Regulamin

Regulamin Wyrypy Górskiej Beskida 2024

Informacje ogólne

Beskida 2024 to impreza o charakterze turystyczno – sportowym, której celem jest pokonanie trasy o wyznaczonej długości w terenie górskim. Trasa wiedzie znakowanymi szlakami turystycznymi po terenie Beskidu Śląskiego. Start i meta zlokalizowane będą na terenie miasta Szczyrk.

Uczestnik to osoba biorąca udział w imprezie Beskida 2024. Uczestnikiem może być Osoba pełnoletnia, podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w Górskiej Wyrypie i posiadająca przy sobie dowód osobisty a także akceptująca poniższy regulamin. Aby stać się uczestnikiem należy dokonać rejestracji 

 

Cel imprezy

Celem imprezy jest popularyzacja turystyki pieszej jako formy aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu oraz możliwość poznania walorów turystycznych Beskidu Śląskiego. Dodatkowo celem jest integracja pomiędzy uczestnikami imprezy poprzez wspólne wędrowanie i biesiadowanie po zakończonym marszu.

 

Organizator 

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Beskida z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ulicy Paderewskiego 8, reprezentowaną przez Roberta Mikę i Tomasza Pełczyńskiego.

NIP: 558-187-83-26

REGON: 521756329

Głównym partnerem Maratonu Beskida 2024 jest Miejski Ośrodek Kultury Promocji I Informacji w Szczyrku

 

Kontakt do organizatorów

Strona na FB: https://www.facebook.com/events/544021887881344

Strona internetowa https://beskida.pl

Tomasz Pełczyński       tel: 504-341-756, tomek@beskida.pl

Robert Mika                  tel: 600-351-276, robert@beskida.pl

 

Trasa, termin, czas

Uczestnik ma do wyboru trzy trasy: Beskida 38 (o długości ok 38km), Beskida 54 (o długości ok 54km), Beskida 72 (o długości ok 72km). Trasy Rajdu Beskida 2024 są ułożone przez Organizatora i przebiegają turystycznymi szlakami pieszymi zgodnie z wytycznymi. Uczestnicy otrzymają wytyczne w postaci mapy i krótkiego opisu. 

Na trasie Rajdu rozlokowane będą Punkty Kontrolne, na których Uczestnik musi potwierdzić swoją obecność. 

Termin Rajdu Beskida 2024 ustalony jest na 21 września 2024 roku a start zaplanowany jest na  godzinę 6:00 dla Beskidy 72, na godzinę 7:00 dla Beskidy 54 oraz na godzinę 8:00 dla Beskidy 38.

Start i meta Rajdu znajdują się na terenie Amfiteatru w Szczyrku przy ulicy Beskidzkiej 160. 

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Ostateczny czas zakończenia Rajdu Beskida 2024 to 22 września 2024 roku o  godz. 3:00.

Dnia 22 września 2024 roku po godz. 4:00 Rajd Beskida 2024 uważany będzie za zakończony, tym samym uczestnicy, którzy nie dojdą do mety, ani nie skorzystają z możliwości wycofania się z trasy przed upływem tego czasu, przestają być uczestnikami Rajdu Beskida 2024. Wszelkie dalsze działania podejmują jedynie na własną odpowiedzialność. 

 

Uczestnictwo

Rajd Beskida 2024 ma charakter dobrowolny i pozbawiony jest rywalizacji.

Każdy Uczestnik podejmuje udział w Rajdzie Beskida 2024 na własne ryzyko.

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać dokument tożsamości.

Uczestnik Rajdu Beskida 2024 wyraża zgodę na bezpłatną publikację jego wizerunku i danych w relacjach z tras zamieszczonych w mediach oraz reklamach i materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych oraz sponsorów.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie Beskida 2024 wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.

Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatorów.

Przed startem, podczas odprawy i odbioru pakietu, Uczestnik zostanie poinformowany o możliwych niebezpieczeństwach na trasie.

 

Zasady obowiązujące na trasie

Uczestnicy są zobowiązani posiadać apteczkę oraz naładowany telefon komórkowy, najlepiej z zainstalowaną aplikacją Ratunek, który umożliwi łączność z Organizatorem. Podczas rejestracji w Rajdzie Beskida 2024 Uczestnik musi podać Organizatorowi numer tego telefonu.

Obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk i używania otwartego ognia, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.

Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych.

Ważne numery telefonów, w tym ratunkowe, znajdować się będą na karcie startowej.

W razie wypadku każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu Uczestnikowi. 

Na trasie będą znajdowały się oznaczone Punkty Kontrolne oraz mogą znajdować się nieoznakowane Punkty Kontrolne, w postaci kilkuosobowych zespołów.

Wszystkie Punkty Kontrolne działają od pierwszego do ostatniego Uczestnika, nie dłużej jak do godziny 3:00 dnia 22 września 2024 roku.

Uczestnik otrzyma kartę startową, którą trzeba podbijać na każdym Punkcie Kontrolnym.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa podczas trwania Rajdu, Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o swojej rezygnacji.

Uczestnicy powinni posiadać elementy odblaskowe lub kamizelki odblaskowe. 

 

Zgłaszanie i rejestracja

Uczestnik aby móc wziąć udział w Rajdzie Beskida 2024 musi dokonać rejestracji na stronie internetowej https://b4sportonline.pl/beskida/. W trakcie dokonywania rejestracji Uczestnik musi spełnić poniższe warunki:

  • zapoznać się z regulaminem Rajdu;
  • zaakceptować regulamin automatycznie przy zgłoszeniu udziału w Rajdzie Beskida 2024;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Beskida - oświadczenie RODO;
  • podpisać oświadczenie w dniu 21 września 2024 roku na starcie;
  • podać dane na stronie https://b4sportonline.pl/beskida takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz adres e – mail do kontaktu, a także wybrać trasę, na której chce startować;
  • dokonać opłaty wpisowej w ciągu 14 dni od momentu rejestracji na stronie  https://b4sportonline.pl/beskida
  • Wpisowe nie podlega zwrotowi, będzie przeznaczone na wyżywienie i gadżety dla Uczestników oraz koszty związane z organizacją imprezy.
  • Czas zgłaszania Uczestników rozpoczyna się dnia 1 maja 2024 roku i kończy się dnia 15 lipca 2024 roku.
  • Uczestnik kończący Rajd Beskida 2024 otrzyma Dyplom Ukończenia Rajdu oraz medal.

 

Postanowienia końcowe

Powyższy regulamin określa zasady przeprowadzenia Rajdu Beskida 2024.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, zarówno Uczestników, jak i Organizatorów.

O rozwiązaniu spraw spornych oraz tych nieuwzględnionych w regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

Regulamin może ulec zmianie, zmiany te zostaną opublikowane na stronie Rajdu na Facebooku. https://www.facebook.com/events/544021887881344 oraz na stronie https://beskida.pl i https://b4sportonline.pl/beskida/

Podczas przejścia trasy Rajdu Beskida 2024 można zdobyć punkty do książeczek odznak turystycznych GOT i innych. 

Czanieckie Makarony
Miasto Szczyrk
Schronisko PTTK na Błatniej
Schronisko PTTK na Skrzycznem
Browar Jastrzębie
Warsztat Koszulkowy
Apteo
Przegoń Raka dla Dzieciaka
Gmina Brenna
Aga Holtex
Schronisko na Soszowie Wielkim
Schronisko PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą
MCC Medale
Piekarnia i Cukiernia Roll
Gmina Lipowa
Hektor
Górskie Wyrypy
Apteczka na szlaku
Apteo
USP Zdrowie
Oryal
Ziaja
Clineo

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem