Regulamin

     REGULAMIN

Night Swim Open Water Kopalnia Wrocław

 1. Cele i zdania.
 • Popularyzacja pływania długodystansowego.
 • Zmierzenie się z pływaniem Open Water w nocy.
 1. Organizator:

Stowarzyszenie Pływanie Bez Piany

3. Termin:

Data wydarzenia: 31 sierpnia 2019r. (sobota)*

Godzina rozpoczęcia zawodów: 21.30

*Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia.

 1. Lokalizacja

Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji

Adres:
Odrzańska 11
55-120 Paniowice

 1. Zgłoszenia i opłata startowa:
 • Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
  https://b4sportonline.pl/Night_Swim_Kopalnia_Wroclaw
 • Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do godz. 12.00 dnia 28.08.
 • W przypadku wolnych miejsc w późniejszym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu 31.08.2019 zlokalizowanym na terenie Kopalni Wrocław. Biuro będzie czynne w dniu zawodów, w godzinach od 19:30 do godziny 21:00.
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszeniowego, zaakceptowanie regulaminu oraz uiszczenie opłaty startowej.
   

Opłata startowa za udział wynosi:

 • 90 zł na dystansie 400 metrów
 • 100 zł na dystansie 1000 metrów
 • 120 zł na dystansie 3000 metrów
   
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę startującą istnieje do 25.08.2019 r.
 • Limit zawodników na wszystkich dystnasach łącznie wynosi 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku uzyskania limitu zgłoszeń organizator otworzy listę rezerwową. W przypadku dużego zainteresowania Organizator wydarzenia poczyni wszelkie starania, aby zwiększyć limit dopuszczalnych zgłoszeń.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik wyścigu otrzymuje:

 • możliwość startu w pierwszych nocnych zawodach Open Water w Polsce,
 • pamiątkowy medal,
 • oświetlenie chemiczne potrzebne do pływania w nocy,
 • posiłek regeneracyjny,
 • pomiar czasu i klasyfikację,
 • udział w losowaniu nagród na zakończenie imprezy.
   
 1. Harmonogram zawodów*:


19.30 - 21.00 Rejestracja uczestników

21:15 Odprawa zawodników na 400 metrów

21:30 Start zawodników na 400 metrów

21:40 Odprawa zawodników na 1000 i 3000 metrów

22:00 Start zawodników na 3000 metrów

22:15 Start zawodników na 1000 metrów

23:30 Koniec zawodów (limit czasu w wodzie na dystansach 1000 i 3000 metrów 1h30’)

24:00 Podsumowanie zawodów, dekoracja zwycięzców i loteria z nagrodami.

*Podany Harmonogram godzinowy jest orientacyjny. Ostateczna wersja harmonogramu pojawi się 18.08.2019

 1. Uczestnictwo:

W Night Swim Open Water Kopalnia Wrocław mogą uczestniczyć osoby, które:

 • Złożyły pisemne oświadczenie o dobrowolnym uczestnictwie w zawodach bez wszelkich roszczeń prawnych oraz w wyścigu startują na własną odpowiedzialność i z tytułu tego nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec organizatorów w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu, wynikłego ze startu w wyścigu.
 • Podporządkują się decyzjom Komisji Sędziowskiej, specjalnie w zakresie przestrzegania trasy wyścigu i przepisów bezpieczeństwa pod sankcją dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy wyścigu pływackiego muszą pokonywać boje kierunkowe lewym ramieniem. Nie zastosowanie się wiąże się z karą dyskwalifikacji.

 

 1. Klasyfikacja i zasady udziału w zawodach
 • ​Zostanie przeprowadzona osobna klasyfikacja w piance oraz "bez piany"
 • Zawodnicy startują:

- w piankach neoprenowych,

- bez pianek neoprenowych z bojkami asekuracyjnymi.

 • Uczestnicy wyścigu pływackiego nie mogą korzystać z płetw, rękawic gumowych, oraz innego pomocniczego sprzętu sportowego.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Sędziowska powołana przez Organizatora.
   
 1. Zasady obowiązujące podczas wyścigu:
 • Wszyscy zawodnicy startujący są zobowiązani do umieszczenia w sposób widoczny i wskazany przez organizatora oświetlenia chemicznego przymocowanego do paska od okularków pływackich, oraz drugiego światła chemicznego (osoby startujące w piankach przy zamku zapinającym piankę, osoby bez pianek do bojki asekuracyjnej),
 • Zawodnicy startujący bez pianek MUSZĄ startować z BOJKAMI ASEKURACYJNYMI , mogą być to bojki prywatne uczestników lub bojki zakupione od partnera zawodów – TYR Polska w promocyjnej cenie 80zł szt.,
 • W przypadku rezygnacji zawodnik powiadamia ratowników znajdujących się na wodzie o potrzebie wyjścia z wody w razie możliwości poprzez krzyknięcie.
 • UWAGA: OBRÓCENIE SIĘ NA PLECY SKUTKUJE ZMNIEJSZONĄ WIDOCZNOŚCIĄ ŚWIATŁA CHEMICZNEGO DLA RATOWNIKÓW
 1. Nagrody:

     Zostaną przyznawane po każdym wyścigu:

 • za msc. I-III Open Mężczyzn / Kobiet na każdym dystansie z podziałem pianki / "bez piany",
 • za ukończenie rywalizacji pamiątkowe medale,
 • dla wszystkich uczestników udział w loterii z nagrodami.
 1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 06.05.1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,
   
 2. Postanowienia końcowe:
 • Dokładne trasy poszczególnych dystansów pojawią się do dnia 18.08.2019.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas imprezy.
 • Uczestnicy zawodów mogą korzystać z wydarzeń powiązanych z zawodami (testy pianek, trening OW z Gościem Specjalnym) przed rozpoczęciem zawodów.
 • Osoby towarzyszące mogą wejść na obiekt Kopalnia Wrocław (otwarty w dniu zawodów do końca trwania wydarzenia) uisczająć w kasie Kopalni opłatę w wysokości 10 złotych.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to create a ticket