Regulamin - IX Bieg i Rajd Nordic Walking na  Mount Everest - Piękno Natury

ORGANIZATOR :

 • Klub Biegacza ,,GOCH "Bytów ul. Zwycięstwa 16 /5, 77-100 Bytów, 

e-mail: maratonczyk@wp.pl, Tel. 511 401 340

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Miasta i Gminy Bytów
 • Starostwo Powiatowe w Bytowie  
 • Nadleśnictwo Bytów 
 • Sołectwo Mądrzechowo                                                                                                                                                                                                                                                                    

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja biegów oraz Nordic Walking w regionie.                             
 • Promocja i propagowanie walorów sportowo -rekreacyjnych Gminy Bytów i ukazanie pięknej przyrody.                                 
 • Dla upamiętnienia pierwszego na świecie wejścia na szczyt „Mount Everest” które miało miejsce 29 maja 1953 roku.                                                         
 • Propagowanie i kształtowanie sportowego stylu życia poprzez Nordic Waking i biegi.
 • Promocja placu rekreacyjno – sportowego w  Mądrzechowie jako idealnej bazy rekreacji ruchowej dla całej Rodziny.   
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku ludzi w każdym wieku.

TERMIN I MIEJSCE:

28 kwietnia 2024 r. (niedziela) Bytów - Mądrzechowo biuro zawodów.

STRAT I META: Plac rekreacyjno – sportowy  Mądrzechowo  ul. Sportowców.

Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godz. 11:00 – 13:30

Dodatkowo zostaną rozegrane biegi dla dzieci pt. MŁODY ZDOBYWCA , które  objęte  są osobnym regulaminem

TRASA:

Trasa anglosaska o podłożu zróżnicowanym przebiega po ścieżkach przyrodniczych, drogach leśnych, duże różnice wzniesień. Długość trasy 8850 metrów tyle, ile wynosi wysokość góry Mount Everest. Trasa biegu i rajdu zostanie wyraźnie oznaczona. 
Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne, ominiecie punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do biegu i rajdu przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/biegibytow/

Zgłoszenia do Biegów dla dzieci pt. MŁODY ZDOBYWCA w dniu zawodów w biurze.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W biegu i rajdzie na Mount Everest – Piękno Natury może wziąć udział każdy kto ukończył 18 lat i dokona opłaty startowej, która wynosi 69,00 zł. Każdy zawodnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w terminie do 10  kwietnia 2024 r.  w przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, oprócz odwołania imprezy przez organizatora. Opłatę startową prosimy przelać na konto organizatora :
 2. Konto Klubowe: Bank Spółdzielczy  w  Bytowie 
  Nr. konta: 16 9321 0001 0024 843 12000 0010 
   (z dopiskiem Mount Everest – Imię i Nazwisko kogo opłata dotyczy)
 3. Zawodnicy Klubu Biegacza „Goch„ którzy opłacili składkę członkowską na rok 2024  są zwolnieni z opłaty startowej. Zwolnieni są też ambasadorowie naszego wydarzenia. Pod warunkiem zgłoszenia się w terminie do 
  10 kwietnia 2024
 4. Biegi dla  dzieci pt. MŁODY ZDOBYWCA są bezpłatne

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

Pakiet startowy zawiera : 

 • numer startowy wraz z agrafkami,
 • pamiątkowa imienna statuetka dedykowana imprezie dla każdego kończącego zawodnika,
 • posiłek regeneracyjny oraz pomoc podczas trwania imprezy.

KLASYFIKACJE INDYWIDUALNE I NAGRODY:

Klasyfikacja biegu i rajdu prowadzona będzie w następujących kategoriach:

Bieg - miejsca open 1-3 kobiet i mężczyzn puchar +medal.

Rajd Nordic Walking- miejsca open 1-3 kobiet i mężczyzn puchar +medal.

KATEGORIE WIEKOWE: 

(nie dotyczy zwycięzców klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn).

Kategorie wiekowe dla kobiet i mężczyzn, w biegu i rajdzie.

M/K-18    18-29 lat (2006-1995)                 - pamiątkowy medal
M/K-30 – 30-39 lat (1994-1985)                - pamiątkowy medal
M/K-40 – 40-49 lat (1984-1975)                - pamiątkowy medal
M/K-50 – 50-59 lat (1974-1965)                 - pamiątkowy medal
M/K-60 – 60-69 lat (1964-1955)                 - pamiątkowy medal
M/K-70 – 70 lat i powyżej (1954 i starsi)    - pamiątkowy medal

KLASYFIKACJA DRUŻUNOWA:

 1. Uhonorowanie pucharami trzech pierwszych drużyn z największą liczbą startujących w drużynie zawodników w Rajdzie Nordic Walking. 
 2. Puchary ufundował: AMPASADOR ZAWODÓW MIROSŁAW BIERKUS. 

POSTANOWIENIA KONCOWE:

 1. Bieg i Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, poza wyjątkiem, gdy zagrażają zdrowiu lub życiu uczestników.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie lasów.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie.           
 4. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
 5. Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.                                                 
 6. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 7. Uczestnik biegu i rajdu bierze udział na własna odpowiedzialność.
 8. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.
 9. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 10. Organizator nie zapewnia depozytu/kąpieli/natrysków po zakończeniu imprezy,                                                                                                        organizator nie zapewnia noclegów. 
 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione 
  w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i rajdu oraz zobowiązany jest do jego przestrzegania.                                                 
 13. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych  zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
 14. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 15. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatorów i Sponsorów biegu. 
 16. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę Zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

 • 11:00 - Otwarcie biura zawodów weryfikacja zawodników
 • 11:30 – Biegi dla Dzieci pt. MŁODY ZDOBYWCA
 • 13:30 - Zamkniecie biura zawodów zakończenie weryfikacji zawodników
 • 13:30 – Rozgrzewka
 • 13:45 - Zbiórka zawodników na linii startu
 • 14:00 - Start do biegu Mount Everest – Piękno Natury
 • 14:05 - Start rajdu Nordic Walking
 • ok. 14:35 - Pierwszy zawodnik na mecie
 • 16:00 - Dekoracja zwycięzców

LINK DO WYDARZENIA : 

 • https://fb.me/e/6OrrV35x2

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Dyrektor Biegu i Rajdu - Stanisław Majkowski.
 • Zastępca Dyrektora Biegu i Rajdu – Piotr Wroński
 • Kierownik Trasy i Wolontariatu     -  Edward Kobierowski
 • Obsługa Techniczna  – Tomasz Jaszewski YACH Twoja Droga
 • Spikerka i prowadzenie – Dj MATI & MARQS
 • Obsługa Elektroniczna Biegu i Rajdu - HERKULES

Ambasadorzy  Biegu i Rajdu:

Czesław Nowakowski (Warszawa) Biega na najdalszych zakątkach świata  od krańca Alaski po przylądek Horn po drugiej stronie globu.

Edward Dudek „Baca” (Radziechowy) Pierwszy Polak, który przebiegł Grecki SPARTATHLON. Startował w niezliczonych maratonach na całym świecie .

Mirosław Bierkus  „Miriano” (Koszalin) Drużynowy Mistrz Świata w Nordic Walking 
z 2010 i 2011 roku w Austrii. Zdobywca Pucharu Świata w 2023 r w Maroku.   

Podczas imprezy odbędzie się zbiórka  plastykowych nakrętek, starych płyt CD i DVD, telefonów, laptopów i grosików dla chorej  Karolinki Orlikowskiej. Wszystkie wasze zbiory prosimy przynieść do biura zawodów.  Z góry dziękujemy !.

Wszystkim startującym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników 
i niezapomnianych wrażeń !

Regulamin Zatwierdził Zarząd Klubu Biegacza „GOCH” Bytów.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem