Regulamin

VI Rajd Rowerowy - Pielgrzymka  do Sanktuarium w Byszewie, 15 sierpnia 2024.

 

Program godzinowy :  15 sierpnia 2024r

✅Godz.13,00 - wspólna modlitwa i i złożenie zniczy i kwiatów na Cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy 
ul.Artyleryjska 10 na mogiłach żołnierzy Bitwy Warszawskiej
✅Godz.13,30 - start Parafia Św. Krzyża w Bydgoszczy ul.Artyleryjska 10
✅Godz.14,30 - start z Sicienka ( skwer św.Jana Pawła II ) 
✅Godz.14,30 - start z Koronowa ( Rynek )
Tempo jazdy turystyczne ok.15 -22km/h.
➡️Uroczystości w Byszewie :
✅Godz. 15,30 - przyjazd rowerzystów do Byszewa, bufet  - kawa, napoje, ciasto, owoce.
✅Godz. 16,00 - Msza św. Sanktuarium w Byszewie ( nad jeziorem ).
✅Godz. 16,45 - ciepły posiłek .
✅Godz. 17,00 - koncert muzyczny, wspólne śpiewanie. 
✅Godz. 18,30 - wspólny powrót do Bydgoszczy 
✅Godz. 20,00 - Bydgoszcz, zakończenie Pielgrzymki.  
 

Regulamin 

1. Pielgrzymem – uczestnikiem Pielgrzymki do  Sanktuarium w Byszewie może osoba pełnoletnia, która  pragnie pogłębić życie religijne, akceptuje regulamin i dokona zgłoszenia na stronie organizatora. 
2. Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. To "rekolekcje w drodze". Pielgrzym musi przestrzegać:- unikania zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki,
- zaleceń  służb porządkowych ( Przewodnika Pielgrzymki, Komandora Pielgrzymki, Policji )
3. Pielgrzym musi być przygotowany na zmęczenie i niepogodę.
4. Należy okazywać wdzięczność i życzliwość wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym.
5. Pielgrzymi pomagają sobie dla dobra całej pielgrzymki.
6. Wszystkich uczestników Pielgrzymki w trakcie przejazdu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego; każdy indywidualnie odpowiada za swoje bezpieczeństwo na drodze i za spowodowane szkody.
7. Każdy Pielgrzym ma obowiązek jechać  w kasku.
8. Prędkość  jazdy wynosić będzie 15-22klm/h.  
    Minimalna prędkość poruszania się na trasie  nie może być mniejsza niż 15km/h.
    Uczestnicy spowalniający jazdę będą zabierani wraz z rowerem przez samochód techniczny organizatora.
8. Zakazane jest wyprzedzanie Przewodnika Grupy oraz opuszczanie grupy bez zgody Przewodnika Grupy.
9. Każdy Pielgrzym ma obowiązek jechać w kasku rowerowym i kamizelce odblaskowej otrzymanej od organizatora.
10. Uczestnik  musi posiadać sprawny rower, zapasową dętkę oraz sprawne światła; z przodu białe i z tyłu czerwone.
11. Warunkiem bezwzględnym udziału w Pielgrzymce jest oprócz zgłoszenia się i dokonania opłaty startowej  jest wypełnienie
       przez uczestnika
       Kartę Zgłoszenie podpisuje Pielgrzym  i oddaje ją organizatorowi przy pobraniu pakietu startowego.   
12. Każdy Pielgrzym - uczestnik podpisuje się czytelnie na Karcie Zgłoszenia pod następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją  V Rajdu Rowerowego  - Pielgrzymka  do 
Sanktuarium w Byszewie, 1 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Pielgrzymce. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Pielgrzymce. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przepisów ruchu drogowego,  przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą mogą  być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu   oraz  wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

13. Uczestnictwo w pielgrzymce jest częściowo odpłatne. 

14. Opłata startowa wynosi 35zł. Opłata startową wpłacamy na konto organizatora  :
Stowarzyszenie Klub "ROWEROWA BRZOZA", 86-061 Brzoza, Olimpin ul. Nadrzeczna 24.
Bank Zachodni WBK 13 1090 1072 0000 0001 0981 8824

15.Uczestnik  podczas rejestracji deklaruje dobrowolną wpłatę  w wartości od 10zł do 200zł na rzecz pomocy w akcji POMOC DLA KSAWEREGO Uzyskane środki finansowe ( zadeklarowane dobrowolne wpłaty )  będą w całości przekazane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ksawerego Maruszak.

15. Opłata startowa obejmuje ona:

•    numer startowy
•    koszulka okazjonalna
•    dyplom imienny
•    bufet na trasie  i  ciepły posiłek ( Byszewo )
•    udział w koncercie w  Byszewie 
•    zabezpieczenie medyczne

15. Ilość uczestników ograniczona do 150 osób.
      Lista startowa dla osób zgłoszonych przez Internet domykana jest do dnia 10 sierpnia 2024r
      Po tym terminie w przypadku wolnych miejsc zgłoszenia będą przyjmowane tylko osobiście w biurze Stowarzyszenia   
      Rowerowa Brzoza pod adresem : 85-135 Bydgoszcz ul.Bielicka 76C w godz. 10.00-16.00.

17. Trasa pielgrzymki : łączny dystans Bydgoszcz - Byszewo - Bydgoszcz ok.65km.
      Drogi publiczne i ścieżki rowerowe o bardzo dobrej nawierzchni ( można jechać rowerem szosowym ).