MENU 

Biuro  - przyjmowanie uczestników rajdu, wydawanie pakietów startówych
w dniu rajdu tj.25 czerwca 2016, sobota w godz.9,00 - 11,15.

Bydgoszcz,  parking przy Galerii Pomorskiej  od ul.Fabrycznej.