Kontakt

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

E-mail: multimedia@muzeumwl.pl
Osoba kontaktowa: Marcin Rudowicz