Podstawowe informacje

 

I. Impreza odbędzie się 25-ego kwietnia 2020 roku w miejscowości Dobra.

CHARYTATYWNE BIEGI DZIECI

  1. Start i Meta usytuowane będą przy stadionie ORLIK 2012 ul. Poziomkowa 5.
  2. Bieg dla dzieci (przedszkolaki oraz klasy I – III  dziewczynek i chłopców).
  3. Limit startujących 150 (opłaconych) dzieci łącznie w wszystkich kategoriach.
  4. Trasa Biegów: Przedszkolaki – 200m, Klasy I – III – 400m.
  5. Program startów:

- 10:00 Start przedszkolaki dziewczynki

- 10:05 Start przedszkolaki chłopcy

- 10:10 Start klasy 1-3 dziewczynki

- 10:20 Start klasy 1-3 chłopcy

- 10:30 Dekoracja Zwycięzców (przedszkolaki oraz klasy 1-3)

  1. Biuro zawodów dla dzieci:
    Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra

Odbiór pakietów w godzinach:08:00 – 09:30

  1. Pakiet startowy: numer startowy wraz z agrafkami, woda i owoc, medal w kształcie marchewki.
  2. Rejestracja zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie https://b4sportonline.pl/Dobra_Piatka/   w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2020 r. lub wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz. 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów (jeśli limit zgłoszeń nie zostanie wcześniej wyczerpany).

Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności dzieci) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

II. OPŁATY

Organizator ustala wpisowe na Biegi dla Dzieci w wysokości:

- w kwocie 10 zł do dnia 31.04.2020r.

- w kwocie 20 zł od dnia 20.04 – 25.04.2020r

Cała kwota zebrana z wpisowego ,,Charytatywne Biegi dla Dzieci ” zostanie przeznaczona na pomoc dla BRUNA WASZCZUKA -https://www.facebook.com/bruno.waszczuk/ 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem