Regulamin

                                    R E G U L A M I N - projekt

XXXII  Międzynarodowego Biegu Zaślubin – dystans 15 km

Kołobrzeg 11.03.2018r. / niedziela / godz.12:00

Patronat medialny: www.maratonypolskie.pl

X Mistrzostwa Miasta Kołobrzeg i Powiatu

Kołobrzeskiego na dyst. 15 km

I Mistrzostwa Policji o puchar Komendanta Powiatowego Policji

BIEG WCHODZI  W SKŁAD LIGI FESTIWALU  BIEGÓW 2018

www.festiwalbiegowy.pl

1.Organizatorzy

 • Stowarzyszenie „BIEG ZAŚLUBIN”
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

2. Współorganizatorzy

 • Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu
 • Urząd Miejski Kołobrzeg, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 • Starostwo Powiatowe Kołobrzeg
 • Gmina Kołobrzeg
 • Miejski Zakład Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu
 • Centrum Zdrowia i Relaksu „VERANO” w Kołobrzegu
 • Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
 • 8 Batalion Remontowy w Kołobrzeg
 • Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeg
 • Zespół Szkół w Gościnie – klasy  mundurowe 
 • Polska Żegluga Bałtycka

3. Cel i założenia biegu

 • Uczczenie 73  rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg i zaślubin z morzem.
 • Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu i czynnego wypoczynku
 • Promowanie zdrowego stylu życia
 • Promocja Kołobrzegu i jego walorów uzdrowiskowych
 • Promocja województwa zachodniopomorskiego

4. Trasa biegu

- 1 mała pętla –  5,150 km i  1  duża pętla –. 9,850 km =  15 km

Start ul. Jedności Narodowej, Arciszewskiego, ścieżka rowerowa, Zachodnia, Wylotowa,

Jedności Narodowej( jedna pętla mała), Jedności Narodowej, Arciszewskiego, ścieżka rowerowa, ścieżka rowerowa w Grzybowie, Nadmorską, Wylotową, Jedności Narodowej, Arciszewskiego Meta: przy Zespole Szkół Morskich.

Dystans 15 km : nawierzchnia asfaltowa, mączka ceglana, asfalt, polbruk.

Na 5 i 11 km i na mecie ustawiony zostanie punkt odżywiania /ciepła herbata i woda mineralna niegazowana/

START  ul. Jedności Narodowej nr . META  ul. Arciszewskiego 21 przy Zespole Szkół Morskich

11.03.2017r. / niedziel/ godz.12:00. Bieg Główny – 15 km

5. Program szczegółowy

 • 08:00 - otwarcie biura zawodów
 • 11:00 - zakończenie wydawania numerów startowych.
 • 11,00 – złożenie wiązanki przy pomniku Zaślubin Polski z Morzem.
 • 11:55 – Powitanie zawodników
 • 12:00 - start do biegu głównego
 • 14,45 - wręczenie nagród dla zwycięzców OPEN i w kategoriach wiekowych scena przed ZSM
 • ok.15:30 – losowanie wśród  uczestników ( Quiz sportowy dot. biegu )
 • 16:00 - zamknięcie biura zawodów i wręczenie nagród

6. Pomiar czasu i Klasyfikacja

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy wykorzystaniu systemu ChampionChip przy użyciu zwrotnych chipów przymocowywanych do obuwia zawodników. Numer chipa jest zgodny z numerem startowym zawodnika, który zawodnicy otrzymają w kopercie przy rejestracji.
 2. Otrzymany chip służy do pomiaru czasu, do weryfikacji swoich danych przed startem oraz zapoznaniu się ze swoim wynikiem na ustawionych monitorach bezpośrednio po minięciu linii mety.
 3. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer startowy jest własnością zawodnika. Chip jest własnością organizatora i podlega zwrotowi.
 4. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych zgodnie z oznaczeniami sektorów startowych.

Generalna kobiet i mężczyzn

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet:

 • K16 - roczniki 2002 - 1999
 • K20 - roczniki 1998 - 1989
 • K30 – roczniki 1988 –1984
 • K35 – roczniki 1984 --1979
 • K40 – roczniki 1978 –1974
 • K45 – roczniki 1973 - 1969
 • K50 – roczniki 1968 – 1964
 • K55 – roczniki 1963 - 1959
 • K60 - roczniki 1958 – 1954
 • K65 – roczniki 1953 – 1949
 • K70 – roczniki 1948 i starsze

Klasyfikacja w kategorii wiekowych mężczyzn

 • M16 -- roczniki 2002 - 1999
 • M20 -- roczniki 1998 - 1989
 • M30 – roczniki 1988 – 1984
 • M35 – roczniki 1983 --1979
 • M40 – roczniki 1978 – 1974
 • M45 – roczniki 1973 - 1969
 • M50 – roczniki 1968 – 1964
 • M55 – roczniki 1963 - 1959
 • M60 – roczniki 1958 – 1954
 • M65 – roczniki 1953 – 1947
 • M70 – roczniki 1948 – 1944
 • M75 – roczniki 1943 – 1939
 • M80 – roczniki 1937 i starsi

- WP - klasyfikacja obejmująca kategorię Wojska Polskiego i służb mundurowych

- P    - klasyfikacja obejmująca kategorię Policji o puchar Komendanta Powiatowego Policjiw Kołobrzegu

- K+M klasyfikacja obejmująca kategorię małżeńską - suma wyników

- N      niepełnosprawni - amputacje kończyn dolnych, amputacje górne, niedowidzący  i inne schorzenia - zapewniamy jednakowe upominki - stają poniżej podium

- D - klasyfikacja drużynowa do klasyfikacji liczą się wyniki trzech zawodników

Kategoria M 60-64 poświęcona pierwszemu Dyrektorowi Biegu Zaślubin -  16 Biegów Zaślubin  Witoldowi Janowskiemu

X Mistrzostwa Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego na dystansie 15km

Kobiety

 • K16 - roczniki 2002 - 1999
 • K20 - roczniki 1998 - 1989
 • K30 – roczniki 1988 –1984
 • K35 – roczniki 1983 --1979
 • K40 – roczniki 1978 –1974
 • K45 – roczniki 1973 - 1969
 • K50 – roczniki 1968 – 1964
 • K55 – roczniki 1963 - 1959
 • K60 - roczniki 1958 – 1954
 • K65 – roczniki 1953 – i więcej

Mężczyźni

 • M16 -- roczniki 2002 - 1999
 • M20 -- roczniki 1998 - 1989
 • M30 – roczniki 1988 – 1984
 • M35 – roczniki 1984 -  1979
 • M40 – roczniki 1978 – 1974
 • M45 – roczniki 1973 - 1969
 • M50 – roczniki 1968 – 1964
 • M55 – roczniki 1963 - 1959
 • M60 – roczniki 1958 – 1954
 • M65 – roczniki 1953 – i więcej

7. Nagrody

Sześć pierwszych osób w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary

W kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III pucharki.

Statuetki w kategoriach  przysługują dla zawodników , którzy wcześniej  nie zajęli miejsc na podium.

Puchar dla najstarszego zawodnika i zawodniczki.

Pamiątkowe puchary za  32 i 31 i 27 bieg  dla  uczestników biegu.

Zenon Słomski- 31 , Andrzej Wyganowski-30 ,  Aleksy Łopiński – 27 biegów pod warunkiem udziału  w 30 biegu.

Uczestnicy, którzy zarejestrują się internetowo i  ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
Każdy zawodnik kończący bieg będzie mógł wygenerować dyplom ukończenia biegu w formacie elektronicznym .PDF na stronie internetowej  www.bieg.kolobrzeg.pl

Mistrzostwa Kołobrzegu.

Mężczyźni i kobiety klasyfikacja generalna I – III puchary

W kategoriach wiekowych K i M za miejsca I – III puchary  ( dyplomy za uczestnictwo do pobrania na stronie internetowej biegu www.bieg.kolobrzeg.pl)

8. Uczestnictwo

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończą  11 marca 2018  16-ty rok  życia

 • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym   lub  złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie (podstawa prawna: Dz.U.nr 101 poz.1095 z dn.12.09.2001)

UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do  startu jest posiadanie ł i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

9. Sprawy finansowe

Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa:

          Wpłaty do  – data                            kwota

 • do  30 listopada  2017                    -  50,00  PLN
 • do  28 lutego  2018                         -  60,00  PLN
 • od  01 stycznia  do 28 lutego 2018 - 54,00 PLN   * karta biegaccza

(dla posiadaczy karty biegacza Festiwalu Biegowego 10 % zniżki*).
* - UWAGA!: przy wpłacie należy podać nr karty biegacza, weryfikacja elektroniczna
opłata zniżkową wnosimy  na konto patrz: stowarzyszenie/kontakt

Po tym terminie opłata wynosi 70 zł i będzie można jej dokonać w biurze zawodów

Dodatkowa opłata 20 zł za koszulkę wpłata do 15 luty 2018 -

OPŁATA STARTOWA NIE JEST PAKIETEM STARTOWYM

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Z opłaty startowej zwolniona jest osoba, która ukończyła wszystkie Biegi Zaślubin:

Zenon Słomski- 30 biegów i Andrzej Wyganowski-29 biegów,  Aleksy Łopiński – 26 biegów

OPŁATA  NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

W przypadku trudności w opłacie elektronicznej prosimy o kontakt pod tel. 605 661 480

10. Zgłoszenia

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego

dostępnego pod adresem     www.bieg.kolobrzerzeg.pl           www.maratonypolskie.pl      do dnia 28.02.2018r.

Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w przeddzień    i    w dniu imprezy.

Organizator zapewnia medal i  dla 800 zawodników, którzy dokonają opłaty startowej online. Osoby, które dokonają zgłoszenia za miejscu i opłacą startowe mogą wziąć udział w biegu ale po przekroczeniu limitu organizator nie zapewni   medalu.

Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie  opłaty startowej.

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.

Adres organizatora na potrzeby korespondencji:

Stowarzyszenie Bieg Zaślubin ul. Jagiellońska 15/7  , 78-100 Kołobrzeg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg

Tel. 94 3551384 tel. Kom. 661 486 888,

e-mail biegzaslubin@gmail.com , Strona internetowa biegu: www.bieg.kolobrzerzeg.pl

11. Różne

1.Sekretariat czynny od godz.17:00 - 20:00 w dniu 10.03.2018r. / sobota / tel. 506043789 Hala sportowa Zespołu Szkół Morskich ul.Arciszewskiego 21 , 78-100 Kołobrzeg, a  w dniu imprezy 11.03.2017 także na hali sportowej jw. od godz. 8:00 – do zakończenia imprezy

2.Zakwaterowanie uczestników XXXII Międzynarodowego Biegu Zaślubin

Internat Zespołu Szkół Morskich ul.Arciszewskiego 21  noclegi z dnia 10.03./ 11.03.2017r.

Tel.+48 94 35 171-05 wew. 38

-  koszt zakwaterowania 27 zł  -   Ilość miejsc ograniczona

Warunkiem rezerwacji noclegu jest zgłoszenie do biegu i opłacenie startowego.

Ponadto istnieje możliwość rezerwacji na kwaterach prywatnych w okolicy na osiedlu domów jednorodzinnych. ( patrz baner kwatery na stronie internetowej www.bieg.kolobrzeg.pl)

3.Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

4.Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno - prawnej między organizatorem i zawodnikiem.

5.Przypomina się zawodnikom  o  potrzebie  przeprowadzenia podstawowych badań lekarskich 1 raz w roku -

6.Organizator zapewnia natrysk przy hali sportowej ZSM

7.Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich

8.Organizator zapewnia pomiar elektroniczny

9.Każdy kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.

10.Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.

12. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.
 2. Organizator zapewnia gorącą herbatę , wodę mineralną i grochówkę.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w
 5. Wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
 6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.
 7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga sędzia główny. Jego Decyzje są ostateczne.
 8. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków NNW.

                                                                                                             ORGANIZATOR

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem