ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

1. Limit Uczestników (opłaconych zgłoszeń) w Biegu na 10km lub 5km wynosi 700 osób. W przypadku wyczerpania tego limitu Organizator zastrzega sobie prawo
wcześniejszego zamknięcia zapisów. 
2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza  zgłoszeniowego na stronie https://b4sportonline.pl/bieg_mikolajkowy_w_policach/
w nieprzekraczalnym terminie do 26 listopada 2023 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń.
3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 26 listopada 2023 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń
nie zostanie wcześniej wyczerpany).
4. Za skuteczne zgłoszenie do Biegu uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i dokonania opłaty startowej na konto
wskazane przez Organizatora.
5. Organizator ustala poniższe wysokości opłaty startowej w ramach zgłoszeń udziału w Biegu 10km lub 5km. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty
startowej wynoszą odpowiednio:
 do 24 września – 60 zł (pakiet z koszulką 80 zł)
 do 21 października – 70 zł (pakiet z koszulką 90 zł)
 do 11 listopada – 80 zł (pakiet z koszulką 100 zł)
 do 21 listopada – 90 zł (pakiet z koszulką 110 zł)
 do 26 listopada – 90 zł ( pakiet bez koszulki)
Wniesienie opłaty startowej można dokonać przelewem na konto: 

Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police
ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010
Santander Bank Polski
39 1090 2590 0000 0001 3631 7663
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek: ,,Opłata XI Bieg Mikołajkowy”. Jeśli pakiet z zakupioną dodatkową koszulką proszę wpisać w tytule przelewu ,, pakiet z koszulką”.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem