Nearest event remained time:

Main Page

Termin i miejsce: 

  1. Bieg odbędzie się w dniu 11.11.2023 r. (Sobota), w Drawsku Pomorskim. 
  2. Godzina startu: 12:00

 

Start i Meta: Drawsko Pomorskie Park Chopina – plac przy orliku 

  1. Dystans biegu ok 4 km
  2. Trasa Biegu będzie przebiegać alejkami w Parku Chopina
  3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany umiejscowienia startu i mety oraz programu imprezy. Zmiana taka nie skutkuje powstawaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań. 
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Imprezy z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa Uczestników. 
  5. Trasa będzie oznaczona i zabezpieczona.
  6. Na Trasie biegów przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora. 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem