Opublikowane aktualności

Regulamin XXIII_BIEG_NIEPODLEGLOSCI

16.04.2018 a30 10:42

NARODOWY BIEG STULECIA OD BAŁTYKU DO TATR

XXIII BIEG NIEPODLEGŁOŚCI BORZYTUCHOM 2018

I. Cel imprezy:

- uczczenie Święta Niepodległości,

- popularyzacja biegania jako podstawowej formy rekreacji oraz prostej formy ruchu zapobiegającej chorobom układu krążenia,

- integracja społeczności gmin powiatu bytowskiego,

- profilaktyka antyalkoholowa i antynarkotykowa wśród młodzieży,

- rywalizacja w ramach CROSS FESTIVAL.

 

II. Organizatorzy i współorganizatorzy:

- U.L.K.S. TALEX–BORYSŁAW Borzytuchom

- Zespół Szkół w Borzytuchomiu

- Nadleśnictwo Bytów

- Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchom

 

III. Partnerzy:

- Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie

- Urząd Marszałkowski w Gdańsku

- Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku

- Pomorski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku

- Urząd Gminy w Borzytuchomiu

- Starostwo Powiatowe w Bytowie

- Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu

- Nadleśnictwo Bytów

- Policja

- Ochotnicza Straż Pożarna w Borzytuchomiu

- Biuro Biegu Stulecia

 

IV. Termin i miejsce imprezy:

- 11 listopada 2018 – tereny leśne za stacją PKP w Borzytuchomiu

 

V. Program Imprezy:

10:00 - uroczysta msza św.

11:00 - otwarcie imprezy

11:11 - bieg przełajowy na dystansie ok. 5000 m

 

Dziewczęta Rocznik Chłopcy

 

  600 m    10-11    600 m

  600 m    08-09    1000 m

1000 m   06-07  1000 m

1000 m   03-05  1500 m

 

BIEG OTWARTY – 5000 m (2002 i starsi; godz. 11:11 )

Oprócz wymienionych biegów odbędą się biegi VIP (1000 m) i przedszkolaków (100 m) około godz. 13:30.

 

VI. Uczestnictwo

Warunkiem udziału w biegu na 5000 m jest okazanie ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej. W przypadku biegów młodzieżowych za powyższe odpowiada opiekun/trener.

 

VII. Zgłoszenia

Zgłoszenia do biegu na 5000 m poprzez system B4SPORT do 6 czerwca 2018 z podaniem imienia, nazwiska, rozmiaru koszulki, przynależności itd. Limit wynosi 180 osób.

 

Zgłoszenia zbiorowe do biegów młodzieżowych prosimy kierować na adres: ULKS TALEX–BORYSŁAW lub Zespół Szkół w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1, 77-141 Borzytuchom do 30.10.2018.

 

VIII. Nagrody

W 14 kategoriach przewiduje się dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1–6 (OPEN 1-10).

 

IX. Klasyfikacja drużynowa:

 

Do punktacji drużynowej gmin z powiatu bytowskiego będą liczone miejsca zajęte w ośmiu biegach uczniów szkół podstawowych i gimnazjum (Parchowo, Kołczygłowy, Tuchomie, Studzienice, Czarna Dąbrówka, Lipnica, Bytów, Trzebielino, Miastko, Borzytuchom).

 

Zasady punktacji indywidualnej i zespołowej:

I miejsce  – 16 pkt VI - 11 XI   – 6 XVI  – 1 pkt

II  – 15 VII- 10 XII  – 5

III – 14 VIII - 9 XIII – 4

IV  – 13 IX   - 8 XIV  – 3

V   – 12 X    - 7 XV   – 2

 

Gminy wystawiają dowolną liczbę zawodników. W punktacji gmin powiatu bytowskiego zostaną wręczone puchary za miejsca I - VI.

Do punktacji klubowej będą wliczone wyniki seniorek i seniorów wg klucza j.w.

 

X. Różne

- Uczestnicy startują z kartą startową oddając ją na mecie.

- Koszty przejazdu pokrywają uczestnicy.

- Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

- Organizator zapewnia opiekę lekarską i posiłek regeneracyjny po biegu.

- Młodzież startuje za zgodą opiekunów.

- Wszyscy uczestnicy biegu na 5000 m otrzymają pamiątkowe pakiety, w tym: medal na mecie, koszulkę, w której należy wystartować, dyplom, woreczek/plecaczek . Zawodnik, który pobiegnie w innej koszulce nie będzie klasyfikowany.

- W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

- Organizator nie pobiera opłaty startowej, koszty nagród i pakietów ponoszą organizatorzy i sponsorzy.

- W kategoriach gimnazjów i szkół podstawowych będą rozegrane eliminacje powiatowe drużynowych biegów przełajowych, a klasyfikacja końcowa będzie podana w późniejszym terminie.

 

Main Page

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem