V Rowerowe Przywitanie Wiosny
Cała Bydgoszcz na Rowery - 17 kwietnia 2016

MENU 

Uczestnictwo w rajdzie jest częściowo odpłatne.

Opłata startowa wynosi:

  • dla osób pełnoletnich - 12zł
  • młodzież szkolna i powyżej szkoły podstawowej - 6zł
  • dzieci do lat 7 o są zwolnione z opłaty startowej

Stowarzysznie "Rowerowa Brzoza" przekaże 2zł od każdego uczestnika Rowerowego Przywitania Wiosny dla  pomoc  dla Laury.
3 letnia Laura Wesołowska z Brzozy choruje na dziecięce porażenie mózgowe - czterokończynowe.
ZBIERAMY NA SPECJALISTYCZNY WÓZEK - CHODZIK, TO JEDYNA SZANSA BY LAURA MOGŁA KIEDYŚ CHODZIĆ !!!

Opłata startowa  może być dokonana w formie platności on-line poprzez stronę organizatora lub w formie przelewu bankowego,  przekazu pocztowego na konto organizatora :
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24

Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824
na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty - RAJD WIOSNA 2016.