MENU 

Uczestnicy rajdu zgłaszją się wyłącznie przez Internet i zgodnie z kolejnością otrzymują nr startowe.
Numery startowe będą wydawane dla uczestników do nr 1 000.

Dodatkowo rozdane będą :

•    pamiątkowe t-shirty dla pierwszych 600 uczestników którzy się zarejestrują  przez Internet,
•    czapeczki dla następnych 200 uczestników którzy się zarejestrują  przez Internet,
•    gadżety  odblaskowe  dla dzieci biorących udział w rajdzie,

•    pierwsze 300 osób zarejestrowanych otrzyma imienne nr startowe,
•    każdy uczestnik ( do nr startowego  1000 ) otrzymuje kupon na posiłek na mecie rajdu.