Komunikat Techniczny MARATON ROWEROWY GRYFLAND

ORGANIZATOR

Klub Rowerowy G R Y F L A N D
Starostwo Powiatowe w Gryficach

Partnerzy
Gmina Gryfice
KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor- Marek Zadworny - 508337395
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148
Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931


Maraton rowerowy w Gryficach zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Puchar
Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych opublikowanym na stronie:
https://supermaratony.org/regulamin-p-p/ , uzupełnionym niniejszym Komunikatem
Technicznym organizatora.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w
Komunikacie Technicznym.

P R O G R A M Z A W O D Ó W
Maraton Rowerowy GRYFLAND odbędzie się 25 maja 2024r.
Baza Zawodów i miejsce startów - GRYFARENA Gryfice
Meta - Rzęskowo
PIĄTEK 24.05.
17.00 – 19.00 – Rejestracja uczestników zawodów
19.00 – Odprawa Techniczna
SOBOTA 25.05
08.00 – 09.45 – Rejestracja uczestników zawodów
10.00 – Start na dystansie MEGA
12.00 – Starty dystans L.M. i MINI
16.00 – Zamknięcie tras zawodów
17.00 – Zakończenie maratonu dekoracja - GRYFARENA Gryfice

TRASY MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

MARATON GRYFLAND DYST.MINI , L.M. 59km
START GRYFICE GRYF ARENA , rondo w prawo ul. Piłsudskiego
RONDO prosto droga nr.109, GÓRZYCA, KŁODKOWO
TRZEBIATÓW ul. Zagórska RONDO w lewo droga nr.109
RONDO w lewo ul. Kamieniecka droga nr. 103
CERKWICA RONDO prosto droga nr.103
CERKWICA RONDO w prawo droga nr.110
LĘDZIN RONDO nawrót droga nr.110
CERKWICA RONDO w lewo droga nr.110
CERKWICA RONDO w prawo droga nr. 110
META RZĘSKOWO ul. Pliszki 1


MARATON GRYFLAND DYST.MEGA 142km
START GRYFICE GRYF ARENA , rondo w prawo ul. Piłsudskiego
RONDO prosto droga nr.109, GÓRZYCA, KŁODKOWO
TRZEBIATÓW ul. Zagórska RONDO w lewo droga nr.109
RONDO w lewo ul. Kamieniecka droga nr. 103
CERKWICA RONDO prosto droga nr. 103
CERKWICA RONDO w prawo droga nr. 110
LĘDZIN RONDO nawrót droga nr. 110
CERKWICA RONDO w lewo droga nr.110
CERKWICA RONDO w prawo droga nr. 110
GRYFICE RONDO prosto ul. Niechorska
skręt w prawo ul. Pomorska, ul. Owocowa skręt w prawo droga nr.15
ŚWIERZNO RONDO w lewo droga nr. 103
KAMIEŃ POM. ul. Gryficka w prawo droga nr.107
KAMIEŃ POM. RONDO w prawo droga nr. 107 ul. Dziwnowska
DZIWNÓWEK RONDO w prawo droga nr. 102
POBIEROWO, TRZĘSACZ, REWAL,
LĘDZIN RONDO w prawo droga nr. 110
CERKWICA RONDO w lewo droga nr.110
CERKWICA RONDO w prawo droga nr. 110
META RZĘSKOWO ul. Pliszki 1


ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie do udziału w maratonie na dystansie MEGA, MINI i L.M. tylko
drogą elektroniczną do dnia 23.05.2024r.
 Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami
każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem
startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje.
 Można również zapisać się w piątek ,oraz w dniu zawodów do godziny 9:00 jednak
wiąże się to ze zwiększoną opłatą

 

WPISOWE
Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w MARATONIE na  
dystansach MEGA , MINI i LIGA MISTRZÓW:  
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/  wynosi 100zł
Wpisowe w biurze zawodów 120zł
Wpłaty po 20 maja nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z
losowaniem nagród (UWAGA!!!!  decyduje data wpływu na konto)​
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
 K.R.GRYFLAND 
 PKO BP SA GRYFICE 51 10202821 0000 1902 0073 1794
 z dopiskiem MARATON imię i nazwisko uczestnika !!!!!
 Kategorie K7 i M7 – opłata 50% wpisowego
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.
 W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora,
potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
 Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail
–  gryfland@onet.pl   wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie do
odbioru przy odbiorze numeru startowego  w biurze zawodów.
 Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie
zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia
zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania
długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu
Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania
na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.


UDZIAŁ W MARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
 młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko na dystansie MINI po złożeniu pisemnej
zgody na start  podpisanej w obecności  Organizatora przez  rodziców lub opiekunów
prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów
prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.


GRUPY STARTOWE
Start 10 osobowych grup następuje co 5 minut.
O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski
w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach
innych.Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Grupy startowe zostaną opublikowane 24 maja 2024r.
Trasy maratonu GRYFLAND zostały tak wyznaczone by ograniczyć
najbardziej niebezpieczne miejsca - większość skrzyżowań to ronda które przy
imprezie w otwartym ruchu drogowym są najmniej niebezpieczne dla
rowerzystów.


KONTAKT : Marek Zadworny tel. 508337395

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem