Medal

Każdy Pielgrzym na koniec naszej Pilgrzymki otrzymuje pamiątkowy medal. Medale będą poświęcone w Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Medal na tegoroczną edycję Pielgrzymki będzie opublikowany do 15 września 2017r.
Poniżej prezentujmey medal z roku 2016 i 2017.