Opublikowane aktualności

Regulamin XXIII_BIEG_NIEPODLEGLOSCI

16.04.2018 a30 10:42

NARODOWY BIEG STULECIA OD BAŁTYKU DO TATR

XXIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI BORZYTUCHOM 2018

I. Cel imprezy:

- uczczenie Święta Niepodległości,

- popularyzacja biegania jako podstawowej formy rekreacji oraz prostej formy ruchu zapobiegającej chorobom układu krążenia,

- integracja społeczności gmin powiatu bytowskiego,

- profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa wśród młodzieży,

- rywalizacja w ramach CROSS FESTIVAL.

 

II. Organizatorzy i współorganizatorzy:

- U.L.K.S. TALEX–BORYSŁAW Borzytuchom

- Zespół Szkół w Borzytuchomiu

- Nadleśnictwo Bytów

- Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchom

 

III. Partnerzy:

- Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie

- Urząd Marszałkowski w Gdańsku

- Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku

- Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku

- Urząd Gminy w Borzytuchomiu

- Starostwo Powiatowe w Bytowie

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu

- Nadleśnictwo Bytów

- Policja

- Ochotnicza Straż Pożarna w Borzytuchomiu

- Biuro Biegu Stulecia

 

IV. Termin i miejsce imprezy:

- 11 listopada 2018 – tereny leśne za stacją PKP w Borzytuchomiu

 

V. Program Imprezy:

10:00 - uroczysta msza św.

11:00 - otwarcie imprezy

11:11 - bieg przełajowy na dystansie ok. 5000 m

 

Dziewczęta Rocznik Chłopcy

 

  600 m    10-11    600 m

  600 m    08-09    1000 m

1000 m   06-07  1000 m

1000 m   03-05  1500 m

 

BIEG OTWARTY – 5000 m (2002 i starsi; godz. 11:11 )

Oprócz wymienionych biegów odbędą się biegi VIP (1000 m) i przedszkolaków (100 m) około godz. 13:30.

 

VI. Uczestnictwo

Warunkiem udziału w biegu na 5000 m jest okazanie ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej. W przypadku biegów młodzieżowych za powyższe odpowiada opiekun/trener.

 

VII. Zgłoszenia

Zgłoszenia do biegu na 5000 m poprzez system B4SPORT do 6 czerwca 2018 z podaniem imienia, nazwiska, rozmiaru koszulki, przynależności itd. Limit wynosi 180 osób.

 

Zgłoszenia zbiorowe do biegów młodzieżowych prosimy kierować na adres: ULKS TALEX–BORYSŁAW lub Zespół Szkół w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1, 77-141 Borzytuchom do 30.10.2018.

 

VIII. Nagrody

W 14 kategoriach przewiduje się dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1–6 (OPEN 1-10).

 

IX. Klasyfikacja drużynowa:

 

Do punktacji drużynowej gmin z powiatu bytowskiego będą liczone miejsca zajęte w ośmiu biegach uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (Parchowo, Kołczygłowy, Tuchomie, Studzienice, Czarna Dąbrówka, Lipnica, Bytów, Trzebielino, Miastko, Borzytuchom).

 

Zasady punktacji indywidualnej i zespołowej:

I miejsce  – 16 pkt VI - 11 XI   – 6 XVI  – 1 pkt

II  – 15 VII- 10 XII  – 5

III – 14 VIII - 9 XIII – 4

IV  – 13 IX   - 8 XIV  – 3

V   – 12 X    - 7 XV   – 2

 

Gminy wystawiają dowolną liczbę zawodników. W punktacji gmin powiatu bytowskiego zostaną wręczone puchary za miejsca I - VI.

Do punktacji klubowej będą wliczone wyniki seniorek i seniorów wg klucza j.w.

 

X. Różne

- Uczestnicy startują z kartą startową oddając ją na mecie.

- Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy.

- Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

- Organizator zapewnia opiekę lekarską i posiłek regeneracyjny po biegu.

- Młodzież startuje za zgodą opiekunów.

- Wszyscy uczestnicy biegu na 5000 m otrzymają pamiątkowe pakiety, w tym: medal na mecie, koszulkę, w której należy wystartować, dyplom, woreczek/plecaczek . Zawodnik, który pobiegnie w innej koszulce nie będzie klasyfikowany.

- W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

- Organizator nie pobiera opłaty startowej, koszty nagród i pakietów ponoszą organizatorzy i sponsorzy.

- W kategoriach gimnazjów i szkół podstawowych będą rozegrane eliminacje powiatowe drużynowych biegów przełajowych, a klasyfikacja końcowa będzie podana w późniejszym terminie.

 

Main Page