Regulamin - XXV Bieg Święców - biegi dziecięco-młodzieżowe

I. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA

 1. Zapisy: Hala sportowa przy SP Nr 2, ul. Plac sportowy 1, od godz. 10.00 do godz. 11.30.
 2. Termin: 25 maja 2024r., start - godz. 12.00
 3. Dystanse od 200m do 800m.
 4. Trasa biegów: Stadion lekkoatletyczny – bieżnia tartanowa.
 5. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń osób zabezpieczających trasę biegu.

II. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, 76-100 Sławno, Plac Sportowy 1, www.osir.slawno.pl.

e-mail: osir@slawno.pl, tel. 598107565, 603380753

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W biegach dziecięco-młodzieżowych warunkiem dopuszczenia do startu w biegu osób niepełnoletnich jest posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenia przyjmowane będą od godz. 10.00 do godz. 11.30 w dniu 25.05.2024r. w hali sportowej przy SP Nr 2, ul. Plac Sportowy 1.
 3. W poszczególnych biegach obowiązuje limit uczestników wg poniższej specyfikacji. Decyduje kolejność zgłoszeń !
 4. Uczestników XXVI Biegu Święców obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.
 5. Rejestracja uczestnika XXVI Biegu Święców traktowana jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

IV. HARMONOGRAM I DYSTANSE 

12.00 - rozpoczęcie biegów dziecięco-młodzieżowych na Stadionie:

- rocznik  2019 i młodsze dziewczynki                     -  200m

- rocznik  2019 i młodsi chłopcy                               -  200m 

Limit uczestników 20 uczestników w kategorii dziewczynek i chłopców! 

- rocznik 2018-2017                                                  -  200m

- rocznik  2018-2017                                                 -  200m 

Limit uczestników 20 uczestników w kategorii dziewczynek i chłopców! 

- rocznik  2016-2015 dziewczynki                            -  400m

- rocznik  2016-2015 chłopcy                                   -  400m 

Limit uczestników 25 uczestników w kategorii dziewczynek i chłopców! 

- rocznik 2014-2013  dziewczynki                            -  600m

- rocznik 2014-2013  chłopcy                                   -  600m

Limit uczestników 25 uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców! 

- rocznik 2012-2011  dziewczynki                            -  600m

- rocznik 2012-2011  chłopcy                                   -  600m

Limit uczestników 20 uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców! 

- rocznik 2010-2009  dziewczynki                            -  800m

- rocznik 2010-2009  chłopcy                                   -  800m

Limit uczestników 15 uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców! 

- rocznik 2008-2007 dziewczęta                               -  800m

- rocznik 2008-2007 chłopcy                                     -  800m

Limit uczestników 10 uczestników w kategorii dziewcząt i chłopców! 

13.00 - wręczenie nagród na Stadionie 

V. NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 13.00.
 3. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają okolicznościowy medal. 
 4. 3 pierwszych zawodników otrzyma puchary i nagrody.

VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ramach zawodów organizowanych w dniu 25.05.2024r. odbywać się będą imprezy towarzyszące o charakterze rekreacyjnym.
 2. XXVI Bieg Święców odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Wszyscy uczestnicy XXVI Biegu Święców zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Podczas trwania biegu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów i osób działających w imieniu organizatora.
 5. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów.
 6. Każdy zawodnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Numer startowy zawodnika winien być przypięty na klatce piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 8. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 9. Organizator XXVI Biegu Święców uznaje, że zgłaszający (opiekun prawny) zapoznał się              z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. Zgłaszający (opiekun prawny) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb organizacji XXVI Biegu Święców, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora XXVI Biegu Święców.
 12. Dyrektorem biegu jest Krzysztof Kowalczyk - dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Kontakt: e-mail: osir@slawno.pl, tel. 603380753

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem