Regulamin

 

Regulamin

„II Biegu o Puchar Roberta Korzeniowskiego. Arłamów 2017”

 

I. Cel imprezy

•          promocja Gór Słonnych i pogórza przemyskiego

•          przybliżenie dziedzictwa historycznego kulturowego polsko-ukraińskiego pogranicza

•          promocja biegania w naturalnych warunkach terenowych

 

II. Organizator

 • Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 11/1, wpisana do KRS pod numerem: 0000501777
 • RK Athletics lekkoatletyczny klub Roberta Korzeniowskiego - RK Athletics Spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego, nr 42, lok. 47/48, nr KRS 0000544918; NIP:5213689979

 

III. Dystanse:

•        Dystans I: około 19 km, +650

•        Dystans II: około 36 km, + 355 m,

 

IV. Termin, miejsce i trasa biegów

 1. Biegi odbędą  się w niedzielę  15.10.2017 r.
 2. Start biegów nastąpi o godz. 9:00
 3. Start i meta biegów usytuowane będą na terenie Arłamów Hotel SPA
 4. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu Hotel Arłamów – Hala Sportowa
  w 14.10.2016 r.  w godzinach 14:00—22:00 i 15.10.2017 w godzinach 6.30-7.30
 5. Oficjalne zakończenie zawodów odbędzie się w sobotę 15.10.17 po godzinie 15.00.
 6. Po biegu uczestnicy będą mieli możliwość wstępu do centrum wodno–termalnego
  i siłowni Arłamów Hotel SPA
 7. Trasa biegów:
 • Półmaraton: Hotel Arłamów – Kwaszenina – dawna wieś Arłamów – Hotel            Arłamów
 • Maraton: Hotel Arłamów – Kwaszenina – dawna wieś Arłamów – Paportno           – Hotel Arłamów

            Mapy tras wraz z oznaczeniami punktów kontrolnych oraz punktów regeneracyjnych             zostaną opublikowane na stronie: www.biegrzeznika.pl

 

V. Limity czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy biegu:
 • Półmaraton – 4 godziny;
 • Maraton – 6 godzin.
 1. Na obu dystansach obowiązuje dodatkowy limit czasu 1,5 godz. na punkcie kontrolnym w Kwaszeninie. Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu kontrolnego w limicie, będą dyskwalifikowani.

 

VI. Uczestnictwo

 1. Z zastrzeżeniem pkt VI ust. 2, w imprezie mogą wziąć osoby, które:
 1. w dniu zawodów będą mały ukończone 18 lat,
 2. przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia            pozwalającym na     udział w zawodach (do podpisania w biurze zawodów),
 3. dokonają opłaty za udział w imprezie.
 1. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.biegrzeznika.pl oraz www.arlamow.pl.

W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail,
nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury.

 1. Limit uczestników określa się na 300 osób.

 

VII. Opłata startowa

 1. Opłata za udział w imprezie wynosi:
 1. 70 zł. dla  uczestników, którzy zapiszą się do 10.07 2017 ,
 2. 85 zl  zł dla zawodników rejestrujących się od 1.08.2017 do 31.08 2017
 3. 110 zł dla zawodników rejesturujących się od 1.09.2017 do 14.10.2017
 1. Opłatę należy dokonać przy zapisach, za pośrednictwem systemu płatności transferuj.pl: https://b4sportonline.pl/bieg-o-puchar-roberta-korzeniowskiego/zapisy
 2. Opcjonalnie każdy uczestnik może zamówić do pakietu startowego pamiątkową koszulkę – płatną dodatkowe 50 złotych – zamówienia koszulek przyjmowane są do 30 września 2017 roku.
 3. Organizator wprowadza limit 300 uczestników.
 4. W dniu zawodów, to jest 15 października 2017 roku nie będzie możliwości zapisania się na bieg.
 5. Dane do wpłat:

Fundacja Bieg Rzeźnika

Kościuszki 11/1

44-100 Gliwice

Nr konta (BZWBK) 98 1090 1766 0000 0001 3457 5614

 1. W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji lub imię, nazwisko i rok urodzenia. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

 

Arłamów Hotel SPA przygotuje specjalna ofertę pobytową dla uczestników biegu oraz osób towarzyszących.www.arłamów.pl

Dla uczestników zawodów zameldowanych w Arłamów Hotel SPA w niedzielę
15 października  możliwy będzie późny  check-out po godzinie 18.

 

VIII. Świadczenia w ramach udziału w biegu

Zawodnicy otrzymają:

 • Pakiet startowy wraz z numerem uprawniającym do udziału w biegu na wybranym dystansie,
 • dostęp do centrum wodno–termalnego i siłowni Arłamów Hotel SPA w dniu
  15 października 2017 od godziny 10.00 do 17.00,
 • napoje izotoniczne, energetyczne oraz lekkie posiłki, które będą serwowane na punkcie regeneracyjnym na trasie biegu oraz na mecie,
 • podstawową obsługę medyczną,
 • udział w poprzedzającej bieg wieczornej imprezie integracyjnej w sobotę
  14 października 2017 roku (tylko dla gości hotelowych), 
 • na mecie pamiątkowe medale.

 

Arłamów Hotel & SPA przygotuje specjalna ofertę pobytową dla uczestników biegu oraz osób towarzyszących, wszelkie informacje na stronie internetowej: www.arłamów.pl

Dla uczestników zawodów, Arłamów Hotel & SPA 15 października 2017 roku umożliwia późniejszy check-out, to jest po godzinie 18.00.

 

IX. Punkty regeneracyjne

Punkty regeneracyjne zaopatrzone będą m.in. w wodę i napoje izotoniczne

 

X. Klasyfikacje

 1. Na każdym dystansie prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą punkty kontrolne. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
 3. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

 

XI. Nagrody

 1. Zwycięzcy na każdym z dystansów otrzymają pamiątkowy puchar.
 2. Dekoracja zwycięzców każdego z dystansów rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu zawodów,  o godzinie 15.00.
 3. Wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody specjalne, między 3 dwudniowe pobyty dla dwóch osób w dowolnie wybranym terminie w Arłamów Hotel & SPA
  do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy po „II Biegu o Puchar Roberta Korzeniowskiego”.

 

XII. Bezpieczeństwo

 1. Od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej na trasie
  i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstrzymania lub przerwania biegów m.in. w razie wystąpienia burzy, innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub innych czynników uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zawodów.
 2. Zawodnik zobowiązany jest do zabrania na trasę aktywnego telefonu komórkowego. Numery alarmowe i kontaktowy do Organizatora będą wydrukowane na odwrocie numeru startowego.

W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować
o tym obsługę biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z biegu.

 1. Organizator obejmie uczestników zawodów  grupową  polisą  NNW .

 

XIII. Ochrona przyrody

Na trasach biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 1. zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych/regeneracyjnych)
 2. biegania poza wyznaczoną trasą
 3. zakłócania ciszy

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

 

XIV. Dane osobowe i ochrona wizerunku

 1. Wszyscy uczestnicy, startujący w zawodach, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 2. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

 

XV. Postanowienia końcowe

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
  w tym w szczególności do zmiany trasy. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową).
 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Biegu.
 4. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres: arlamow@biegrzeznika.pl 
 5. Skuteczne zapisanie się na zawody oznacza akceptację powyższego regulaminu.

 

Fundacja Bieg Rzeźnik
Hotel Arłamów
RK Athletics

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem