Klasyfikacje

  1. KLASYFIKACJA

W ramach biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:

  • Klasyfikacja Generalna – miejsca I – VI kobiet i mężczyzn
  • Klasyfikacja Wiekowa – miejsca I-III kobiet i mężczyzn

K 16, M 16 -  (16 – 19 lat)

K 20, M 20 -  (20 – 29 lat) 

K 30, M 30 -  (30 – 39 lat)

K 40, M 40 -  (40 – 49 lat)

K 50, M 50 -  (50 – 59 lat)

K 60, M 60 -  (60 lat i więcej) 

 

  • Klasyfikacja Mieszkaniec Powiatu Police

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy zamieszkujący (meldunek stały lub czasowy wykazany dowodem osobistym lub odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Gminy) w Powiecie Polickim (Gmina Police, Gmina Nowe Warpno, Gmina Dobra, Gmina Kołbaskowo). 

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn (miejsca I – III)

 

  • Klasyfikacja ,,Zimowe Mistrzostwa Polski Grupa Azoty S. A.”

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy będącymi pracownikami między innymi: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne ” Police” S. A. , Grupa Azoty Zakłady Azotowe ”Puławy”, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S. A.

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn ( miejsca I – III )

  • Klasyfikacja Rodzinna

Zapisy rodzin odbywać się będą tak, jak w przypadku zapisów drużyn. Punkty będą liczone również tak, jak w przypadku punktacji drużynowej. Do drużyny rodzinnej może zapisać się minimum 3 ( trzech/troje) zawodników/zawodniczek. Zgłoszenia rodzin dokonuje kapitan w biurze zawodów, podając numery startowe oraz imiona i nazwiska reprezentantów wchodzących w skład drużyny/rodziny.

  • Klasyfikacja Drużynowa

W każdej z klasyfikacji drużynowej nagradzane będą trzy najszybsze zespoły Biegaczy. 

Zapisy drużyn odbywać się będą w dniu imprezy w biurze zawodów. Do klasyfikacji drużyn należy zgłosić 5-ciu/-oro zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych członków drużyny. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN Mężczyzn/Kobiet. Zwycięzcą zostaje drużyna, która uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Przykładowo: 

Drużyna A – 3 mężczyzn i 2 kobiety.

Mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn – 2,4,5 oraz miejsca Open Kobiet- 1 i 7. Suma ich punktów łącznie wynosi 19.

Drużyna B – 5 kobiet. Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet- 1,2,3,4,5 to suma ich punktów łącznie wynosi 15.

Zwycięzcą zostaje drużyna B.

W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez więcej niż jedną Drużynę, o wyższym miejscu decyduje ilość punktów najszybszego zawodnika danej 

Drużyny.

  • Klasyfikacja przebierańców 

Podstawą klasyfikacji w tej kategorii jest udział w Biegu Głównym, mając do wyboru pokonanie odcinka 10km trasy, lub zakończyć swój bieg po 1 okrążeniu – pokonaniu 5km odcinka w przebraniu.

Zawodnicy podczas swojego startu muszą pokonać całą trasę w przebraniu : wykonanym przez siebie lub wypożyczonym o tematyce filmowej, bajecznej najlepiej świątecznej.

Przebierańcy muszą pozostać w swoich strojach do czasu dekoracji, gdzie publiczność z pomocą komisji wybierze najciekawszych przebierańców.

W kategorii PRZEBIERAŃCY ( od  1 do 3 osób ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc, oraz w kategorii DRUŻYNA PRZEBIERAŃCÓW ( powyżej 3-ech osób w drużynie ) – zostanie nagrodzonych 6 miejsc.

  • Klasyfikacja Służby Mundurowe 

W kategorii mogą wziąć udział zawodnicy aktualnie pracujący w służbie mundurowej ( Wojsko Polskie, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Służba Celna, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna , Straż Miejska, Służba Więzienna, BOR, ABW). Uczestnik zobowiązany jest przedstawić legitymację służbową lub odpowiednie zaświadczenie. 

Dekoracja odbędzie się w kategorii Kobiet oraz Mężczyzn ( miejsca I-III ).

Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Na mecie znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika. 

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety. W przeciwnym wypadku zostanie na uczestnika nałożona kara finansowa, odpowiadająca wartości zgubionego chipa i kosztów organizacyjnych związanych z zapłatą za utracony chip oraz nabyciem nowego chipa.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem