Regulamin

VII BIEGU PRZEŁAJOWEGO "MARYNARSKA DYCHA"
im. admirała floty Andrzeja KARWETY

I. ORGANIZATOR

CENTRUM SZKOLENIA MARYNARKI WOJENNEJ (CSMW)

II. WSPÓŁORGANIZATOR

 • 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Ustka;
 • Centralny Poligon Sił Powietrznych Ustka;
 • Fundacja Herkules All Sports

III. CEL MISTRZOSTW

 1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów w biegu przełajowym;
 2. Popularyzowanie wśród służb mundurowych i cywilów biegów przełajowych jako dyscyplin o znaczeniu utylitarnym;
 3. Umożliwienie funkcjonariuszom, żołnierzom - sportowcom i cywilom zaprezentowania poziomu wyszkolenia fizycznego;
 4. Integracja różnych rodzajów służb mundurowych i środowiska cywilnego poprzez udział w sporcie masowym;
 5. Prowadzenie działalności promocyjnej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 • 25 września 2022 roku (niedziela) , Stadion Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, Lędowo 1N.

V. PROGRAM

Niedziela 25.09.2022r.

 • godz. 9.00 – 10.30 – Stadion Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce
 • 10.20 – Uroczyste otwarcie zawodów
 • 10:30 - Bieg Małego Marynarza ( do 7 lat ) - 400m
 • 10:35 - Bieg Wilka Morskiego ( 8 - 13 lat ) - 800m
 • 10:40 - Bieg Wilka Morskiego (14-17 lat ) - 800 m
 • 11.00 – Start Biegu Głównego na dystansie 10km
 • 11.15 – Start Nordic Walking ok. 5km
 • 13.00 – Uroczyste podsumowanie – wręczenie trofeów sportowych.

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

 1. Biuro zawodów i wydawanie pakietów - Stadion Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce - 09-10:30:
 2. Linia startu: stadion CSMW;
 3. Linia mety:  stadion CSMW;
 4. Limit na pokonanie trasy biegu: 2 godz.;
 5. Trasa biegu nie posiada atestu PZLA;
 6. Napoje dostępne będą w okolicach startu-mety;
 7. Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie biegu (z wyjątkiem miejsca wyznaczonego przez organizatorów);
 8. Zabroniona jest jakakolwiek pomoc, w tym towarzyszenie osób trzecich na trasie biegu;
 9. Dekoracja zwycięzców poszczególnych klasyfikacji oraz wręczenie pucharów i wyróżnień przewidziane jest w miejscu rozpoczęcia biegu ok. godz. 13.00.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

Prawo startu mają osoby, które:
• są pełnoletnie (z wyjątkiem Biegu Rodzinnego);
• okażą dokument tożsamości;
• będą przestrzegać zasad określonych w niniejszym Regulaminie;
• żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych występują w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy - wys. cholewki min. 8 cali, tj. 20,24cm);
• osoby cywilne występują w dowolnym stroju sportowym (preferowane są barwy morskie);
• zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów jeśli ich kształt i kolor są typu wojskowego oraz na start w mundurach polowych wojsk innych państw. O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów;
• zawodnicy podczas rejestracji podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegach długodystansowych i własnej odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje zdrowotne związane z udziałem w tym biegu.

Wskazane jest wcześniejsze wykonania badań lekarskich;
• w oświadczeniu zawodnicy wyrażają również zgodę na publikację ich wyników i wizerunku (np. imienna tabela wyników, publikacja zdjęcia, itp.).
• zawodnicy nie spełniający w/w warunków nie zostaną dopuszczeni do startu w zawodach.

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie do biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.herkules.org.pl w terminie do 20.09.2021 r. (pod warunkiem nie osiągnięcia limitu zgłoszeń)
 2. Przyjęcie zgłoszenia będzie potwierdzone droga mailową. Nie jest to równoznaczne z zatwierdzeniem kandydata do startu w zawodach.
 3. W celu ukończenia rejestracji należy w ciągu 7 dni od zgłoszenia uiścić opłatę startową. Po zaksięgowaniu wpłaty nastąpi rejestracja zawodnika na liście startowej.
 4. Pełna lista osób startujących zostanie opublikowana na stronie imprezy www.herkules.org.pl

VIII. ZASADY FINANSOWANIA

1. Zawodnicy wnoszą opłatę startową w wysokości:

- w biegu głównym oraz nordic walking:

 • 60 zł  do dnia 09.09.2022r.
 • 70 zł - w terminie 10.09 - 20.09.2022r.
 • 100 zł - w dniu zawodów, jeżeli nie zostanie osiągnięty limit startujących

Pakiet startowy zawiera: odlewany pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny, upominki od sponsorów.

2. Opłata grupowa na konto:

Fundacja Herkules All Sports, Bonin 11E, 76-009 Bonin

nr konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087

3. Wpłaty, które zostaną zaksięgowane po terminie zostaną zwrócone;

4. W wypadku wniesienia opłaty startowej i rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, wpłaty nie będą zwracane. Nie ma też możliwości przenoszenia opłaty na inną osobę;

5. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki (organizacji) delegującej;

6. Organizatorzy nie zapewniają noclegów dla uczestników zawodów;

IX. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

• Klasyfikacja generalna w biegu: kobiety i mężczyźni miejsca I-III (oddzielnie mundurowi i cywile)
• Klasyfikacja generalna w nordic walking: kobiety i mężczyźni miejsca I-III
• Kategorie wiekowe w biegu:
Osoby cywilne:

K/M - 18-29 lat
K/M - 30-39 lat
K/M - 40-49 lat
K/M - 50-59 lat
K/M - 60 lat i więcej

Służby mundurowe

K/M - 18-29 lat
K/M - 30-39 lat
K/M - 40-49 lat
K/M – 50 i więcej

X. NAGRODY

W biegach głównych oraz nordic walking

 • za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu głównym (oddzielnie mundurowi i cywile) - puchary
 • w kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymują - statuetki.
 • za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w nordic walking - puchary

W biegach dzieci i młodzieży

 • Biegi Wilka Morskiego - w kategorii kobiet i mężczyzn - za miejsca I - III pucharki

Wszyscy uczestnicy

 • którzy ukończą bieg, nordic walking, rajd rowerowy, bieg rodzinny (dzieci) otrzymają pamiątkowe medale.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;
 2. Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską (związaną z biegiem) w trakcie trwania imprezy biegowej;
 3. Organizatorzy zapewniają szatnie, natryski i toalety w trakcie trwania imprezy;
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom oraz za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów;
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w szczególnych sytuacjach;
 6. Ostateczna interpretacja zapisów powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

XII. DANE KONTAKTOWE

W sprawach organizacyjnych

• chor. mar. Michał Kaszuba tel. 606 320 226 e-mail: kaszuba_michal@wp.pl

W sprawach technicznych

Arkadiusz Kozak tel. 691 116 224 e-mail: biuro@herkules.org.pl

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem