Komunikat Techniczny

JAZDA NA CZAS MARATOŃCZYKÓW GRYFBIKE
GRYFICE

ORGANIZATOR
Klub Rowerowy  G R Y F L A N D 
Starostwo Powiatowe w Gryficach              
                                                            

Partnerzy

Gmina Gryfice
 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor- Marek Zadworny - 508337395
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak - 504946148

Zabezpieczenie medyczne – Usługi Medyczne Artur Wójcik- 502345931

Indywidualna jazda na czas GRYFBIKE  w Gryficach  zostanie rozegrana zgodnie z regulaminem pucharu  Polski Maratończyków w Indywidualnej  Jeździe Na Czas  opublikowanym na stronie: https://supermaratony.org/regulamin-lm/

uzupełnionym niniejszym Komunikatem Technicznym organizatora.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w
Komunikacie Technicznym.

 

 

P R O G R A M    Z A W O D Ó W
                          
Indywidualna jazda na czas odbędzie się w sobotę  3 września 2022r.
                                
Baza Zawodów  -  GRYFARENA Gryfice 
miejsce startu i mety – Rzęskowo ul. Pliszki 1/ parking Centrum Handlowe DELTA / 

SOBOTA  03.09
11:00 – 13:00 – Rejestracja uczestników  Jazdy na Czas

14.00 – Starty uczestników  Jazdy na Czas 
17.00 – Zamknięcie trasy jazdy na czas
NIEDZIELA 04.09.
16.00 – Zakończenie maratonu GRYFLAND i  Jazdy Na Czas  Maratończyków, konkurs z nagrodami GRYFARENA Gryfice

 

 

TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa JAZDY NA CZAS MARATOŃCZYKÓW -  44km 

START – Rzęskowo ul. Pliszki
11km Cerkwica w lewo droga nr.110,103
12km rondo w prawo droga nr. 110
22km Ledzin rondo nawrót droga nr. 110
32km rondo w lewo droga nr.110,103
33km Cerkwica rondo w prawo droga nr. 110
META 44km Rzęskowo 

 

KATEGORIE WIEKOWE

 1. Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
  M1 - do 39 lat (roczniki 1982 i młodsze )
  kategorie łączone z supermaratonów M1 , M2, M3
  M2 - od 40 do 59 lat (roczniki 1981 do 1962)
  kategorie łączone z supermaratonów M4 , M5
  M3 - od 60 lat wzwyż (roczniki 1961 i starsze
  kategorie łączone z supermaratonów M6, M7

    2.Kobiety – OPEN

 

ZGŁOSZENIA

 -Zgłoszenie do udziału jeździe na czas maratończyków tylko drogą elektroniczną do dnia 02.09.2022r. 
- Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaca wpisowe. Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA  i osobiście podpisuje.
- Można również zapisać się w dniu zawodów do godziny 13:00 jednak wiąże się to ze zwiększoną opłatą

 

WPISOWE 

 

Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w Jeździe na czas  : 
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich imprezach / wynosi 50zł
  -  Wpisowe w biurze zawodów 70zł 
Wpłaty po 29 sierpnia nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z losowaniem nagród (UWAGA!!!!  decyduje data wpływu na konto)​
Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
K.R.GRYFLAND  PKO BP SA GRYFICE 51 10202821 0000 1902 0073 1794z dopiskiem NA CZAS oraz imię i nazwisko uczestnika !!!!!
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.

- W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu  przez organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji.
- Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres mail – gryfland@onet.pl  wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury , która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego  w biurze zawodów.
- Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.

 

 

UDZIAŁ W SUPERMARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH


-młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu pisemnej zgody na start  podpisanej w obecności  Organizatora przez  rodziców lub opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

 

POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE

 • Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym. Na trasie zawodów występuje asfalt o bardzo dobrej jakości, 
 • Uczestnicy zawodów, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy zawodów.
 • Trasa jazdy na czas  będzie oznakowana strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.
 • Zawody  nie będą zabezpieczany przez żadne  służby.
 • Dekoracja zwycięzców odbędzie się następnego dnia w niedzielę o godzinie 16  w hali GRYF ARENA . 
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich obostrzeń w czasie istniejącej pandemii.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 • Zawody  będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 • Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów  regulaminu .
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników  w minimalnym zakresie od NNW.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy .
 • Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki  Regulaminu   i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • . Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
 • Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu  oraz zapisów w Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów

KONTAKT

Marek Zadworny  tel. 508337395                                                                  
                                                                                
                                                                                                                   

                                                                                                                     

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem