ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

  • Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Marszu Nordic Walking wynosi 500 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów. 
  • Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://b4sportonline.pl/bieg_mikolajkowy_w_policach/ w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2022 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń
  •  Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 28 listopada 2022 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).
  •  Za skuteczne zgłoszenie do imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora. 
  • Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Marszu Nordic Walking. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio : 

do 30 września – 60 zł (pakiet z koszulką 80 zł) 

do 31 października – 70 zł (pakiet z koszulką 90 zł) 

do 21 listopada – 80 zł (pakiet z koszulką 100 zł) 

do 28 listopada – 80 zł (pakiet bez koszulki) 

Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto : Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010 Santander Bank Polski 39 1090 2590 0000 0001 3631 7663 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Opłata X Marsz Mikołajkowy”. Jeśli pakiet z zakupioną dodatkową koszulką proszę wpisać w tytule przelewu ,, pakiet z koszulką”. 

  • W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w imprezie wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika do dnia 19 listopada 2022 r., po tym terminie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika/zawodniczki kierować proszę na adres mailowy : biegmikolajkowypolice@gmail.com lub mikolajkowyoplaty@gmail.com .

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem