Regulamin

I CELE

1. Popularyzacja i upowszechnienie sportu oraz turystyki krajoznawczej. 

2. Promocja polskich parków narodowych jako miejsc ważnych dla ochrony przyrody oraz atrakcyjnych turystycznie. 

3. Zwiększenie świadomości ekologicznej i prowadzenie edukacji przyrodniczej. 

II Organizator 

1. Organizatorem wyzwania “Szlakiem polskich parków narodowych”  jest IST Software Sp. z o.o. 

2. Partnerem technologicznym jest marka B4SPORT. 

III TERMIN I MIEJSCE

1. Uczestnik może wziąć udział w jednym z dwóch wyzwań.

2.Uczestnicy mogą wziąć udział w klasyfikacji biegaczy/piechurów, rolkarzy lub rowerzystów. 

3. Wyzwanie może zostać zrealizowane w dowolnym miejscu lub czasie z poszanowaniem obowiązujących przepisów. 

4. Rejestracja na wydarzenie kończy się 31.10.2021.

5. Wyzwanie zaczyna się 15.04.2021

5. Wyzwanie kończy się 30.11.2021.

 IV Uczestnictwo

1. Uczestnik, aby wziąć udział w wyzwaniu musi prawidłowo wypełnić  formularz zgłoszeniowy na stronie www.b4sportonline.pl/szlakiem_polskich_parkow_narodowych oraz uiścić opłatę startową. 

2. Uczestnik po prawidłowej rejestracji oraz dokonaniu opłaty startowej automatycznie zyskuje możliwość wgrywania wyników dokumentujących odbycie aktywności. 

3. Uwzględnione zostaną wyłącznie aktywności, które zostały wykonane nie wcześniej niż w dniu dokonania opłaty startowej. Wcześniejsze aktywności zostaną odrzucone. 

V ZGŁOSZENIA

1. Za skuteczne zgłoszenie do wyzwania uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza rejestracji i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora.

2. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć ten fakt w formularzu rejestracji oraz podać dane do faktury. Faktura zostanie wystawiona w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca i wysłana mailem na adres podany w zgłoszeniu. 

3. Opłatę startową można dokonać jedynie on-line za pośrednictwem serwisu Bluemedia lub Paypal. 

4. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w wyzwaniu, nieprzesłania potwierdzenia przebytego dystansu w postaci pliku gpx, tcx lub zrzutu z ekranu lub zdjęcia uiszczona już opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VI OPŁATY STARTOWE 

1. Opłata za udział w wyzwaniu (pakiet startowy) wynosi 29 PLN

2. Pakiet startowy w cenie 29 PLN obejmuje:

- obsługę informatyczną;

- elektroniczny, pamiątkowy, imienny numer startowy; 

- pakiet edukacji o parkach narodowych;

- elektroniczny certyfikat.

3. Dodatkowo pakiet startowy można wzbogacić o:

- pamiątkowy medal - 15 PLN

- pamiątkową koszulkę - 55 PLN

- pamiątkowy komin -  29 PLN

4 Każdy uczestnik będzie mógł dobrowolnie wpłacić kwotę darowizny, która zostanie przeznaczona na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych.

VII Dostawa pakietu 

1. Zakupione pakiety startowe będą wysyłane najpóźniej do 30 dni po ukończeniu całej rywalizacji. 

2. Do pakietu startowego wzbogaconego o dodatkowe gadżety sportowe należy doliczyć koszty wysyłki kurierem: 

  • 15 zł w Polsce
  • 65 zł poza terytorium Polski.

3. W przypadku korzystania z opcji przesyłki „wspólnej” – dla grupy dwóch lub więcej osób wysyłka zostanie nadana pod wskazany jeden adres, a koszt wysyłki naliczany jest tylko raz dla wskazanej grupy osób.

4. W przypadku podania niewłaściwego adresu wysyłkowego – zawodnik będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ponownej wysyłki.

5. Koszty wynikające ze zwrotu towaru pokrywa osoba zamawiająca pakiet.

6. Nie ma możliwości wymiany zakupionych elementów garderoby. 

VIII KLASYFIKACJE

1. Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn.

2. Klasyfikacje wiekowe: 

  •  Kadeci (Kd: 7-15 lat),
  • Juniorzy (J: 16-19 lat),
  • Seniorzy Młodsi (S1: 20-29 lat),
  • Seniorzy Starsi (S2: 30-39 lat),
  • Mastersi (M: 40-49 lat),
  • Weterani Młodsi (W1: 50-59 lat),
  • Weterani Starsi (W2: 60+ lat

3. Klasyfikacja drużynowa. Kategoria drużynowa to suma pokonanych kilometrów przez zawodników z danej drużyny, którzy w formularzu podadzą jedno brzmiącą nazwę drużyny. 

4. Klasyfikacja Pracownik Parku Narodowego.

IX ZASADY RYWALIZACJI

1. Biegacze i piechurzy oraz rolkarze rywalizują na dystansie, który jest równy powierzchni 11 polskich Parków Narodowych (591, 92 km):

- Ojcowski Park Narodowy - 21,46 km

- Pieniński Park Narodowy - 23,46 km

- Park Narodowy „Bory Tucholskie” - 46,13 km

- Babiogórski Park Narodowy - 33,9 km

- Karkonoski Park Narodowy - 55,8 km

- Park Narodowy Gór Stołowych - 63,4 km

- Narwiański Park Narodowy - 68,1 km

- Gorczański Park Narodowy - 70,3 km

- Wielkopolski Park Narodowy - 75,83 km

- Świętokrzyski Park Narodowy - 76,26 km

- Park Narodowy „Ujście Warty” - 80,74 km

Klasyfikacja końcowa ustalona zostanie na podstawie czasu brutto, zatem zwycięzcą zostanie ten uczestnik, który osiągnie wymagany dystans w jak najkrótszym czasie. Minimalny dystans potrzebny do klasyfikacji to 200 km.

2. Cykliści rywalizują na dystansie rówym powierzchni 12 pozostałych Parków Narodowych (2346,40 km):

- Roztoczański Park Narodowy - 84,82 km

- Poleski Park Narodowy - 97,62  km

- Białowieski Park Narodowy - 105,72 km

- Woliński Park Narodowy - 109,37 km

- Drawieński Park Narodowy - 113,42 km

- Wigierski Park Narodowy - 150,79 km

- Magurski Park Narodowy - 194,39 km

- Tatrzański Park Narodowy - 211,87 km

- Słowiński Park Narodowy - 215,72 km

- Bieszczadzki Park Narodowy - 291,96 km

- Kampinoski Park Narodowy - 385,48 km

- Biebrzański Park Narodowy - 592,23 km

Aby uczestnik został sklasyfikowany musi osiągnąć dystans minimalny równy 1000 km. Klasyfikacja końcowa ustalona zostanie na podstawie czasu brutto, zatem zwycięzcą zostanie ten uczestnik, który osiągnie wymagany dystans w jak najkrótszym czasie.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem