Nearest event remained time:

25.05.2024 - XXVI Bieg Święców - 10km
Event starts at: 25.05.2024 at 16:00
Registration open until: 23.05.2024
Distance: 10.00 km
Location: Sławno
25.05.2024 - XXVI - Bieg Święców - biegi dzieci i młodzieży
Event starts at: 25.05.2024 at 11:00
Registration open until: 23.05.2024
Distance: 200.00 m
Location: Sławno

Aktualności

I. CEL IMPREZY

 1. Upowszechnienie biegania - najprostszego sposobu podnoszenia sprawności fizycznej.
 2. Promocja zdrowego trybu życia i dbałość o zdrowie.
 3. Popularyzacja walorów miasta Sławno.
 4. Integracja społeczności lokalnej, instytucji, jednostek samorządowych.

II. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie.

III. WSPÓŁORGANIZATORZY, PARTNERZY

Urząd Miejski w Sławnie, Szkoła Podstawowa Nr 3,  Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół w Sławnie im. J. H. Dąbrowskiego Sławieński Dom Kultury, Komenda Powiatowa Policji w Sławnie, Komenda Hufca ZHP im. Wojska Ochrony Pogranicza w Sławnie, drużyny  harcerskie „Drzewianie” i „Hajdowie”, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku”, MKS Święc Sławno, KB Spoko Sławno.

IV. TERMIN I PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 1. XXVI Bieg Święców odbędzie się 25 maja 2024r.
 2. Program szczegółowy:
 • 10.00 - Zapisy do biegów dziecięco-młodzieżowych  - Hala sportowa przy SP Nr 2

Start biegów dziecięco-młodzieżowych - Stadion

 • 13.00 - Wręczenie nagród biegi dziecięco-młodzieżowe - Stadion
 • 12.00 - Zapisy do biegu głównego na dystansie 10 km  - Hala sportowa przy SP Nr 2
 • 16.00 - Start biegu głównego na dystansie 10km - Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
 • 17.30 - Wręczenie nagród, losowanie nagród - Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

V. TRASA

 1. Dystans XXVI Biegu Święców wynosi 10 km (3 x 3,33km)
 2. Miejsce startu i mety: Plac ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
 3. Trasa biegu: ulice miasta: asfaltowe, z kostki bazaltowej, ścieżki rowerowe asfaltowe.
 4. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez Policję, OSP, STRiP, Harcerzy i oznaczona.
 5. Punkty odświeżania będą umiejscowione na 1,5km, 3km, 4,8km, 6,3km, 8,5km i 9,6km trasy.
 6. Na stołach w punkcie odświeżania rozstawione będą kubki papierowe z  wodą z wodociągów miejskich.
 7. Limit pokonania trasy wynosi 90 minut.
 8. Zawodnik, który nie zmieści się w limicie, ma obowiązek zdjąć numer startowy i zejść z trasy biegu.
 9. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

VI. KLASYFIKACJE

 1. Klasyfikacja XXVI Biegu Święców prowadzona będzie w następujących kategoriach:
 1. generalna: kobiet i mężczyzn,
 2. kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
 • K/M 18            18-29 lat (2006 - 1995)
 • K/M 30            30-39 lat (1985 - 1994)
 • K/M 40            40-49 lat (1975 - 1984)
 • K/M 50             50-59 lat (1965 - 1974)
 • K/M 60            60-69 lat (1955 - 1964)          
 • K/M 70            70 lat i więcej.            (1954 i starsze/starsi)

d) miasto Sławno, powiat: kobiet i mężczyzn,

e)  klub MKS Święc Sławno: kobiet i mężczyzn.

f)  klub KB Spoko Sławno: kobiet i mężczyzn.

VII.  NAGRODY

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród.
 2. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w dniu zawodów około godz. 17.00.
 3. 200 pierwszych zawodników, którzy ukończą bieg otrzyma okolicznościowy medal. 
 4. Kategoria generalna kobiet i mężczyzn (miejsca I-V), puchary oraz nagrody pieniężne:
 • I - 500 zł,
 • II - 400 zł,
 • III - 300 zł
 • IV - 200 zł
 • V - 100 zł

Kategorie wiekowe - kobiet i mężczyzn (miejsce I-III) - puchary.         

Kategoria miasto - kobiet i mężczyzn (miejsca I-III) - otrzymują puchary i nagrody pieniężne: 

 • I - 300 zł,
 • II - 200 zł,
 • III - 100 zł

Zwycięzcy w kategorii MKS Święc Sławno - kobiet i mężczyzn (miejsca I) - otrzymują puchary.

Zwycięzcy w kategorii KB Spoko Sławno - kobiet i mężczyzn - otrzymują nagrody ufundowane przez KB Spoko Sławno

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem