Komunikat Techniczny MARATON ROWEROWY GRYFLAND


ORGANIZATOR
Klub Rowerowy  G R Y F L A N D 
Starostwo Powiatowe w Gryficach

 

Partnerzy

Gmina Gryfice

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor- Marek Zadworny - 508337395
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148

Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931

Maraton rowerowy w Gryficach  zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem  Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych opublikowanym na stronie: https://supermaratony.org/regulamin-p-p/ , uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.

 

P R O G R A M    Z A W O D Ó W
                           
Maraton Rowerowy GRYFLAND odbędzie się 25 maja 2024r. 

Baza Zawodów i miejsce startów -  GRYFARENA Gryfice Meta - Rzęskowo
 

PIĄTEK   24.05.
 17.00 – 19.00 – Rejestracja uczestników zawodów
 19.00 – Odprawa Techniczna 

SOBOTA 25.05
08.00 – 08.45 – Rejestracja uczestników zawodów
09.00 – Start na dystansie MEGA
09:30 – 11:30 – Rejestracja uczestników zawodów
12.00 – Starty dystans L.M. i MINI
15:00 – Zamknięcie tras zawodów 
16:00 – Zakończenie maratonu dekoracja - GRYFARENA Gryfice

 

TRASY MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 

MARATON GRYFLAND DYST.MINI , L.M.  59km

START GRYFICE GRYF ARENA , rondo w prawo ul. Piłsudskiego 
RONDO prosto  droga nr.109, GÓRZYCA, KŁODKOWO
TRZEBIATÓW ul. Zagórska RONDO w lewo droga nr.109
RONDO w lewo ul. Kamieniecka droga nr. 103
CERKWICA RONDO prosto droga nr.103
CERKWICA RONDO w prawo droga nr.110
LĘDZIN RONDO nawrót droga nr.110 
CERKWICA RONDO w lewo droga nr.110 
CERKWICA RONDO  w prawo droga nr. 110 
META RZĘSKOWO ul. Pliszki 1 

 

MARATON GRYFLAND DYST.MEGA 142km

START GRYFICE GRYF ARENA , rondo w prawo ul. Piłsudskiego 
RONDO prosto  droga nr.109, GÓRZYCA, KŁODKOWO
TRZEBIATÓW ul. Zagórska RONDO w lewo droga nr.109
RONDO w lewo ul. Kamieniecka droga nr. 103
CERKWICA RONDO prosto droga nr. 103
CERKWICA RONDO w prawo droga nr. 110
LĘDZIN RONDO nawrót droga nr. 110
CERKWICA RONDO w lewo droga nr.110 
CERKWICA RONDO  w prawo droga nr. 110
GRYFICE RONDO prosto ul. Niechorska
skręt w prawo ul. Pomorska, ul. Owocowa skręt w prawo droga nr.15
ŚWIERZNO RONDO w lewo droga nr. 103
KAMIEŃ POM. ul. Gryficka  w prawo droga nr.107 
KAMIEŃ POM. RONDO w prawo droga nr. 107 ul. Dziwnowska
RONDO w prawo 
STRZEŻEWO – w lewo
ŁUKĘCIN w prawo droga nr.102
POBIEROWO, TRZĘSACZ, REWAL, 
LĘDZIN RONDO w prawo droga nr. 110
CERKWICA RONDO w lewo droga nr.110 
CERKWICA RONDO  w prawo droga nr. 110 
META RZĘSKOWO ul. Pliszki 1

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do udziału w maratonie na dystansie  MEGA, MINI i L.M. tylko drogą elektroniczną do dnia 23.05.2024r. 
Jest możliwość też zapisania się w biurze zawodów. 

 • Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje.                                                           

WPISOWE

Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w MARATONIE na   dystansach MEGA , MINI i LIGA MISTRZÓW:  
Wpisowe/ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/  wynosi 100zł
Wpisowe w biurze zawodów 120zł
Wpłaty po 20 maja  nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z losowaniem nagród (UWAGA!!!!  decyduje data wpływu na konto)​

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

 • K.R.GRYFLAND 
 • PKO BP SA GRYFICE    51 10202821 0000 1902 0073 1794
 • z dopiskiem MARATON  imię i nazwisko uczestnika !!!!!
 • Kategorie K7 i M7 – opłata 50% wpisowego
  Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
 • W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
 • Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail – gryfland@onet.pl  wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego  w biurze zawodów.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.

UDZIAŁ W MARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

 • Młodzież  w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu pisemnej zgody na start  podpisanej w obecności  Organizatora przez  rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

GRUPY STARTOWE

Start 10 osobowych  grup następuje co 5 minut.
O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych. Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Grupy startowe zostaną opublikowane 24 maja  2024r.
                   
Trasy  maratonu GRYFLAND zostały tak wyznaczone by ograniczyć najbardziej niebezpieczne miejsca - większość skrzyżowań to ronda które przy imprezie w otwartym ruchu drogowym są najmniej niebezpieczne dla rowerzystów.

 

POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE

 • Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie zawodów występuje asfalt o bardzo dobrej jakości, 
 • Uczestnicy zawodów, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy zawodów.
 • Trasa jazdy na czas  będzie oznakowana strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
 • Zawody  nie będą zabezpieczany przez żadne  służby.
 • Dekoracja zwycięzców odbędzie się w sobotę o godzinie 16  w hali GRYF ARENA . 
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie istniejącej pandemii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 • Zawody  będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 • Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu .
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników  w minimalnym zakresie od NNW.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy .
 • Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki  Regulaminu   i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • . Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu  oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów

              KONTAKT-    Marek Zadworny  tel. 508337395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                   
                                                                                
                                                                                                                  

                                                                                                                   

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem