Regulamin

Bike Winter Ultra Challenge

Główny Szlak Sudecki (GSS) – 440 Km

Regulamin

 

1. Bike Winter Ultra Challenge to wyzwanie polegające na przejechaniu rowerem dystansu  440 km (co odpowiada długości Głównego Szlaku Sudeckiego: https://www.traseo.pl/trasa/gss2020) w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłużej niż w 30 dni.

Musicie tego dokonać nie później niż do pierwszego dnia wiosny, czyli do dnia 21 marca 2021 roku.

2. Zawodnik zgłasza swój udział poprzez zalogowanie się na stronie https://b4sportonline.pl/bike_winter_ultra challenge/

2.1. Bieg terminu rozpoczyna się po opłaceniu wpisowego i przesłaniu pliku z pierwszego swego dnia wyzwania.

3. Po zalogowaniu się, każdy z zawodników może wgrać swój trening w formacie gpx – wówczas system sam automatycznie zweryfikuje wasz trenin lub wpisać swój kilometraż załączając zrzut ekranu ze swej trasy lub tarczy zegarka, z którego będzie można wyczytać minimum: datę treningu, dystans i czas treningu – wpis pojawi się po dokonaniu weryfikacji przez administratora.

4. Wyzwanie kończy się po pokonaniu całego dystansu Głównego Szlaku Sudeckiego, czyli 440 km lub po upływie 30 dni od wgrania pierwszej aktywności.

5. Każdy zawodnik może uczestniczyć w Wyzwaniu dowolną ilość razy po każdorazowy wykupieniu pakietu.

6. Ostatnim dniem w którym można dołączyć do Bike Winter Ultra Challenge jest dzień 19 lutego 2021r (tj. 30 dni przed końcem kalendarzowej zimy).

7. Rywalizacja odbywa się w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz kategoriach wiekowych:

- Junior (J: 16-19lat),

- Senior 1 (S1: 20-29lat),

- Senior 2 (S2: 30-39 lat),

- Masters (M: 40-49 lat),

- Weteran 1 (W1: 50-59 lat),

- Weteran 2 (W2: 60+ lat)

7.1. Kategorie dodatkowe:

- „Kategoria Drużynowa” to suma pokonanych km przez 3 najlepszych zawodników z danej drużyny (Uwaga: do sklasyfikowania wymagana jest jednobrzmiąca nazwa). W przypadku takiej samej ilości km wyższe miejsce zajmie ta drużyna, której suma czasów netto drużyny będzie mniejsza.

„Turniej Miast” to suma pokonanych km przez zawodników reprezentujących jedno miasto (Uwaga: do sklasyfikowania wymagana jest jednobrzmiąca nazwa). W przypadku takiej samej ilości km wyższe miejsce zajmie to Miasto, której najwyżej sklasyfikowany zawodnik pokona większą ilość km - w przypadku równej ilości km, porównujemy kolejnych zawodników.

8. Opłata za udział wynosi 30 zł i obejmujące codzienną obsługę informatyczną wyzwania oraz możliwość wygenerowania po zakończeniu wyzwania pamiątkowego dyplomu w wersji elektronicznej.

8.1. Dodatkowo każdy z uczestników może poszerzyć swój pakiet startowy o dowolny element dodatkowy:

- pamiątkowy medal w cenie 15 zł,

- pamiątkowy bidon 500ml 45zł,

- pamiątkowy bidon 620ml 29zł,

- pamiątkową opaskę ATTIQ w cenie 15 zł,

- pamiątkowy komin w cenie 28 zł,

- pamiątkową czapkę w cenie 29 zł,

- pamiątkową techniczną bluzę kolarską ATTIQ w cenie 220zł.

8.2. Uwaga: w przypadku zamówienia w/w elementów dodatkowych należy doliczyć koszty wysyłki kurierem:

- 15 zł w Polsce

- 65 zł poza terytorium Polski.

8.3. Istnieje także możliwość wybrania przy zapisach „przesyłki wspólnej”. W przypadku korzystania z opcji „przesyłki wspólnej” – dla grupy dwóch lub więcej osób wysyłka zostaje nadana pod wskazany jeden adres, a koszt wysyłki naliczany jest tylko raz dla wskazanej grupy osób.

8.4. UWAGA: w przypadku podanie niewłaściwego adresu wysyłkowego – zawodnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ponownej wysyłki.

8.5. UWAGA: Koszty wynikające ze zwrotu towaru pokrywa osoba zamawiająca pakiet.

9. Nagrody:

9.1. Każdy z zawodników otrzyma:

- Jeśli pokona dystans od 110 km do 220 km ( ¼ do ½ pełnego dystansu) włącznie:

   - brązowy dyplom Bike Winter Ultra Challenge

- Jeśli pokona dystans pow. 220 km a poniżej 440km:

   - srebrny dyplom Bike Winter Ultra Challenge

- Jeśli pokona dystans 440 km (całość Głównego Szlaku Sudeckiego):

    - złoty dyplom Bike Winter Ultra Challenge oraz znajdzie się na „Liście Chwały” czyli honorowym wykazie wszystkich zawodników – finisherów.

9.2. Najlepsze 5 kobiet i 5 mężczyzn znajdzie się Galerii Sław – „Bike Winter Ultra Challenge 440 km”

9.3. Najlepsza kobieta i mężczyzna otrzyma dodatkowo Pamiątkowy Puchar od firmy Tryumf.

9.4. Wysyłka nagród i zakupionych gadżetów następuje do 30 dni po zakończeniu wyzwania.

9.5. Elektroniczny Imienny Certyfikat będzie dostępny natychmiast po zakończeniu wyzwania – po „kliknięciu” w swoje nazwisko w panelu wyników a następnie w link: „Certyfikat”.

9.6. W przypadku niepokonania w 30 dni minimum 110 km (1/4 szlaku) wyzwanie zostaje niezaliczone. Taki zawodnik jest sklasyfikowany jako DNC – traktowany jest jak zawodnik, który nie dotarł do mety. 

10. W przypadku wprowadzenia zakazu aktywności fizycznej na wolnym powietrzu bieg terminu zostanie na ten okres czasu wstrzymany i po upływie zakazów proporcjonalnie wydłużony.

11. Organizatorami wyzwania są IST Software Sp. z o.o. we współpracy z właścicielami portali B4SPORT.PL oraz BIEGIGORSKIE.PL.

12. W sprawach spornych interpretacja regulaminu należy do organizatora.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem