Pakiet startowy, medal pamiątkowy

Każdy uczestnik na mecie otrzymuje pamiątkowy medal.
Projekt medalu opublikujemy do 30 kwietnia 2023.

Pakiet startowy :
• nr startowy - imienna etykieta na rower,
• bandana kolarska,
• pamiątkowy medal na mecie – otrzymuje każdy uczestnik na mecie:
  Bydgoszcz przy pomniku Kazimierza Wielkiego,

Świadczenia : 
• korzystanie z 2 bufetów na trasie – Mrocza  i  Byszewo - dla dystansu 180km i dystansu 80km. 
 • obiad w miejscowości Lipka - dla dystansu 180km ,
• pomoc techniczna na trasie tj. w przypadku nie możliwości kontynuowania
   jazdy organizator przewozi uczestnika wraz rowerem do mety,
• zabezpieczenie medyczne ,
•  podstawowe ubezpieczenie NW.

 

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem