Regulamin

R E G U L A M I N

XXXI   Biegu Zaślubin – dystans 15 km

Kołobrzeg 12.03.2017r. / niedziela / godz.12:00

Patronat medialny: www.maratonypolskie.pl

IX Mistrzostwa Miasta Kołobrzeg i Powiatu

Kołobrzeskiego na dyst. 15 km

BIEG WCHODZI W SKŁAD LIGI FESTIWALU BIEGÓW 2017

www.festiwalbiegowy.pl

 

1.Organizatorzy

 • Stowarzyszenie „BIEG ZAŚLUBIN”
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

2. Współorganizatorzy

 • Urząd Miejski Kołobrzeg, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
 • Starostwo Powiatowe Kołobrzeg
 • Gmina Kołobrzeg
 • Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu
 • Starlet D. S. Kimaszewscy Sp. J.
 • Miejski Zakład Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu
 • Pracownia Kształcenia Zawodowego „Voca Train” w Kołobrzegu
 • Centrum Zdrowia i Relaksu „VERANO” w Kołobrzegu
 • Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu
 • 8 Batalion Remontowy w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół im.Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu
 • Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół Morskich w Kołobrzeg
 • Zespół Szkół w Gościnie – klasy mundurowe
 • Polska Żegluga Bałtycka

3. Cel i założenia biegu

 • Uczczenie 72 rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg i zaślubin z morzem.
 • Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu i czynnego wypoczynku
 • Promowanie zdrowego stylu życia
 • Promocja Kołobrzegu i jego walorów uzdrowiskowych
 • Promocja województwa zachodniopomorskiego

3. Trasa biegu - POSIADA ATEST PZLA - 11.10.2014r.

2 duże – 6,40877km i 1 Mała –. 2,18246 km=15 km

Start ul. Rodziewiczówny - Sanatorium IKAR , Aleja Nadmorska, Sikorskiego, Sułkowskiego, Wschodnia IV Dywizji Piechoty, Fredry, Kościuszki, Grottgera, Sikorskiego przy pomniku Sanitariuszki, Rodziewiczówny ( 2 duże pętle), Alejka dr. Zygmunta Maja, Aleja Nadmorska, Sikorskiego ( 1 mała pętla) – meta przy Sanatorium „ Perła Bałtyku „

Dystans 15 km : nawierzchnia asfaltowa, polbruk, asfalt.

Pomiar czasu zawodników odbędzie się na starcie, 5km, 10km, meta.

Na 5 i 11 km i na mecie ustawiony zostanie punkt odżywiania /ciepła herbata i woda mineralna niegazowana// Start - Sanatorium „IKAR” ul.Rodziewiczówny/ Meta – Sanatorium „PERŁA BAŁTYKU” ul.Sikorskiego .

12.03.2016r. / niedziela/ godz.12:00. Bieg Główny – 15 km

4. Program szczegółowy

 • 08:00 - otwarcie biura zawodów
 • 10:30 - start Olimpiad Specjalnych XXIII Regionalnych Biegów Zaślubin /wg odrębnego reg.)
 • 11:00 - zakończenie wydawania numerów startowych i dodatkowych zapisów
 • 11:30 - złożenie wiązanki przy pomniku Sanitariuszki, powitanie zawodników
 • 12:00 - start do biegu głównego
 • 13:00 - wręczenie nagród dla XXII Regionalnych Biegów Olimpiad Specjalnych/ MUSZLA KONCERTOWA/
 • 14:45 - wręczenie nagród dla zwycięzców OPEN i w kategoriach wiekowych, /bieg główny/ MUSZLA KONCERTOWA
 • Ok.15:30 – losowanie nagród wśród uczestników ( Quiz sportowy dot. biegu )
 • 16:00 - zamknięcie biura zawodów

5. Pomiar czasu i klasyfikacja

 1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony systemem ChampionChip będzie przy użyciu zwrotnych chipów przymocowywanych do obuwia zawodników. Numer chipa jest zgodny z numerem startowym zawodnika, który zawodnicy otrzymają w kopercie przy rejestracji.
 2. Otrzymany chip służy do pomiaru czasu, do weryfikacji swoich danych przed startem oraz zapoznaniu się ze swoim wynikiem na ustawionych monitorach bezpośrednio po minięciu linii mety.
 3. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. Numer startowy jest własnością zawodnika. Chip jest własnością organizatora i podlega zwrotowi.
 4. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych zgodnie z oznaczeniami sektorów startowych.

Generalna kobiet i mężczyzn:

- klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet:

 • K16 - roczniki 2001 - 1998
 • K20 - roczniki 1997 - 1988
 • K30 – roczniki 1987 –1983
 • K35 – roczniki 1982 --1978
 • K40 – roczniki 1977 –1973
 • K45 – roczniki 1972 - 1968
 • K50 – roczniki 1967 – 1963
 • K55 – roczniki 1962 - 1958
 • K60 - roczniki 1957 – 1953
 • K65 – roczniki 1952 – 1948
 • K70 – roczniki 1947 i starsze

Klasyfikacja w kategorii wiekowych mężczyzn

 • M16 -- roczniki 2001 - 1998
 • M20 -- roczniki 1997 - 1988
 • M30 – roczniki 1987 – 1983
 • M35 – roczniki 1982 --1978
 • M40 – roczniki 1977 – 1973
 • M45 – roczniki 1972 - 1968
 • M50 – roczniki 1967 – 1963
 • M55 – roczniki 1962 - 1958
 • M60 – roczniki 1957 – 1953
 • M65 – roczniki 1952 – 1946
 • M70 – roczniki 1947 – 1943
 • M75 – roczniki 1942 – 1938
 • M80 – roczniki 1936 i starsi

Dodatkowe kategorie:

 • WP - klasyfikacja obejmująca kategorię Wojska Polskiego i służb mundurowych
 • K+M klasyfikacja obejmująca kategorię małżeńską - suma wyników
 • N niepełnosprawni - amputacje kończyn dolnych, amputacje górne,  niedowidzący i inne schorzenia - zapewniamy jednakowe upominki - stają poniżej podium
 • D - klasyfikacja drużynowa do klasyfikacji liczą się wyniki trzech zawodników

Kategoria M 60-64 poświęcona pierwszemu Dyrektorowi Biegu Zaślubin - 16 Biegów Zaślubin Witoldowi Janowskiemu

VIII Mistrzostwa Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego na dystansie 15km

Kobiety

 • K16 - roczniki 2001 - 1998
 • K20 - roczniki 1997 - 1988
 • K30 – roczniki 1987 –1983
 • K35 – roczniki 1982 --1978
 • K40 – roczniki 1977 –1973
 • K45 – roczniki 1972 - 1968
 • K50 – roczniki 1967 – 1963
 • K55 – roczniki 1962 - 1958
 • K60 - roczniki 1957 – 1953
 • K65 – roczniki 1952 – i więcej

Mężczyźni

 • M16 -- roczniki 2001 - 1998
 • M20 -- roczniki 1997 - 1988
 • M30 – roczniki 1987 – 1982
 • M35 – roczniki 1981 --1978
 • M40 – roczniki 1977 – 1972
 • M45 – roczniki 1972 - 1968
 • M50 – roczniki 1967 – 1962
 • M55 – roczniki 1962 - 1958
 • M60 – roczniki 1957 – 1952
 • M65 – roczniki 1952 – i więcej

6. Nagrody

 • Sześć pierwszych osób w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają puchary
 • W kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III puchary
 • Puchary w kategoriach przysługują dla zawodników , którzy wcześniej nie zajęli miejsc na podium.
 • Puchar dla najstarszego zawodnika i zawodniczki.
 • Pamiątkowe puchary za 31 i 30 i 28 bieg dla uczestników biegu: Zenon Słomski- 30 , Andrzej Wyganowski-29 , Aleksy Łopiński – 27 biegów pod warunkiem udziału w 30 biegu.
 • Uczestnicy, którzy zarejestrują się internetowo i ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale.
 • Każdy zawodnik kończący bieg będzie mógł wygenerować dyplom ukończenia biegu w formacie elektronicznym PDF na stronie www.bieg.kolobrzeg.pl

Mistrzostwa Kołobrzegu.

 • Mężczyźni i kobiety klasyfikacja generalna I – III puchary
 • W kategoriach wiekowych K i M za miejsca I – III puchary i dyplomy ( dyplomy do odebrania w biurze zawodów)
   

7. Uczestnictwo

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończą 12 marca 2017 16-ty rok życia

 • dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,
 • przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie (podstawa prawna: Dz.U.nr 101 poz.1095 z dn.12.09.2001)

UWAGA !

 1. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest posiadanie ł i przedłożenie, podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.
 2. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

8. Sprawy finansowe

 1. Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 2. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.
 3. Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa:

Wpłaty

 • do 15 listopada 2016 - 50,00 PLN
 • do 31 grudnia 2016    - 60,00 PLN
 • do 08 marca  2017 do godz. 23:59    - 70,00 PLN
 • po tym terminie opłata wynosi 80 zł i będzie można jej dokonać w biurze zawodów

od 1 stycznia do 28 marca 2017 - 63,00 zł (dla posiadaczy karty biegacza Festiwalu Biegowego 10 % zniżki*).
* - UWAGA!: przy wpłacie należy podać nr karty biegacza, weryfikacja elektroniczna opłata zniżkową wnosimy na konto patrz: stowarzyszenie/kontakt

4. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

5. Z opłaty startowej zwolniona jest osoba, która ukończyła wszystkie Biegi Zaślubin: Zenon Słomski- 30 biegów i Andrzej Wyganowski-29 biegów, Aleksy Łopiński – 27 biegów

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

6. Opłata startowa jest dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji. We wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@herkules.org.pl

7. W przypadku trudności w opłacie elektronicznej prosimy o kontakt pod tel. 605 661 480, dane do przelewu znajdują się na stronie: www.biegzaslubin.pl w zakładce kontakt. Przelew dokonujemy z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz z dopiskiem "Bieg Zaślubin".

9. Zgłoszenia

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem http://www.bieg.kolobrzeg.pl, www.maratonypolskie.pl  do dnia 28.02.2017r.

Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w przeddzień i w dniu imprezy.

Organizator zapewnia medal dla 800 zawodników, którzy dokonają opłaty startowej przelewem elektronicznym przez formularz zgłoszeniowy. Osoby, które dokonają zgłoszenia za miejscu i opłacą startowe mogą wziąć udział w biegu, ale po przekroczeniu limitu organizator nie zapewni medalu.

Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej. Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.

Adres organizatora na potrzeby korespondencji.

Stowarzyszenie Bieg Zaślubin ul.Kniewskiego 15/7 , 78-100 Kołobrzeg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg

Tel. 94 3551384 tel. Kom. 661 486 888, e-mail biegzaslubin@gmail.com , Strona internetowa biegu: www.bieg.kolobrzeg.pl

10. Różne

 1. Sekretariat czynny od godz.17:00 - 21:00 w dniu 11.03.2017r. / sobota /  Namiot na kortach tenisowych ul. gen. Władysława Sikorskiego , 78-100 Kołobrzeg, a w dniu imprezy 11.03.2017 Namiot na kortach tenisowych jw. od godz. 8:00 – do zakończenia imprezy
 2. Zakwaterowanie uczestników XXXI Międzynarodowego Biegu Zaślubin
 3. Organizator rezerwuje noclegi z dnia 11.03./ 12.03.2017r.
 • w Internacie Zespołu Szkół Policealnych ul. Grottgera 11 koszt zakwaterowania 35 zł
 • Internat Zespołu Szkół Policealnych ul. Grottgera 11 sala gimnastyczna Gimnazjum nr 3 im Zjednoczonej Europy ul. Okopowa 1a –własny śpiwór, jasiek – nieodpłatnie ( wymagane jest zgłoszenie imienne),
 • Sala gimnastyczna Ośrodek Sanatoryjny „SAN” ul.Kasprowicza 15 – własny śpiwór, jasiek – nieodpłatnie ( wymagane jest zgłoszenie imienne)

4. Warunkiem rezerwacji noclegu jest zgłoszenie do biegu i opłacenie startowego.

5. Skierowania na nocleg wydawane będą w dniu 11.03.2017r. od 17:00 do 21:00 godz. w sekretariacie biegu.

6. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

7. Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno - prawnej między organizatorem i zawodnikiem.

8. Przypomina się zawodnikom o potrzebie przeprowadzenia podstawowych badań lekarskich 1 raz w roku .

9. Organizator zapewnia kąpiel/natrysk/po zakończeniu imprezy na Stadionie Miejskim im. Sebastiana Karpiniuka ul.Śliwińskiego SEKTOR B w Kołobrzegu.

10. Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich

11. Organizator zapewnia pomiar elektroniczny

12. Każdy kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.

13. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.

11. Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.
 2. Organizator zapewnia gorącą herbatę , wodę mineralną i grochówkę.
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.
 5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.
 6. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga sędzia główny. Jego Decyzje są ostateczne.
 7. Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków NNW.

ORGANIZATOR