz opuszczanie grupy bez zgody Przewodnika Grupy.
9. Każdy Pielgrzym ma obowiązek jechać w kasku rowerowym i kamizelce odblaskowej otrzymanej od organizatora.
10. Uczestnik  musi posiadać sprawny rower, zapasową dętkę oraz sprawne światła; z przodu białe i z tyłu czerwone.
11. Warunkiem bezwzględnym udziału w Pielgrzymce jest oprócz zgłoszenia się i dokonania opłaty startowej  jest wypełnienie
       przez uczestnika
       Kartę Zgłoszenie podpisuje Pielgrzym  i oddaje ją organizatorowi przy pobraniu pakietu startowego.   
12. Każdy Pielgrzym - uczestnik podpisuje się czytelnie na Karcie Zgłoszenia pod następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją  VIII Pielgrzymki Rowerowej Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Pielgrzymce. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Pielgrzymce. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przepisów ruchu drogowego,  przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą mogą  być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu   oraz  wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

13. Uczestnictwo w pielgrzymce jest odpłatne. Koszt uczestnictwa  jest płatny w całości. 
Pielgrzymka nie korzysta  z żadnych innych źródeł finansowania, jest w całości finansowa z opłaty startowej uczestników - pielgrzymów.    

14. Opłata startowa wynosi 95zł. Opłata startową wpłacamy na konto organizatora  :
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824

15. Opłata startowa obejmuje ona:

•    numer startowy
•    koszulka lub kamizelka z okazjonalnym nadrukiem
•    medal pamiątkowy,
•    ubezpieczenie NW,
•    dwa ciepłe posiłki ( Górsk ) i zakończenie Włocławek ( obiad ),
•    2 bufety na trasie pielgrzymki (napoje, kawa, herbata, batony i itp.),
•    przewóz powrotny uczestnika wraz z rowerem z Włocławka do Bydgoszczy.
•    zabezpieczenie medyczne

15. Ilość uczestników ograniczona do 120 osób.
      Lista startowa dla osób zgłoszonych przez Internet domykana jest do dnia 10 października 2023r
      Po tym terminie w przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane tylko osobiście w biurze Stowarzyszenia   
      Rowerowa Brzoza pod adresem : 85-135 Bydgoszcz ul.Bielicka 76C w godz. 10.00-16.00.
16.Program godzinowy :  14 października 2023r

 • godz. 07:00 - Msza Św. w Bydgoszczy w Kościele Świętych Polskich Braci Męczenników ( Bydgoszcz ul.Księdza Jerzego Popiełuszki 3 ), uczestnicy na starcie mogą oddać swój bagaż do samochodu technicznego – będzie jechał na tyle kolumny.
 • samochód techniczny będzie podstawiony przy Kościele na starcie Pielgrzymki. 
 • godz. 08:00 - złożenie zniczy przy Kościele, start pielgrzymki,
 • godz. 10:00 - 10:15 - złożenie zniczy w Górsku,
 • godz. 10:15- 10:45- ciepły  posiłek  w Górsku - parking,
 • godz. 11:15 - 11:30 - złożenie zniczy w Toruniu,
 • godz. ok. 14:50 - przyjazd do Włocławka  
 • godz. ok. 15:00 -  15:45  obiad  we Włocławku 
 • godz. ok. 16:00 - meta na tamie we Włocławku -  każdy indywidualnie składa znicz pod Krzyżem, znicze zabezpiecza organizer,
 • godz. ok. 16:30 - wspólna modlitwa w Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, wręczenie pamiątkowych medali  oraz  zwiedzanie muzeum, 
 • ok. 17:30 - 18:00 -  powrót autokarami  do Bydgoszczy, autokary będą podstawione - parking w okolicach Sanktuarium.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem