REGULAMIN

XII ĆWIERĆMARATONU BIELIKA

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem XII Ćwierćmaratonu Bielika (zwanego dalej Zawodami) jest:

Gmina Kołbaskowo, Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo , tel. +48 91 311 95 10 
oraz w zakresie procesu elektronicznej rejestracji uczestników Fundacja Herkules All Sports.

 1. Pytania dotyczące Regulaminu oraz Zawodów należy kierować e-mailowo na adres beata.sypniewska@kolbaskowo.pl lub telefonicznie +48 91 311 95 21.
 2. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i płatny.
 3. Nie zaleca się brania udziału w Zawodach osobom, którym stan zdrowia nie pozwala na intensywny wysiłek fizyczny, przy czym to Uczestnik jest odpowiedzialny za ocenę swoich możliwości fizycznych i stanu zdrowia.
 4. Więcej informacji na stronie www.kolbaskowo.pl oraz na profilu Gminy Kołbaskowo na portalu Facebook. 

§ 2.

CELE

 1. Promocja Gminy Kołbaskowo i jej walorów turystycznych. 
 2. Promowanie zdrowego stylu życia.
 3. Umożliwienie współzawodnictwa w kilku dyscyplinach sportowych.
 4. Upowszechnienie form aktywnego wypoczynku.

§ 3. 

TERMIN I MIEJSCE

 1. XII Ćwierćmaraton Bielika odbędzie się w dniu 27 maja 2023 r. na trasie prowadzącej przez rowerowy „Szlak Bielika” na odcinku około 11 km, pomiędzy miejscowościami Siadło Dolne i Pargowo. Trasa jest urozmaicona dużymi i małymi wzniesieniami.
 2. Na trasie obowiązuje ruch jednokierunkowy. Zabrania się korzystania z trasy, w trakcie trwania zawodów, w celu powrotu na start.
 3. Start XII Ćwierćmaratonu Bielika zlokalizowany będzie nad Odrą Zachodnią 
  w miejscowości Siadło Dolne i nastąpi wg poniższego harmonogramu:
 • godz. 09:30 start uczestników wyścigu rowerowego 
 • godz. 10:00 start uczestników biegu
 • godz. 10:15 start uczestników marszu nordic-walking,
 • godz. 12:15 start uczestników rekreacyjnego rajdu rowerowego,
 1. Meta biegu będzie zlokalizowana przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Pargowo.
 2. Na 15 minut przed startem biegu oraz na 15 minut przed startem marszu odbędzie się wspólna rozgrzewka prowadzona przez wykwalifikowanego instruktora.

 

§ 4.

LIMITY CZASU I PUNKTY NAWADNIANIA

 

 1. XII Ćwierćmaraton Bielika składa się z następujących konkurencji:
  1. bieg,
  2. marsz nordic-walking,
  3. wyścig rowerowy, 
  4. rekreacyjny rajd rowerowy. 
 2. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi:
  1. dla biegaczy - 2 godz. 
  2. dla uczestników marszu - 2,5 godz.
  3. dla rowerzystów - 2 godz. 
 3. Na trasie umiejscowione będą przynajmniej trzy punkty z wodą.

§ 5. 

ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu w biegu, marszu nordic-walking, wyścigu rowerowym mają osoby, które, najpóźniej do 27 maja 2023 r. włącznie, ukończą 18 lat oraz spełnią inne wymagania niniejszego regulaminu. Dla uczestników rekreacyjnego rajdu rowerowego nie ustala się ograniczeń wiekowych.
 2. Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony 01.03.2023 r. o godzinie 9:00.
 3. Zgłoszeń uczestnictwa w XII Ćwierćmaratonie Bielika należy dokonywać 
  w formie elektronicznej do dnia 21.04.2023 r. do godz. 00:00 poprzez 
  link na stronie www.kolbaskowo.pl lub bezpośrednio na stronie: herkules.org.pl.
 4. Na listach startowych zostaną umieszczeni wyłącznie zawodnicy, którzy dokonali pełnego zgłoszenia wraz z opłatą startową, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.
 5. Zgłoszeń uczestnictwa można dokonywać wyłącznie w jednej kategorii. 
 6. Limit zgłoszeń do biegu ,marszu i wyścigu rowerowym wynosi łącznie 500 zawodników:
  1. bieg – 300 uczestników,
  2. marsz NW – 150 uczestników,
  3. wyścig rowerowy – 50 uczestników.
 7. Limit zgłoszeń do Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego wynosi 100 uczestników. 
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia list zawodników w przypadku osiągnięcia ustalonych limitów.
 9. Rejestracja uczestnika za pomocą formularza elektronicznego jest jednoznaczna 
  z następującym oświadczeniem:

„Oświadczam, że znam regulamin imprezy pn. XII Ćwierćmaraton Bielika i zobowiązuję się 
do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych i jestem osobą zdolną do udziału w zawodach, a także startuję na własną odpowiedzialność”. 

§ 6. 

OPŁATA STARTOWA

 1. Uczestnicy każdej konkurencji XII Ćwierćmaratronu Bielika ponoszą koszty opłaty startowej. 
 2. Opłata startowa zapewnia uczestnikom:
 • obsługę trasy, 
 • dostęp do toalet przed i po starcie w Zawodach, 
 • numer startowy, 
 • napoje na trasie biegu, 
 • posiłek po Zawodach,
 • zabezpieczenie medyczne, 
 • ubezpieczenie 
 • medale,
 • transport.
 1. Osoby urodzone w roku 1958 lub wcześniej, zwolnieni są z opłaty startowej.
 2. Możliwość wniesienia opłaty możliwa jest wyłącznie w chwili rejestracji na stronie herkules.org.pl.
 3. Ustala się następujące stawki opłat:
  • 70zł – wyłącznie osoby posiadające Kołbaskowską Kartę Mieszkańca, które dokonają zgłoszenia i opłaty startowej do dnia 21.04.23 r.,

Dla konkurencji bieg, marsz nordic walking, wyścig rowerowy:

 • 100 zł – pozostałe osoby, które dokonają zgłoszenia i opłaty startowej do dnia 21.04.23 r.,

Dla konkurencji rekreacyjny rajd rowerowy:

 • 35 zł - wyłącznie osoby posiadające Kołbaskowską Kartę Mieszkańca, które dokonają zgłoszenia i opłaty startowej do dnia 21.04.23 r.,
 • 50 zł – pozostałe osoby, które dokonają zgłoszenia i opłaty startowej do dnia 21.04.23 r.,
 1. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.
 2. Wszyscy zweryfikowani uczestnicy biegu, marszu nordic walking, wyścigu rowerowego którzy dokonali zgłoszenia do dnia 21.04.23 r., otrzymają pakiet startowy - numer startowy wraz z czipem przeznaczonym do pomiaru czasu, gadżet reklamowy, worek na depozyt.
 3. W ramach opłaty startowej wszyscy zweryfikowani uczestnicy rekreacyjnego rajdu rowerowego, którzy dokonali zgłoszenia do dnia 21.04.23 r. otrzymają pakiet startowy (numer, gadżet reklamowy).
 4. Przepisanie pakietu na innego uczestnika możliwe będzie poprzez kontakt z organizatorem (e-mail: beata.sypniewska@kolbaskowo.pl), jednak nie później niż do 19.05.23 r. 
 5. Wszyscy dorośli uczestnicy mają możliwość dokupienia pamiątkowej koszulki technicznej z XII Ćwierćmaratonu Bielika w cenie:
  • 35,00 zł (wyłącznie posiadacze Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca)
  • 50,00 zł pozostałe osoby.
 6. Rozmiar koszulki wybierany jest na etapie rejestracji. Zmiana rozmiaru możliwa jest 
  w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji poprzez kontakt z organizatorem (e-mail: beata.sypniewska@kolbaskowo.pl), jednak nie później niż do 21.04.23 r. 
 7. Wyboru koszulek dokonuje się spośród rozmiarów damskich od XS do 2XL, spośród rozmiarów męskich od S do 2XL.

§ 7. 

BIURO ZAWODÓW

 1. W dniach 24-26.05.2023 r. biuro zawodów XII Ćwierćmaratonu Bielika zlokalizowane będzie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu (ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław). Szczegółowe godziny pracy biura zawodów podane zostaną w osobnym komunikacie. 
 2. W dniu 27.05.2023 r. (sobota) biuro zawodów XII Ćwierćmaratonu Bielika zlokalizowane będzie w Siadle Dolnym. 
 3. Organizator nie wysyła pakietów startowych. 
 4. Pakiety nieodebrane w terminie do 30 dni od zakończenia Zawodów ulegają utylizacji. 

§ 8. 

DEPOZYT

 1. Organizator zapewnia transport rzeczy osobistych uczestników imprezy ze startu na metę. 
 2. Rzeczy uczestnika powinny być zapakowane w worek dołączony do pakietu startowego. Przedmioty zapakowane w inny sposób nie będą przyjmowane. 
 3. Worek depozytowy należy czytelnie oznaczyć numerem startowym uczestnika. 
 4. Rzeczy należy przekazać w dniu startu do depozytu w biurze zawodów do godz. 10.15
 5. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy podczas transportu i zawodów.

§9

KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Podczas XII Ćwierćmaratonu Bielika prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach:
  1. klasyfikacja generalna odrębnie dla kobiet i mężczyzn (I-III miejsce) w następujących konkurencjach: bieg, nordic-walking, wyścig rowerowy.
  2. klasyfikacja wiekowa, odrębna dla kobiet i mężczyzn w następujących konkurencjach: bieg i nordic-walking: 
 • K18 i M18         18-29 lat,
 • K30 i M30         30-39 lat,
 • K40 i M40         40-49 lat,
 • K50 i M50         50-59 lat,
 • K60+ i M60+     60 lat i więcej.
 1. najszybsza mieszkanka i najszybszy mieszkaniec Gminy Kołbaskowo – odrębnie dla następujących konkurencji: bieg, nordic-walking, wyścig rowerowy.

(kategoria obejmuje wyłącznie uczestników, którzy na etapie rejestracji zadeklarowali posiadanie Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca i prawidłowo podali jej numer). 

 

 1. Organizator zapewnia:
  1. nagrody finansowe dla osób, które zajmą w klasyfikacji generalnej miejsca od I do III,
  2. nagrody finansowe dla najszybszej mieszkanki i najszybszego mieszkańca Gminy Kołbaskowo w biegu, marszu nordic-walking i wyścigu rowerowym (kategoria obejmuje wyłącznie uczestników, którzy na etapie rejestracji zadeklarowali posiadanie Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca i prawidłowo podali jej numer).
  3. pamiątkowe statuetki dla zdobywców I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych odrębnie dla kobiet i mężczyzn (bieg i marsz nordic walking),
  4. pamiątkowe medale dla każdego uczestnika, który ukończy bieg, marsz nordic walking, wyścig rowerowy oraz rekreacyjny rajd rowerowy i zmieści się w wyznaczonym limicie czasu.

§ 10. 

OCHRONA PRZYRODY

 

 1. Na całej trasie Zawodów należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się: 
  • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków)
  • wszystkie śmieci należy zabrać ze sobą z trasy biegu i wyrzucić do pojemników w strefie START/META), 
  • zbaczania z trasy Zawodów, 
  • zakłócania ciszy.

§ 11.

POZOSTAŁE USTALENIA

 

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Organizator zezwala na bieg lub marsz z psem znajdującym się na smyczy i zobowiązuje uczestników do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę. 
 3. Na trasie obowiązuje ruch jednokierunkowy. Zabrania się korzystania z trasy, w trakcie trwania zawodów, w celu powrotu na start.
 4. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przymocowania numeru startowego do przedniej części koszulek startowych. 
 5. Wszyscy zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, w szczególności w kwestiach związanych z indywidualnymi przeciwskazaniami zdrowotnymi oraz niedostatecznym przygotowaniem fizycznym.
 6. Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej odrębnie przez uczestnika.
 7. Podjęcie biegu przez uczestnika marszu nordic-walking jest równoznaczne z jego dyskwalifikacją.
 8. Organizator zapewnia transport powrotny zawodników z mety na linię startu i do Przecławia, po zakończeniu zawodów.

Godziny odjazdów autobusów podane zostaną w osobnym komunikacie.  

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Administratorem danych osobowych jest: 

1. Organizator - Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kołbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 311 95 10 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

oraz

2. Właściciel platformy - Fundacja Herkules All Sports z siedzibą: Bonin 11E, 76-009 Bonin. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@herkules.org.pll lub telefonicznie pod numerem 691116224 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Inspektor ochrony danych. 

1. Administrator, którym jest Wójt Gminy Kołbaskowo wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani skontaktować poprzez email iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

2. Administrator, którym jest Fundacja Herkules All Sports z siedzibą: Bonin 11E, 76-009 Bonin, wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@herkules.org.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania. 

Podane dane osobowe będą przetwarzane dla celów uczestnictwa Państwa/Państwa dziecka/podopiecznego w  XII Ćwierćmaraton Bielika. Dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), czyli Państwa zgody. 

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą: Alano Wojciech Olechowski w siedzibą w Szczecinie ul. 3 Maja 30/II p, Krywan Foto Piotr Krywan z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brązowej 4/9, jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu Gminy, jednostki i organy administracji publicznej mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji. Ponadto w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku, bądź imienia i nazwiska odbiorcą tych kategorii danych będą wszystkie osoby zapoznające się z materiałami z wydarzenia opublikowanymi w mediach.   

Okres przechowywania danych. 

Administrator, którym jest Wójt Gminy Kołbaskowo dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania na potrzeby uczestnictwa w imprezie będzie przechowywał od dnia rejestracji uczestnictwa w imprezie do dnia 30.06.2023 r.

Administrator, którym jest Fundacja Herkules All Sports, Bonin 11E, 76-009 Bonin dane osobowe będące przedmiotem przetwarzania na potrzeby uczestnictwa w imprezie będzie przechowywał przez okres utrzymywania przez Państwa ważności konta założonego na platformie internetowej prowadzonej przez wskazanego administratora. W odniesieniu do danych osobowych będących przedmiotem upublicznienia dane te będą przetwarzane przez okres ich upubliczniania lub do czasu wycofania udzielonej zgody na ich upublicznienie.

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Sposób przetwarzania danych

Podane dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego przetwarzania i nie będą poddane procesowi profilowania. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie portalu społecznościowego Facebook, jako miejsca upublicznienia danych (imię i nazwisko, wizerunek), wskazane dane będą przedmiotem transferu do państw trzecich, w których nie mają zastosowania przepisy RODO. Transfer danych do państw trzecich  w sposób istotny może ograniczyć lub uniemożliwić sprawowanie kontroli zarówno Państwu, jak i administratorowi nad procesem przetwarzania i ochrony Państwa/dziecka danych oraz może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z przysługujących Państwu praw określonych w RODO. 

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowała brakiem możliwości rejestracji Państwa/Państwa dziecka/podopiecznego w imprezie i otrzymania numeru startowego. Brak zgody na upublicznienie imienia i nazwiska Państwa/Państwa dziecka/podopiecznego uniemożliwi opublikowania osiągniętych przez Państwo/Państwa dziecko/podopiecznego wyników. Natomiast brak zgody na upublicznienie wizerunku uniemożliwi promocję faktu uczestnictwa Państwa/Państwa dziecka/podopiecznego w wydarzeniu. 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem