Regulamin

     REGULAMIN

Night Swim Open Water Kopalnia Wrocław

 1. Cele i zdania.
 • Popularyzacja pływania długodystansowego.
 • Zmierzenie się z pływaniem Open Water w nocy.
 1. Organizator:

Stowarzyszenie Pływanie Bez Piany

3. Termin:

Data wydarzenia: 31 sierpnia 2019r. (sobota)*

Godzina rozpoczęcia zawodów: 21.30

*Przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wydarzenia.

 1. Lokalizacja

Kopalnia Wrocław - Strefa Wakacji

Adres:
Odrzańska 11
55-120 Paniowice

 1. Zgłoszenia i opłata startowa:
 • Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
  https://b4sportonline.pl/Night_Swim_Kopalnia_Wroclaw
 • Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do godz. 12.00 dnia 28.08.
 • W przypadku wolnych miejsc w późniejszym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu 31.08.2019 zlokalizowanym na terenie Kopalni Wrocław. Biuro będzie czynne w dniu zawodów, w godzinach od 19:30 do godziny 21:00.
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszeniowego, zaakceptowanie regulaminu oraz uiszczenie opłaty startowej.
   

Opłata startowa za udział wynosi:

 • 90 zł na dystansie 400 metrów
 • 100 zł na dystansie 1000 metrów
 • 120 zł na dystansie 3000 metrów
   
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną osobę startującą istnieje do 25.08.2019 r.
 • Limit zawodników na wszystkich dystnasach łącznie wynosi 100 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku uzyskania limitu zgłoszeń organizator otworzy listę rezerwową. W przypadku dużego zainteresowania Organizator wydarzenia poczyni wszelkie starania, aby zwiększyć limit dopuszczalnych zgłoszeń.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik wyścigu otrzymuje:

 • możliwość startu w pierwszych nocnych zawodach Open Water w Polsce,
 • pamiątkowy medal,
 • oświetlenie chemiczne potrzebne do pływania w nocy,
 • posiłek regeneracyjny,
 • pomiar czasu i klasyfikację,
 • udział w losowaniu nagród na zakończenie imprezy.
   
 1. Harmonogram zawodów*:


19.30 - 21.00 Rejestracja uczestników

21:15 Odprawa zawodników na 400 metrów

21:30 Start zawodników na 400 metrów

21:40 Odprawa zawodników na 1000 i 3000 metrów

22:00 Start zawodników na 3000 metrów

22:15 Start zawodników na 1000 metrów

23:30 Koniec zawodów (limit czasu w wodzie na dystansach 1000 i 3000 metrów 1h30’)

24:00 Podsumowanie zawodów, dekoracja zwycięzców i loteria z nagrodami.

*Podany Harmonogram godzinowy jest orientacyjny. Ostateczna wersja harmonogramu pojawi się 18.08.2019

 1. Uczestnictwo:

W Night Swim Open Water Kopalnia Wrocław mogą uczestniczyć osoby, które:

 • Złożyły pisemne oświadczenie o dobrowolnym uczestnictwie w zawodach bez wszelkich roszczeń prawnych oraz w wyścigu startują na własną odpowiedzialność i z tytułu tego nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec organizatorów w przypadku ewentualnego uszczerbku na zdrowiu, wynikłego ze startu w wyścigu.
 • Podporządkują się decyzjom Komisji Sędziowskiej, specjalnie w zakresie przestrzegania trasy wyścigu i przepisów bezpieczeństwa pod sankcją dyskwalifikacji.
 • Uczestnicy wyścigu pływackiego muszą pokonywać boje kierunkowe lewym ramieniem. Nie zastosowanie się wiąże się z karą dyskwalifikacji.

 

 1. Klasyfikacja i zasady udziału w zawodach
 • ​Zostanie przeprowadzona osobna klasyfikacja w piance oraz "bez piany"
 • Zawodnicy startują:

- w piankach neoprenowych,

- bez pianek neoprenowych z bojkami asekuracyjnymi.

 • Uczestnicy wyścigu pływackiego nie mogą korzystać z płetw, rękawic gumowych, oraz innego pomocniczego sprzętu sportowego.
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja Sędziowska powołana przez Organizatora.
   
 1. Zasady obowiązujące podczas wyścigu:
 • Wszyscy zawodnicy startujący są zobowiązani do umieszczenia w sposób widoczny i wskazany przez organizatora oświetlenia chemicznego przymocowanego do paska od okularków pływackich, oraz drugiego światła chemicznego (osoby startujące w piankach przy zamku zapinającym piankę, osoby bez pianek do bojki asekuracyjnej),
 • Zawodnicy startujący bez pianek MUSZĄ startować z BOJKAMI ASEKURACYJNYMI , mogą być to bojki prywatne uczestników lub bojki zakupione od partnera zawodów – TYR Polska w promocyjnej cenie 80zł szt.,
 • W przypadku rezygnacji zawodnik powiadamia ratowników znajdujących się na wodzie o potrzebie wyjścia z wody w razie możliwości poprzez krzyknięcie.
 • UWAGA: OBRÓCENIE SIĘ NA PLECY SKUTKUJE ZMNIEJSZONĄ WIDOCZNOŚCIĄ ŚWIATŁA CHEMICZNEGO DLA RATOWNIKÓW
 1. Nagrody:

     Zostaną przyznawane po każdym wyścigu:

 • za msc. I-III Open Mężczyzn / Kobiet na każdym dystansie z podziałem pianki / "bez piany",
 • za ukończenie rywalizacji pamiątkowe medale,
 • dla wszystkich uczestników udział w loterii z nagrodami.
 1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 06.05.1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne,
   
 2. Postanowienia końcowe:
 • Dokładne trasy poszczególnych dystansów pojawią się do dnia 18.08.2019.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas imprezy.
 • Uczestnicy zawodów mogą korzystać z wydarzeń powiązanych z zawodami (testy pianek, trening OW z Gościem Specjalnym) przed rozpoczęciem zawodów.
 • Osoby towarzyszące mogą wejść na obiekt Kopalnia Wrocław (otwarty w dniu zawodów do końca trwania wydarzenia) uisczająć w kasie Kopalni opłatę w wysokości 10 złotych.