41. MIĘDZYNARODOWY BIEG V STAWÓW im. Zdzisława Burdy

TERMIN / MIEJSCE:

  • Bieg i Marsz nordic walking ze względu na swoją wirtualną formułę może być realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu,
  •  Za oficjalny termin zawodów uznaje się datę 11 października 2020 r.

POMIAR CZASU/POTWIERDZENIE BIEGU

  • Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Aplikacja w telefonie, zegarek sportowy.
  • Swój wynik w postaci screena (zrzutu ekranu) lub zdjęcia zegarka sportowego należy przesłać za posrednictwem swojego konta na platformie b4sportline.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2020r. do godziny 24:00.
41. MIĘDZYNARODOWY BIEG V STAWÓW im. Zdzisława Burdy
Distance: 10.00 km
Kategoria Nordic Walking - 41. MIĘDZYNARODOWY BIEG V STAWÓW im. Zdzisława Burdy
Distance: 10.00 km
MOSiR Myszków

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem