RODO

Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:

1.Dane osobowe uczestników RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO będą przetwarzane w celach organizacji, promocji oraz nagrodzenia zwycięzców w/w Imprezy.

2.Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie z siedzibą w Bukownie ul. Spacerowa 1

3.Dane osobowe uczestników takie jak: imię i nazwisko, miejscowość,

będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ,

4.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

6.Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Piotr Rudnicki tel. 606397921 , e-mail: suprabhp@wp.pl

7.Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

8.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w imprezie.

9.Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na bezterminowe wykorzystanie wizerunku, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie z siedzibą w Bukownie przy ul. Spacerowej 1 oraz na umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek uczestników  na stronie internetowej  imprezy, MOSiR-u oraz na profilach internetowych zarządzanych przez

MOSiR takich jak Facebook, YouTube w celu informacji i promocji. Podstawę prawną do wykorzystania wizerunku stanowi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U z 2016 r., poz. 666, z póź. zm).

 

 

ZGH
Black Red White