Trasa

Miasto Bydgoszcz
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Tadeusz Zwiefka
Bazar Rowerowy