Regulamin

FLOTA INTERNATIONAL TRIATHLON

GDYNIA 29.06.2019

 I. ORGANIZATORZY

 • Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Gdyńskie Centrum Sportu
 • Sportevo Triathlon Team
 • Steam Krzysztof Staniszewski
 • Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem
 • Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Gdynia – dr Wojciech Szurek oraz Rektor-Komendant AMW kontradmirał  prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 29 czerwiec 2019 roku
 • Babie Doły
 • START odbędzie się o godzinie 9:00
 • Biuro Zawodów: Akademickie Centrum Sportu, ul. Śmidowicza 69 Gdynia, w dniu startu: okolice startu

III. CEL

 • Popularyzacja triathlonu jako sportu powszechnego w tym pływania, biegania i jazdy rowerem.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Międzynarodowa współpraca pomiędzy Polską i Kuwejtem w zakresie aktywizowania studentów do współzawodnictwa sportowego.
 • Promocja klubu WKS Flota Gdynia, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdyńskiego Centrum Sportu

IV. DYSTANSE I TRASY

 • Dystans 1/8 IM: 475m/22,5km/5,275km
 • Charakterystyka trasy: 475 m pływania ze startem na miejskiej plaży w Babich Dołach, 22,5 km jazdy na rowerze z Babich Dołów pod Sea Towers oraz 5,275 km biegu Bulwarem Nadmorskim z metą przy ORP Błyskawica

Trasa pływacka:

 • 475m
 • start z wody – miejska plaża w Babich Dołach,
 • średnia temperatura wody w czerwcu w zatoce Gdańskiej wynosi 17-21°C,
 • kombinezony neoprenowe – dozwolone,
 • wszystkie boje mijamy lewym ramieniem,
 • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa WOPR i AMW Gdynia

Trasa rowerowa:

 • 22,5km z Babich Dołów do Sea Towers
 • Szczegółowa trasa przebiegać będzie ulicami: Zielona, Płk. Dąbka (jeden pas ruchu w kierunku Arciszewskich), Arciszewskich, Śmidowicza, Nasypowa, Benisławskiego, Płk. Dąbka (jeden pas ruchu w kierunku Kosakowa), Czernickiego, Unruga, łącznica wjazdowa na Estakadę Kwiatkowskiego do ulicy Kontenerowej, Kontenerowa, Wiśniewskiego (jeden pas ruchu w kierunku ul. Polskiej), Polska, Węglowa, Św. Piotra, Waszyngtona.
 • trasa oznaczona, zamknięta,
 • kask podczas konkurencji rowerowej obowiązkowy,
 • zawody w konwencji bez draftingu (zakaz jazdy w grupie), 
 • dozwolone przystawki i kierownice do jazdy na czas,
 • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.
 • Szczegółowa trasa: http://www.mapsdirections.info/pl/narysuj-trase/viewMap.php?route=182250

Trasa biegowa:

 • 5km Bulwarem Nadmorskim i Skwerem Kościuszki.
 • Szczegółowa trasa przebiegać będzie ulicami: Waszyngtona, Aleja Topolowa, Bulwar Nadmorski (trasa rowerowa), nawrót i dalej Bulwar Nadmorski (deptak), Skwer Kościuszki.
 • trasa zabezpieczona przez służby ratownictwa medycznego.
 • trasa oznaczona, zamknięta,
 • Szczegółowa trasa: http://www.mapsdirections.info/pl/narysuj-trase/viewMap.php?route=182155

Strefa zmian:

 • długość około 0,30 km, szerokość około 8m,
 • dobieg do strefy zmian po pływaniu 100 m,
 • strefa jednokierunkowa,
 • belka oddalona od końca strefy o ok 15 m.

Punkt odświeżania:

 • na pętli biegowej
 • na mecie,
 • Organizator nie przyjmuje indywidualnych odżywek zawodników.

V. LIMITY CZASOWE

Obowiązuje limit 2,5 godziny na ukończenie wyścigu

VI. POMIAR CZASU

 • Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
 • Na trasie Imprezy będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 • Pomiar czasu odbywa się z pomocą zwrotnych chipów.
 • Pozostawanie na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie
  do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

VII. ZGŁOSZENIA

 • Dla rejestracji elektronicznej wpisowe musi zostać wniesione i zaksięgowane na rachunku bankowym poprzez link, przesłany na skrzynkę e-mail zawodnika zgłaszającego się elektronicznie do imprezy, najpóźniej do dnia  15 czerwca 2019 r. do godz. 23:59. Za datę zapłaty uważa się datę uznania na rachunku bankowym Organizatora. Dopuszcza się okazanie potwierdzenia przelewu bankowego.
 • Zawodnicy startujący indywidualnie powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

Termin/Dystans

1/8

do 15.05.2019

130,00 PLN

do 15.06.2019

170,00 PLN

 
 • Zawodnicy startujący w sztafetach powinni dokonać opłaty startowej przelewem w następujących kwotach i terminach:

Termin/Dystans

1/8

do 15.05.2019

240,00 PLN

do 15.06.2019

270,00 PLN

 

 • Uczestnik zostanie wpisany na listę startową po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy oraz zaksięgowaniu opłaty startowej.
 • Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Wpisowe nie podlega przepisaniu na inny rok imprezy.
 • Wpisowe podlega jednorazowemu przepisaniu na innego uczestnika. Opłata
  wynosi   30 zł.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: pakiet numerów startowych, czepek, pamiątkową koszulkę techniczną, pamiątkowy medal wręczany na mecie.
 • Organizator nie zapewnia pokrowców na rower w strefie zmian.
 • Organizator zabrania Uczestnikom sprzedaży odebranych pakietów startowych
  oraz zamiany chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji. rygorem dyskwalifikacji.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

 • Obowiązuje limit uczestników – 200 osób. W tym 50 miejsc zarezerwowanych dla organizatora.
 • W zawodach na mogą brać udział osoby pełnoletnie urodzone do 2001 roku włącznie.
 • Uczestnicy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość w chwili potwierdzenia zgłoszenia i odbioru pakietów startowych.
 • Uczestnik otrzyma pakiet numerów startowych, które należy umieścić w właściwym miejscu. 1 nr na kask (z przodu), 1 nr na rower (sztyca), 1 nr startowy (na taśmę startową, zakładany na rower i bieg), 1 nr na torbę do depozytu. Numer startowy w trakcie konkurencji kolarskiej powinien być umieszczony na dolnej części pleców, w trakcie konkurencji biegowej – z przodu.
 • Numer startowy mocowany na pasie obowiązuje tylko podczas części biegowej.
 • Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, itp.
 • Każdy zawodnik w strefie startu i podczas konkurencji pływackiej musi posiadać umieszczony na głowie czepek otrzymany w pakiecie startowym.
 • Rozpoczęcie jazdy rowerowej może nastąpić wyłącznie po przekroczeniu belki umieszczonej kilkanaście metrów za strefą zmian. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 • Kończąc rywalizację w części rowerowej Zawodnicy zsiadają z roweru przed belką umieszczoną kilkanaście metrów przed strefą zmian i dobiegają
  z rowerem do w/w strefy.
 • Zapięty kask podczas konkurencji rowerowej – OBOWIĄZKOWY. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie spełni w/w reguły.
 • Każdy uczestnik obowiązany jest do bezpiecznej i niezagrażającej innym uczestnikom jazdy zgodnie z wyznaczonym kierunkiem trasy.
 • Zawodnicy poruszają się prawą stroną jezdni, wyprzedzanie wyłącznie lewą stroną!
 • W przypadku awarii roweru na trasie, Organizator nie zapewnia pomocy technicznej.
 • Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do znaków oraz ostrzeżeń
  i nakazów służb Organizatora i sędziów na trasie zawodów. Sędziowie zawodów mają prawo do wykluczenia uczestnika, który nie przestrzega w/w reguły.
 • Rower musi być całkowicie sprawny. O sprawności roweru, a tym samym dopuszczeniu go do startu decyduje sędzia, nadzorujący wprowadzanie rowerów do strefy zmian.
 • Wszelkie odpady, które zawodnik chce wyrzucić mogą być pozostawione wyłącznie w oznaczonej tzw. „strefie bufetowej” na długości do 100 m za punktem odświeżania. Śmiecenie w innych punktach będzie karane karą czasową 1 minuty.

IX. WPROWADZANIE ROWERÓW DO STREFY ZMIAN

 • Zawodnicy mogą pozostawić rower w strefie zmian (T1) 29.06.2019 w godzinach 6.00 -8.30.
 • Zawodnicy mogą pozostawić sprzęt w strefie zmian (T2) 29.06.2019 w godzinach 6:00-8:30.
 • Strefa zmian jest wygrodzona i dozorowana.
 • Ze względów bezpieczeństwa rowery wprowadzone do strefy zmian nie będą mogły jej opuścić, aż do zakończenia zawodów (z wyłączeniem czasu rozgrywania części rowerowej).
 • Organizator nie zapewnia żadnych pokrowców chroniących rowery przed ewentualnymi opadami atmosferycznymi.
 • Ze względów bezpieczeństwa oprócz osób wyznaczonych przez organizatora bez okazania numeru startowego wstęp do strefy zmian jest wzbroniony.

X. DEPOZYT

 1. Organizator zapewnia przechowanie w depozycie jedynie rzeczy, które znajdują się w jednej torbie. Torba musi być oznaczona naklejką z numerem.
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Odbiór rzeczy będzie możliwy po zakończeniu Imprezy, po okazaniu numeru startowego.
 4. W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane po odebraniu wszystkich pozostałych toreb z rzeczami pozostawionymi przez Uczestników oraz weryfikacji osoby zgłaszającej się po odbiór pozostawionej rzeczy.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie jest w stanie zweryfikować zawartości torby z rzeczami osobistymi deponowanymi przez Uczestnika Imprezy w depozycie i nie będzie uwzględniał żadnych reklamacji dotyczących jego zawartości.
 6. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zdeponowane przez Uczestników torby były należycie zabezpieczone przed kradzieżą, zaginięciem i zniszczeniem.
 7. Depozyt będzie mobilny i przed startem znajdować się będzie w okolicy strefy startu, zaś potem zostanie przetransportowany do obszaru okolicy strefy mety.

XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY

 • Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych:
 • K, M (Kobiety, Mężczyźni – OPEN)
  • K18, M18 (18-24 lat)
  • K25, M25 (25-34 lat)
  • K35, M35 (35 lat i więcej)
 • Dodatkowo zostaną wyróżnieni najlepsi zawodnicy wśród:
  • studentów,
  • żołnierzy zawodowych (nie-studentów)
  • obcokrajowców
  • polonii zagranicznej
 • Zawodnicy w klasyfikacji generalnej kobiet (za miejsca I-III), generalnej mężczyzn (za miejsca I-III) oraz generalnej sztafet (za miejsca I-III) otrzymają medale okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe.
 • Zawodnicy w klasyfikacji kategorii wiekowych otrzymają medale okolicznościowe.
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Wręczenie nagród odbędzie się po przekroczeniu mety przez ostatniego uczestnika i nie później niż o godzinie 12:30.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.
 6. Dokonując rejestracji każdy uczestnik oświadcza, że bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów), zapoznał się z regulaminem zawodów i w pełni go akceptuje oraz nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych w trakcie trwania zawodów.
 7. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
 10. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy.
 11. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Imprezy.
 12. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę.
 13. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa.
 14. Organizator oraz sponsorzy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Imprezie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę  i wydarzenia towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.
 15. Nieznajomość regulaminu Imprezy nie zwalnia zawodnika z zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie.
 16. Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie.
 17. Organizator ubezpiecza  wszystkich Uczestników imprezy od NNW na zasadach ogólnych.
 18. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, Organizatora oraz sponsorów.
 19. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 20. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator Imprezy.
 21. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem wykluczenia uczestnika z Imprezy.
 22. Protesty i reklamacje należy składać w dniu zawodów do Organizatora głównego w biurze zawodów 15 min po zakończeniu wyścigu.
 23. W razie wystąpienia niesprzyjających warunków uniemożliwiających przeprowadzenie części pływackiej, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia duathlonu (bieg-rower-bieg).
 24. Wszelkie pytania dotyczące Imprezy należy kierować na adres e-mail fundacja@scnd.pl
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Imprezy.
 26. Ochrona danych osobowych
 • dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 • uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 • przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 • uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 • zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

 

PROGRAM MINUTOWY

Piątek 28.06.2019

18:00 – 21:00

Biuro zawodów – Akademickie Centrum Sportu Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – ul. Śmidowicza 69:

weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych

 

Sobota 29.06.2019

06:00 – 8:00

Biuro zawodów (mobilne – okolice startu): weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych;

06:00 – 8:30

wprowadzenie rowerów do strefy zamian T1 i rzeczy na bieg do T2

8:45

odprawa techniczna oficjalne otwarcie zawodów (okolice startu)

9:00

START

11:30

zamknięcie trasy

12:30

Oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców.

11:00-12:30

wydawanie rowerów ze strefy zmian

 

ZAŁĄCZNIKI – WZORY

 • Upoważnienie i oświadczenie do odbioru pakietu startowego dla osoby innej niż zapisana – wypełnia upoważniający (wzór)

 

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym numer………………………………………. upoważniam

Panią/Pana………………………………………………………………………………………………legitymującą/legitymującego się dowodem osobistym numer…………………………… do odebrania mojego pakietu startowego.

Do upoważnienia dołączam ksero dowodu osobistego oraz podpisane oświadczenie.

Upoważniający

….…………………………….

(czytelny podpis)

 

OŚWIADCZENIE

(podpisuje upoważniony)

Informuję, że znam regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziały w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy.

 

….…………………………….

(czytelny podpis)

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem