Klasyfikacje

1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Marszu Nordic Walking wynosi 300 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów. 

2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://b4sportonline.pl/bieg_mikolajkowy_w_policach/ w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2023 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. 

3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 26 listopada 2023 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany). 

4. Za skuteczne zgłoszenie do imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto wskazane przez Organizatora. 

5. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Marszu Nordic Walking. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej wynoszą odpowiednio : 

 do 24 września – 60 zł (pakiet z koszulką 80 zł) 

 do 21 października – 70 zł (pakiet z koszulką 90 zł) 

 do 11 listopada – 80 zł (pakiet z koszulką 100 zł) 

 do 21 listopada – 90 zł (pakiet z koszulką 110 zł) 

 do 26 listopada – 90 zł ( pakiet bez koszulki) 

Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto : Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police ul. Roweckiego 50/8 , Police 72-010 Santander Bank Polski 39 1090 2590 0000 0001 3631 7663 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek : ,,Opłata XI Marsz Mikołajkowy”. Jeśli pakiet z zakupioną dodatkową koszulką proszę wpisać w tytule przelewu ,, pakiet z koszulką”.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem