COVID

UWAGA! 

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obecnie panujących przepisów przeciwdziałania epidemii Covid-19.
Organizator zapewnia uczestnikom środki przeciwdziałania epidemii jak płyny do dezynfekcji rąk, szeroką przestrzeń umożliwiającą zachowanie bezpiecznych odstępów przed i po biegu, ekipę organizacyjną, której stan
zdrowia jest zweryfikowany pozytywnie, wyposażoną w środki ochrony indywidualnej. 
Organizator nie zapewnia uczestnikom tzw. środków ochrony bezpośredniej ( maseczki, rękawiczki)

Prawo startu w Rajdzie mają wszystkie osoby legitymujące się dobrym stanem
zdrowia (pisemna deklaracja na zgłoszeniu). Podpisując deklarację uczestnictwa
Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w  Rajdzie. 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem