Regulamin

wydawania karty członkowskiej

oraz nadawania tytułu członka wspierającego Polskiej Federacji Nordic Walking

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY CZŁONKOWSKIEJ oraz zasady nadawania tytułu CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO Polskiej Federacji Nordic Walking.

I. ZASADY NADAWANIA KARTY CZŁONKOWSKIEJ

 1. Posiadaczem Karty Członkowskiej mogą być osoby fizyczne, zarówno obywatele polscy jak i obcokrajowcy.
 2. Do otrzymania Karty Członkowskiej uprawniona jest każda osoba, która:
 • ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba nieletnia, za zgodą opiekuna prawnego.
 1. Warunkiem otrzymania Karty Członkowskiej jest opłata roczna w wysokości 25 zł na konto Polskiej federacji Nordic Walking dostępne pod adresem www.pfnw.eu/karta
 2. Po wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz zaksięgowaniu wpłaty osoba otrzymuje tytuł Członka Wspierającego Polskiej Federacji Nordic Walking.
 3. Członek Wspierający akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie wniesienia opłaty członkowskiej.
 4. Karta Członkowska jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem karty oraz podlega rejestracji w bazie Polskiej Federacji Nordic Walking.
 5. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą Członkowską jest jej właściciel.
 6. Polska Federacja zastrzega sobie prawo legitymowania osoby celem potwierdzenia zgodności tożsamości z danymi osobowymi zapisanymi na karcie.
 7. W przypadku odmowy poświadczenia tożsamości stosownym dokumentem lub niezgodności danych Polska Federacja Nordic Walking zastrzega sobie prawo do odmówienia przyznania przywilejów wynikających z posiadania Karty Członkowskiej oraz zatrzymania Karty Członkowskiej.
 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Członkowskiej, w celu wystawienia duplikatu, jej właściciel powinien zgłosić to przez wysłanie e-mail do sekretariatu Polskiej Federacji Nordic Walking: sekretariat@pfnw.eu. Opłata za wydanie nowej karty wynosi 50% opłaty rocznej.
 9. Karta Członkowska jest ważna do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonany opłaty członkowskiej.
 10. Warunkiem przedłużenia ważności karty jest opłata w wysokości 25 zł do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
 11. W przypadku braku opłaty rocznej do dnia 31 marca (każdego roku kalendarzowego) ważność Karty Członkowskiej oraz tytułu Członka Wspierającego Polskiej Federacji Nordic Walking wygasa.

II. PRZYWILEJE WYNIKAJĄCE Z TYTUŁU POSIADANIA KARTY CZŁONKOWSKIEJ

 1. Karta Członkowska daje jej użytkownikowi prawo do 20% zniżki przy opłacie startowej w zawodach organizowanych przez Polską Federację Nordic Walking.
 2. Karta Członkowska daje prawo do uczestniczenia w promocjach przygotowanych przez partnerów Polskiej Federacji nordic walking, których wykaz zamieszczony zostaną na stronie: www.pfnw.eu/karta

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Karty Członkowskiej Polskiej Federacji obowiązuje od 15 grudnia 2017 r.
 2. Polska Federacja Nordic Walking zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie: www.pfnw.eu/karta
 3. Odbiór Karty Członkowskiej nastepuje w następujący sposób:
 • bezpłatnie - odbiór osobisty w siedzibie lub w podczas zawodów organizowanych przez Polską Federację Nordic Walking;
 • odpłatnie – wysyłka listem poleconym ( opłata dodatkowa 8 zł)

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem