Regulamin

 

Regulamin zawodów sportowych
”III WYŚCIG O PUCHAR SIEMOWITA W GOSTYNINIE”
/ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim/
INAUGURACJA DŁUGODYSTANSOWEGO PUCHARU POLSKI 2020


19 kwietnia 2020 /niedziela/
 

 

       Organizator:                                Współorganizatorzy:                                                            Partnerzy wydarzenia:
MOSiR w Gostyninie   Gmina Miasta Gostynin        U.K.S. Zwoleń-Team           Powiat Gostyniński   Gmina Gostynin             PZSW
                                                                                          /lider projektu/  
                          

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Organizatorem „III Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie”
    jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Gostyninie przy ul. Sportowej 1  
   
    Współorganizatorem jest: U.K.S. Zwoleń-Team /sekcja wrotkarstwa i łyżwiarstwa/
    oraz Gmina Miasta Gostynina

    Partnerzy wydarzenia: Polski Związek Sportów Wrotkarskich
                                         Gmina Gostynin, Powiat Gostyniński


2. „III Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie” to zawody sportowe, które odbędą się
    dnia 19 kwietnia 2020 r. /niedziela/ w Gostyninie /woj. mazowieckie/, ul. Zamkowa 31.


3. Uczestnikiem zawodów jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła
    formularz rejestracyjny, który jest dostępny na stronie:
    https://b4sportonline.pl/Rolki_Gostynin/
    oraz podpisała oświadczenie /Kartę Startową/ przy odbiorze Pakietu Startowego.

 

4. Zawody przeprowadzone będą w następujących kategoriach wiekowych i dystansach:
 

Lp.

Rocznik

Dystans

Klasyfikacje

Klasyfikacje

1

2012 i mł. Junior E i F

100 metrów

kat. OPEN (K) 1-2-3

kat. OPEN (M) 1-2-3

 

 

 

 

 

2

2010 – 2011 Junior D

300 metrów

kat. OPEN (K) 1-2-3

kat. OPEN (M) 1-2-3

 

 

 

 

 

3

2008 – 2009 Junior C

600 metrów

kat. OPEN (K) 1-2-3

kat. OPEN (M) 1-2-3

 

 

 

 

 

4

2006 – 2007 Kadet

900 metrów

kat. OPEN (K) 1-2-3

kat. OPEN (M) 1-2-3

 

 

 

 

 

5

2004 – 2005 Junior B

3,2 km (1 pętla)

kat. OPEN (K) 1-2-3

kat. OPEN (M) 1-2-3

 

 

 

 

 

6

Od 2008
(od 12 lat)

100 metrów
(sprint rolek speed)

kat. OPEN (K) 1-2-3

kat. OPEN (M) 1-2-3

 

 

 

 

 

6

Od 2008
(od 12 lat)

6,4 km (2 pętle)
w rolkach fitness (but wysoki + koła do 90mm),
wrotkach

kat. OPEN (K) 1-2-3

kat. OPEN (M) 1-2-3

 

 

 

 

 

7

Od 2007
(od kat. Kadet=junior mł 2006-2007)

22,4 km (7 pętli)

kat. OPEN (K) 1-2-3

kat. OPEN (M) 1-2-3

 

 

 

K i M 13-19 lat

 

 

 

K i M 20-29 lat

 

 

 

K i M 30-39 lat

 

 

 

K i M 40-49 lat

 

 

 

K i M 50-59 lat

 

 

 

K i M 60 i starsi

 

 

 

Dodatkowa kat. najlepszy gostyninianin
OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3

8

Od 2005
(od kat. junior B=junior 2004-2005)

41,6 km (13 pętli)
w ramach DŁUGODYSTANSOWEGO PUCHARU POLSKI

kat. OPEN (K) 1-2-3

kat. OPEN (M) 1-2-3

 

 

 

K i M 15-19 lat

 

 

 

K i M 20-29 lat

 

 

 

K i M 30-39 lat

 

 

 

K i M 40-49 lat

 

 

 

K i M 50-59 lat

 

 

 

K i M 60 i starsi

 

 

 

Dodatkowa kat. najlepszy gostyninianin
OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3


CELE:

1. Promocja lokalnego środowiska wrotkarzy oraz wspólna integracja

2. Promocja Gminy Miasta Gostynina i okolic /walorów turystycznych/

3. Ukazanie Gostynina jako miejsca przyjaznego dla osób uprawiających aktywny tryb życia

4. Zrzeszanie wrotkarzy z terenu całej Polski oraz krzewienie kultury fizycznej

5. Propagowanie idei prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, dzięki aktywności
    fizycznej jaką jest jazda na rolkach

6. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych dystansach i kategoriach
    /w tym: w ramach Długodystansowego Pucharu Polski 2020
    w jeździe szybkiej na dystansie maratonu/.

 

TERMIN I MIEJSCE, INFORMACJE PODSTAWOWE:

1. Zawody sportowe odbędą się 19 kwietnia 2020 roku w Gostyninie /niedziela/

2. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie przy zamku gostynińskim
    ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin, czynne w dniu 19.04.2020 r. w godz. 8:00-11:30
     
3. Przybliżony program minutowy:
7:30 otwarcie biura zawodów
8:30-8:40 wspólna rozgrzewka dla dzieci i młodzieży

do 8:50 odbiór numerów startowych /pakietów/ dla wyścigu dzieci i młodzieży: 100m, 300m, 600m, 900m, 3.2km
9:00 start wyścigu dzieci /r. 2012 i młodsi/ na dystansie 100m
9:10 start wyścigu dzieci /r. 2010 i 2011/    na dystansie 300m
9:20 start wyścigu dzieci /r. 2008 i 2009/    na dystansie 600m
9:30 start wyścigu dzieci /r. 2006 i 2007/    na dystansie 900m
9:40 start wyścigu młodzieży /r. 2004 i 2005/ na dystansie 3.2km=1 pętla

10:00-10:50 starty sprinterskie na 100 metrów na „rolkach speed” (przeprowadzenie: główny sędzia PZSW)

do 10:40 odbiór numerów startowych /pakietów/ dla wyścigu rolek FITNESS 6.4km

11:00 start wyścigu rolki rekreacyjne „FITNESS”, wrotki 6.4 km /kobiety i mężczyźni od 12 r.ż./ 2 pętle po 3.2km
11:30 dekoracja zwycięzców: dzieci i młodzież
do 11:30 odbiór numerów startowych /pakietów/ na dystansie 22.4km i 41.6km
od 11:40 pętla 3.2km do dyspozycji dla zawodników 22.4km i 41.km /rozgrzewka/


12:00 start wyścigu rolki szybkie, rekreacyjne, wrotki 41.6km /mężczyźni od 2005 r./ 13 pętli po 3.2km w ramach DPP 2020
12:01 start wyścigu rolki szybkie, rekreacyjne, wrotki 41.6km /kobiety od 2005 r./      13 pętli po 3.2km w ramach DPP 2020
12:02 start wyścigu rolki szybkie, rekreacyjne, wrotki 22.4km /mężczyźni od 2007 r./ 7 pętli po 3.2km
12:03 start wyścigu rolki szybkie, rekreacyjne, wrotki 22.4km /kobiety od 2007 r./      7 pętli po 3.2km

12:00-15:15 poczęstunek na zamku gostynińskim, prezentacja zespołu tanecznego
15:30 wywieszenie list z wynikami
15:15 pokaz Freestyle /klubu PTT DELTA Płock/
15:35 dekoracja zwycięzców: fitness 6.4km, półmaraton 22.4km, maraton 41.6km
16:00 zamknięcie zawodów


4. Trasa asfaltowa:
Start i meta nastąpi z ronda Rodziny Higersbergerów ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin

/okolice Zamku Gostynińskiego/
a) dystanse dla dzieci - ul. Zamkowa /w linii prostej z nawrotami/
    /od ronda „Rodziny Higersbergerów” do skrzyżowania z ul. Parkową/

b) pozostałe grupy /*jedna pętla 3,2 km od ul. Zamkowej rondo „Rodziny Higersbergerów”,
    przez ul. Targową, ul. Zazamcze, ul. Dybanka, ul. Kwiatową/Parkową, aż do ul. Zamkowej i w/w ronda
/


5. Punkt odżywczy „z napojami” dla Uczestników będzie znajdował się „na wzniesieniu”.
    W razie niesprzyjających warunków pogodowych /np. upał/ Organizator może rozstawić
    dodatkowy punkt odżywczy na poszczególnych trasach. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca zawodów,
    przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie
    odpowiedniej informacji na stronach internetowych:
    www.zwolen-team.plmosirgostynin.futbolowo.pl ;  gostynin.pl ;     
    https://b4sportonline.pl/Rolki_Gostynin/
;
    www.facebook.com/ III Wyścig we wrotkarstwie o puchar Siemowita w Gostyninie  
 
    www.facebook.com/ Uks Zwoleń-Team ;


7. Limit czasu na pokonanie poszczególnych tras wynosi:

- rolki, wrotki młodzież: 15 minut (3.2km)

- rolki fitness, wrotki:     40 minut (6.4km)

- rolki szybkie, wrotki: 180 minut (22.4km, 41.6km) w godz. 12:00-15:00 !!!
    *W przypadku osoby, która przekroczy limit, jej ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała od decyzji Organizatora.

 

8. Uczestnicy na poszczególnych trasach mają obowiązek stosowania się do poleceń
    organizatorów, sędziów, ratowników medycznych, wolontariuszy i funkcjonariuszy policji
    /służb mundurowych/.

 


WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA:

1. W zawodach może startować każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą zostać
    Uczestnikami Zawodów pod warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia rodziców lub
    opiekunów prawnych. W przypadku osób nieletnich rodzice lub opiekunowie prawni
    ponoszą odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.


2. Organizator wprowadza limity uczestników (łącznie wszystkich 350):

- rolki, wrotki dzieci i młodzież: 100 uczestników

- rolki fitness, wrotki: 60 uczestników

- rolki szybkie, wrotki 22.4km: 70 uczestników
- rolki szybkie, wrotki 41.6km: 120 uczestników
*dodatkowo W SPRINCIE 100 metrowym: do 30 par
*Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie uczestników, o czym poinformuje na w/w stronach internetowych.


3. O kolejności nadawania numerów decyduje firma oferująca usługę pomiaru czasu,
    wynajęta przez Organizatora.


4. Zawodnicy mogą wystartować w jednej konkurencji np. rolki fitness/wrotki 6.4km,
    czy
    rolki szybkie/wrotki 22.4km/41.6km/,  SPRINT 100 metrowy lub
    kilku konkurencjach: np. rolki fitness/wrotki 6.4km + szybkie 22.4km/41.6km
    + 100 metrowy SPRINT.
 

5. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

5a. prawidłowa rejestracja do dn. 12 kwietnia 2020 r. /niedziela/ do godz. 23:59
     na stronie https:// https://b4sportonline.pl/Rolki_Gostynin/
     /UWAGA: decyduje kolejność zgłoszeń wraz z uiszczeniem opłaty startowej/
     *Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku
       wypełnienia się limitu zgłoszeń /350 uczestników/.


5b. uiszczenie opłaty startowej do dn. 12 kwietnia 2020 r. /niedziela/ do godz. 23:59
      na rachunek organizatora:
        Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie

adres: ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie

rachunek: 26102039740000590202178788

NIP: 971-00-04-880

REGON: 000330950


5c. własnoręcznie podpisanie Karty Startowej
     w dniu odbioru Pakietu Startowego tj. w dniu startu.

5d. UWAGA: do KLASYFIKACJI Długodystansowego Pucharu Polski 2020
       będą brani zawodnicy posiadający „aktualną” licencję zawodniczą PZSW
       z siedzibą w Warszawie, ul. Inspektowa 1


6. Opłata startowa za udział w „III Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie”:
- rolki dzieci i młodzież na dystansie od 100m do 3.2km:  20 zł
- rolki speed na dystansie 100 metrów SPRINT:  20 zł

- rolki fitness, wrotki na dystansie 6.4km:  60 zł

- rolki rekreacyjne, szybkie, wrotki na dystansie 22.4km:  60 zł
- rolki rekreacyjne, szybkie, wrotki na dystansie 41.6km:  60 zł
*Uczestnicy zawodów sportowych będący mieszkańcami miasta Gostynina, gminy Gostynin,
  powiatu Gostynińskiego zwolnieni są z opłaty startowej.


7. Zapisy będą możliwe tylko za pośrednictwem formularza internetowego.
    UWAGA: W biurze zawodów (w dniu zawodów) NIE BĘDĄ MOŻLIWE ZAPISY
                     oraz DOKONANIE WPŁATY !


8. Odbiór pakietów startowych w dniu 19 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-11:30
    ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin.

9. Uczestnicy Zawodów będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie
    dokumentu tożsamości i własnoręczne podpisanie oświadczenia, listy osób wyrażających
    zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność.


*W przypadku osób poniżej 18 roku życia, weryfikacja nastąpi na podstawie
  ważnej legitymacji szkolnej.
 

*W przypadku braku dokumentu tożsamości, legitymacji szkolnej
  osoba nie zostanie dopuszczona do zawodów.


*Prawo do startu w zmaganiach: Fitness 6.4km mają osoby zgodnie z kategorią /
  rokiem urodzenia (od 2008 r.) oraz spełnią warunki, o których mowa w regulaminie.


*Prawo do startu w zmaganiach: SPRINT 100 metrowy mają osoby zgodnie z kategorią /
  rokiem urodzenia (od 2008 r.) oraz spełnią warunki, o których mowa w regulaminie.


*Prawo do startu w zmaganiach: 22.4km mają osoby zgodnie z kategorią /
  rokiem urodzenia (od 2007 r.) oraz spełnią warunki, o których mowa w regulaminie.


*Prawo startu w zmaganiach: 41.6km mają osoby zgodnie z kategorią / rokiem urodzenia
  (od 2005 r.) oraz spełnią warunki, o których mowa w regulaminie.

 

10. W trakcie trwania zawodów, każdy uczestnik jest zobowiązany do założenia numeru
      startowego /na lewą nogawkę/, który znajdzie się w pakiecie startowym. 
      Ponadto wszyscy uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku ochronnym.
      Dodatkowo każdy uczestnik zawodów sportowych umieszcza „czip” na wybranej nodze
      poniżej stawu kolanowego.
      Wskazane jest także założenie ochraniaczy na nadgarstki i kolana.
        
11. Zawodnicy nie mogą poruszać się na trasie ze słuchawkami w uszach.

12. Prawo udziału w zmaganiach rolek fitness na dystansie „FITNESS” 6,4km=2 pętle
      mają tylko uczestnicy poruszający się na rolkach z wysokim butem
      i kółkami nie przekraczającymi średnicy 90 milimetrów,
      a także na wrotkach dwuśladowych.
* Osoby nie spełniające tych wymogów będą zdyskwalifikowane.
** Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rolek zawodników przed startem.
 

                                    
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego,
      co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą
      oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione
      przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 

14. Regulamin dostępny na stronie pomiaru czasu https://b4sportonline.pl/Rolki_Gostynin/
     
www.facebook.com/ III Wyścig we wrotkarstwie o puchar Siemowita w Gostyninie    
      www.facebook.com/ Uks Zwoleń-Team


15. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym
      Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
      z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
      (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

 

16. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne
      wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów
.


17. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających się
      biegiem, na rowerach, deskorolkach, ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę
      zmagań przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Na miejsce
      zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających oraz nielegalnych substancji
      jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych
      wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie rywalizacji sportowej.
*Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w zawodach osób, u których zostanie
  stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz nielegalnych substancji.


18. Zawody sportowe „III Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie” ubezpiecza Organizator   
      (OC i NNW). Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
      zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
      obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą
      wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach.

 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika, co do którego
      stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w zawodach.
      Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają
      zastosowanie do uczestnictwa w zawodach, w szczególności zasad fair play.

 

20. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań
      medycznych do uczestnictwa w poszczególnych dystansach (od 100m do 41.6km)
      oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością
      niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.


21. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w rywalizacji
      sportowej oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

      W Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie /Kartę Startową/
      o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego.
*W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów
  przed i w czasie zawodów jest ostateczna.


22. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety zawodów
      oraz na trasie zmagań.

 

23. Zasłanianie numeru startowego w części, w całości lub jego modyfikacja jest
      zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

24. Osoby nie posiadające numeru startowego będą usuwane z trasy.
 

PAKIET STARTOWY:

1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia „wszystkim” 350 uczestnikom:

- numer startowy + agrafki

- zwrotny chip pomiaru czasu

- napoje na trasie i mecie

- posiłek regenerujący

- obsługę medyczną

- obsługę Biura Organizatora Zawodów

- gadżet

- pluszaki dla najmłodszych

- dmuchańce dla najmłodszych

- okolicznościowy medal i koszulkę
                           

2. Organizator nie ponosi wobec uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej
    z nieodebraniem pakietu startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

 

 

POMIAR CZASU:

1. Pomiar czasu na wszystkich dystansach będzie prowadzony z wykorzystaniem
    systemu elektronicznego /przy pomocy „zwrotnych” chipów/.


2. Każdy uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Organizatora Zawodów otrzyma chip.

3. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.


4. Posiadanie chipa i numeru startowego jest warunkiem wystartowania w zawodach
    oraz sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

5. Chip winien zostać przymocowany do buta lub do kostki. 
    Niewłaściwe zamocowanie może spowodować nie sklasyfikowanie zawodnika.       
  *Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego
    chipa nie stanowi podstawy do protestu.


6. W celu ustalenia prawidłowej kolejności zawodników „wszystkich” biegów na mecie
    zastosowany zostanie fotofinisz.

7. Zawodnik zostaje sklasyfikowany w chwili, gdy pierwsze koło jego łyżworolki przekracza
    linię mety. *Pod uwagę bierze się pierwszą wrotkę, która styka się z podłożem
    przynajmniej jednym kółkiem.


 

BIURO ZAWODÓW:

1. W dniu 19 kwietnia 2020 r. w godz. 8:00-11:30, ul. Zamkowa 31, 09-500 Gostynin


2. Odbiór pakietu startowego uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu
    podpisanej karty startowej, okazaniu kopii dowodu tożsamości uczestnika oraz pisemnym
    upoważnieniu.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników
    bez opieki w trakcie zawodów.

 

 

KLASYFIKACJE I NAGRODY:

*Osoby biorące udział w zawodach, które zajmą miejsce na podium w klasyfikacji Open lub kategorii wiekowej i nie pojawią się na dekoracji zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.


1. Na dystansie 41.6km w ramach DŁUGODYSTANSOWEGO PUCHARU POLSKI
    będzie prowadzona:

a) klasyfikacja OPEN: trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

b) klasyfikacja wiekowa pośród kobiet i mężczyzn:

K i M 15-19 lat /r. 2001-2005/

K i M 20-29 lat /r. 1991-2000/

K i M 30-39 lat /r. 1981-1990/

K i M 40-49 lat /r. 1971-1980/

K i M 50-59 lat /r. 1961-1970/

K i M 60 lat i starsi  /r. 1960 i starsi/

*Warunkiem klasyfikacji Długodystansowego Pucharu Polski 2020 (uzyskania punktów 1 etapu)
  jest posiadanie aktualnej licencji PZSW.
*Nagroda w kat. OPEN nie dubluje się z kat. wiekową
*Dodatkowa kat. "najlepsza/szy gostyninianka/ninianin” OPEN(K) 1-2-3, OPEN(M) 1-2-3

 

2. Na dystansie 22.4km będzie prowadzona:

a) klasyfikacja OPEN: trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

b) klasyfikacja wiekowa pośród kobiet i mężczyzn:

K i M 13-19 lat /r. 2001-2007/

K i M 20-29 lat /r. 1991-2000/

K i M 30-39 lat /r. 1981-1990/

K i M 40-49 lat /r. 1971-1980/

K i M 50-59 lat /r. 1961-1970/

K i M 60 lat i starsi  /r. 1960 i starsi/

*Nagroda w kat. OPEN nie dubluje się z kat. wiekową.

*Dodatkowa kat. "najlepsza/szy gostyninianka/ninianin” OPEN(K) 1-2-3, OPEN(M) 1-2-3

 

3. Na dystansie 6.4km:
    klasyfikacja OPEN trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

 

4. Rolki dzieci i młodzież:
a) r. 2012 i młodsi   /dzieci/   100 m                  kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
b) r. 2010 - 2011     /dzieci/   300 m                  kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
c) r. 2008 - 2009     /dzieci/   600 m                  kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
d) r. 2006 - 2007 /młodzież/  900 m                 kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3
e) r. 2004 - 2005 /młodzież/ 3.2 km /1 pętla/   kat. OPEN (K) 1-2-3, OPEN (M) 1-2-3

 

5. Na dystansie 100 metrowym sprincie:
    klasyfikacja OPEN trzech najszybszych kobiet oraz trzech najszybszych mężczyzn

 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji
 i nagród.


6. Zwycięzcy poszczególnych dystansów otrzymają okolicznościowe puchary.


8. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowy medal.


9. Wręczenie nagród odbędzie się na terenie            placu zamkowego ul. Zamkowa 31 w Gostyninie
    /scena/. Dekoracja dzieci i młodzieży nastąpi o godz. 11:30.
    Pozostałe ceremonie od godz. 15:35 /100m sprint, fitness 6.4km, 22.4km, 41.6km/.
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno
    zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.

2. Do klasyfikacji Długodystansowego Pucharu Polski /bieg główny 41.6km/ brani będą
    zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSW.

3. Uczestnicy dłuższych biegów startują wg następującej kolejności:
a) 41,6km – mężczyźni o godz. 12:00
b) 41,6km – kobiety      o godz. 12:01
c) 22.4km – mężczyźni o godz. 12:02
d) 22,4km – kobiety      o godz. 12:03

4. Trasa=„1 pętla po kwadracie o długości 3.2km” będzie oznaczona tabliczkami, taśmami.

5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać 1 numer startowy
    /do lewej, nogawki spodenek, kombinezonu/ i czip przymocowany do buta, poniżej kolana.

6. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani
    w Biurze Zawodów w dniu 19.04.2020 r.

7. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, legitymacja
    szkolna /dzieci i młodzież/ oraz dowód wniesienia opłaty startowej.

8. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę.
    Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

9. Trasa wyścigu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godziny 15:30.
    Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do
    przerwania biegu i dojechania do Biura Zawodów oraz zgłoszenia powyższego faktu
    w Biurze Zawodów.

10. Punkt nawadniania będzie znajdował się w jednym miejscu pętli
      //na wzniesieniu - punkt nawadniania//.

11. Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do zawodów
      /strój sportowy/. Niewłaściwie ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału
      w wyścigu.

12. Wszyscy zawodnicy oraz osoby startujące rekreacyjnie zobowiązane są do posiadania
      kasku ochronnego. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać
      homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa.
      Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm.

      Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy
      przez cały czas. Kaski nie mogą posiadać daszków rowowych.

13. Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki.
      Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.

14. Na dystansie maratonu oraz półmaratonu dozwolony jest start na kółkach do 125 mm
      włącznie. Na dystansie fitness 6.4km dozwolony jest start na kółkach do 90 mm włącznie
      z wysokim butem fitness.


15. Długość wrotki z uwzględnieniem kółek nie może przekraczać 50 cm, a szyna nie może
      wykraczać poza kółka.
 

16. Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników.
      Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy,
      a także wykorzystywanie zwierząt podczas jazdy w celu podciągania.
      Karą za tego typu zachowania jest pisemne upomnienie.
      Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych
      metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane.

17. Nie wolno: udzielać pomocy innemu zawodnikowi /techniki „train push” przy sprincie,
      „chasing push” wypychanie zawodnika z grupy/.

18. Karą za pomoc udzieloną innemu zawodnikowi podczas wyścigu może być pisemne
      upomnienie /
jeśli karane zachowanie nie miało większego wpływu na wynik zawodów/,
      lub dyskwalifikacja (jeśli popełnione wykroczenie w oczywisty sposób wypaczyło wyniki
      rywalizacji). Zasady te podlegają szczególnej kontroli w ostatniej fazie wyścigu.

19. Podczas wyścigu zabroniona jest komunikacja audio i video pomiędzy członkami tej
      samej drużyny – zawodnikami, trenerami i kierownikami.

20. Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Odbiornik pulsometru może znajdować się
      na nadgarstku.

21. Kobiety mogą poruszać się za mężczyznami.

22. Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”.
      Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część drogi i ustąpienia
      miejsca dublującym ich zawodnikom.

23. Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów pokrywają uczestnicy imprezy lub
      organizacje delegujące.

24. W trakcie wyścigu może zostać zarządzona wyłącznie przez sędziów neutralizacja
      wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany
      w wyniku działania „siły wyższej” (wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna
      droga, publiczna demonstracja). Po przerwie, tylko ci zawodnicy mają prawo
      kontynuować jazdę, którzy byli obecni na trasie w momencie przerwania wyścigu.
      Zawodnikom, którzy zeszli z trasy lub zostali zdyskwalifikowani, nie wolno wznowić
      jazdy po przerwie. W przypadku neutralizacji różnice czasowe pomiędzy grupami
      powinny być respektowane podczas wznawiania wyścigu. Wznowienie wyścigu następuje
      w miejscu, w którym został on przerwany, lub jak najbliżej tego miejsca. W przypadku
      ucieczek, różnice czasowe są ustalane przez członka zespołu sędziowskiego – grupy
      pościgowe powinny respektować te różnice przy wznowieniu wyścigu.


25. Nie przyjmuje się protestów zawodników, którzy uważają się za pokrzywdzonych
      w wyniku neutralizacji.

26. Podczas zawodów sportowych nie będzie możliwości pozostawienia rzeczy do depozytu.
 

27. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Na fb: III Wyścig we wrotkarstwie o puchar
      Siemowita w Gostyninie
zamieszczone będą informacje /dane kontaktowe/ do
      polecanych przez Organizatora obiektów. Możliwe jest także korzystanie z innej bazy
      noclegowej /Uczestnicy mogą korzystać z ich usług we własnym zakresie/.

 


 

DYSKWALIFIKACJA:
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy
/a tym samym zdyskwalifikowania/ w przypadkach:

1. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku
    /decyzje obsługi medycznej/.

2. Przekroczenia limitu czasu.

3. Niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania numeru startowego.

4. Przekazania swojego numeru startowego lub elektronicznego chipa innej osobie.

5. Ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez
    Organizatora.

6. Nie odnotowania obecności zawodnika.

7. Złamania zasad bezpieczeństwa.

8. Nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu.

9. Nie wykonywania poleceń organizatora.

10. Pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika
      /zawodników uczestniczącego/uczestniczących w zawodach /np. asysta rowerowa/

11. Startu w niewłaściwej kategorii wyścigu.

 

 

 

PROTESTY:
1. Pisemny protest należy składać do wiadomości Biura Organizatora Zawodów /
    Biura Elektronicznego Pomiaru Czasu.

2. Protest musi zostać zgłoszony nie później niż 15 minut „po ogłoszeniu” oficjalnych
    wyników zawodów.

3. Zawodnik wnoszący protest winien dokonać tego w formie pisemnej i udokumentować
    podstawę wniesienia protestu.

4. Po ogłoszeniu wyników, zajęte miejsca/czasy traktowane są jako oficjalne i w takiej formie
    ogłoszone zostaną na stronie https:// https://b4sportonline.pl/Rolki_Gostynin/

5. W czasie rozpatrywania protestu przez Biuro Elektronicznego Pomiaru Czasu, kierownik
    drużyny oraz zawodnicy/zawodnik tej drużyny muszą pozostawać w pobliżu biura.

6. Decyzje podjęte przez Biuro Elektronicznego Pomiaru Czasu mają charakter ostateczny
    i nieodwołalny. Nie ma protestu od dyskwalifikacji.

7. Formularz druku protestu dostępny jest w Biurze Organizatora Zawodów.
 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny
    umieszczony na stronie pomiaru czasu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
    1997 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze
    zm./ oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO
    (Dz.Urz.UE L119/1).
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych
    oraz do ich poprawiania i usuwania.


2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim
    danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji
    handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów Zawodów.


4. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne
    wykorzystanie swojego wizerunku do celów promocyjnych Organizatorów
.


5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom
    w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących zawodów, zmian i istotnych
    informacji związanych z organizacją zawodów takich jak przypomnienia, komunikaty
    systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania uczestnika
    o przyszłych imprezach Organizatora.


 

 

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

 

2. W czasie trwania zawodów sportowych wszyscy uczestnicy powinni stosować się do
    poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych
    i osób działających w imieniu Organizatora.

 

3. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego
    przestrzegania.

4. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb
    „III Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie” i rozpowszechnianie swojego wizerunku
    na materiałach filmowych i fotograficznych
    z „III Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie”.

5. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie
    „III Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie”.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo,
    za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia
    /w całości bądź częściowo/ zachowają ważność i wykonalność.


7. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.


8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.


8. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Zawodów w trakcie trwania zapisów
    za pośrednictwem formularza internetowego, jak i po jego zakończeniu.


9. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa
    zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne:
    a) szkody wyrządzone przez Uczestników i obowiązku naprawiania takich szkód
    b) kradzieże
    c) kontuzje wynikłe z winy Uczestników

    w wyniku udziału w zawodach.


10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego
      niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.


11. Informacje i aktualności dotyczące „III Wyścigu o puchar Siemowita w Gostyninie”
      można znaleźć na stronach internetowych:
      www.zwolen-team.pl
      mosirgostynin.futbolowo.pl
      gostynin.pl
    
     
https://
https://b4sportonline.pl/Rolki_Gostynin/
     
www.facebook.com/ III Wyścig we wrotkarstwie o puchar Siemowita w Gostyninie    
     www.facebook.com/ Uks Zwoleń-Team


12. Koszty organizacji zawodów sportowych pokrywają: organizator i współorganizatorzy,
      sponsorzy i partnerzy wydarzenia.

 

13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na:
      https:// https://b4sportonline.pl/Rolki_Gostynin/

 

 

 

 

 

 


KONTAKT:


* Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie
                        ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin

                        Grzegorz Maciejewski  tel. +48 24/235 33 97  
                        
e-mail: mosir.gostynin@op.pl
                        www.mosirgostynin.futbolowo.pl
 

 


* Współorganizator: Uczniowski Klub Sportowy Zwoleń-Team
                                  Zwoleń 35, 09-500 Gostynin
                                  lider projektu sportowego: Łukasz Flejszer   tel: +48 609 319 002
                                  e-mail: flejszer@poczta.onet.pl    
                                  fb: Uks Zwoleń-Team  
                                  
fb: III Wyścig we wrotkarstwie o Puchar Siemowita w Gostyninie  
                                  www.zwolen-team.pl

 

 

 

* Współorganizator: Gmina Miasta Gostynina  
                                  Rynek 26, 09-500 Gostynin
                                  e-mail: promocja@gostynin.pl
                                  www.gostynin.pl

 

 

 

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem