Regulamin

Regulamin biegu charytatywnego „W Stronę Życia”

 

  1. Organizator

Fundacja „W Stronę Życia”

Katedra i Zakład Opieki Paliatywnej Collegium Medicum w Bydgoszczy

Osoba do kontaktu: Marta Łabuś-Centek, tel. 606-852-396, marta.labus@cm.umk.pl

 

  1. Termin imprezy

      08.09.2018

   

  1. Miejsce

Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy

Start i meta: Polana Różopole

 

  1. Cele Imprezy

- Zebranie środków finansowych na rzecz pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Pieniądze zostaną przeznaczone przede wszystkim na środki do pielęgnacji i sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn.

- Propagowanie biegania jako elementu zdrowego stylu życia

- Promocja sportów biegowych wśród mieszkańców Bydgoszczy i okolic ze szczególnym uwzględnieniem studentów Collegium Medicum oraz pracowników służb medycznych

 

  1. Program

09:30- 10:45 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów (na podstawie dokumentu tożsamości), przyjmowanie rzeczy do depozytu

10:30 rozgrzewka

11:00-12:00 bieg

12:00-12:30 wręczenie nagród dla zwycięzców w kategorii open mężczyźni i kobiety

W okolicach startu/mety będzie działał depozyt w godzinach 09:30-12:30, w którym uczestnicy mogą zostawić swoje rzeczy na czas biegu.

Organizator nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w depozycie.

Rzeczy z depozytu będą wydawane na podstawie numerów startowych.

 

  1. Trasa biegu

Dystans biegu wynosi 5 km.

Trasa przebiega ścieżkami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej, bez znaczących podbiegów. Trasa nie posiada atestu.

Start i meta będą zlokalizowane na Polanie Różopole w okolicach sceny.

Trasę będą zabezpieczać wolontariusze oraz ratownicy medyczni ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, którzy będą poruszać się na rowerach.

Limit czasu na pokonanie trasy to 1 godzina.

Trasa biegu będzie oznakowana co 1 km.

Każdy wypadek na trasie należy zgłosić wolontariuszom.

Wolontariusze będą również odpowiedzialni za wskazówki dotyczące trasy wyznaczając prawidłowy kierunek biegu, szczególnie w miejscach, w których trasa zmienia kierunek.

Szczegółowa mapa trasy w załączeniu.

 

  1. Zasady uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:

- uiszczenie opłaty startowej w wysokości 30 PLN lub wyższej

- prawidłowa rejestracja na stronie internetowej b4sport, która jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu

- wiek: skończone 18 lat, możliwy jest start w zawodach uczestników, którzy skończyli 16 lat po przedstawieniu stosownej zgody na udział  w zawodach podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego (w załączeniu)

- podpisanie oświadczenia na temat zgody na udzielanie pierwszej pomocy przez personel medyczny działający w imieniu organizatora

- każdy uczestnik wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, że biegnie na własną odpowiedzialność, mając świadomość własnych możliwości i ograniczeń fizycznych, jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek rekompensat od organizatora w przypadku kontuzji lub wypadku

- uczestnicy biegu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych

- uczestnicy wyrażają zgodę na udokumentowanie ich wizerunku oraz udostępnianie go w mediach społecznościowych przez organizatora oraz ewentualnych partnerów biegu

- limit uczestników wynosi 900 osób. O udziale w biegu decyduje kolejność zgłoszeń

- zapisy internetowe zostaną zamknięte 29.08.2018 o północy (istnieje możliwość przedłużenia zapisów w przypadku miejsc wolnych)

- uczestnicy biegu muszą mieć przypięte numery startowe w widocznym miejscu podczas trwania biegu

- podczas zawodów będzie prowadzony pomiar czasu poszczególnych uczestników za pomocą chipów

- oficjalnym czasem zawodów jest czas netto (indywidualnie mierzony dla każdego zawodnika od momentu przekroczenia linii startu)

- 3 pierwsze miejsca w kategoriach open kobiet i mężczyzn zostaną nagrodzone (nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów)

- uczestnicy biegu poruszają się wyłącznie biegnąc lub idąc, zabroniony jest użycie rowerów, rolek, wrotek i tym podobnych ze względów bezpieczeństwa

- warunkiem uczestnictwa jest posiadanie ogólnego dobrego stanu zdrowia pozwalającego na przebycie dystansu 5 km bez przeciwwskazań medycznych do biegania

 

  1. Postanowienia końcowe

 

 

- bieg ma charakter rekreacyjny, amatorski, nie podlega klasyfikacjom przez federacje sportowe ani nie jest przez nie honorowany

- każdy uczestnik prawidłowo zarejestrowany przez stronę b4sport otrzyma pakiet startowy w postaci numeru startowego, chipa pomiarowego oraz pamiątkowego medalu po zakończeniu biegu

- zawody odbędą się niezależnie od pogody

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych

- uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora, ratowników medycznych i wolontariuszy

- uczestnicy łamiący zasady szeroko rozumianej sportowej rywalizacji fair play, skracający lub zmieniający wyznaczoną trasę, będący pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych zostaną wykluczeni z biegu

- opłata startowa jest bezzwrotna, niezależnie od przyczyn rezygnacji zawodnika ze startu

- nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego zawodnika

- w przypadku sytuacji spornych lub wątpliwości, ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

- w sprawach nieujętych regulaminem decyduje Organizator

- Organizator ma prawo dokonać zmian w regulaminie lub przebiegu trasy, jeśli zajdzie taka potrzeba

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych bez możliwości ich przewidzenia

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem