V Charytatywna Sztafeta Mikołajkowa
Location: Bydgoszcz

Strona główna

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem V Charytatywnej Sztafety Mikołajkowej w Bydgoszcz Fundacja Wujek Porada z siedzibą w Bydgoszczy.

2. Uczestnikiem Sztafety jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła formularz rejestracyjny, który będzie dostępny na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/2644900158865120/ V Charytatywnej Sztafety Mikołajkowej, wniosła opłatę startową oraz podpisała oświadczenie (Kartę Startową) przy odbiorze Pakietu Startowego.

3. V Charytatywna Sztafeta Mikołajkowa to zmagania sztafet składających się z maksymalnie 5 zawodników. Każda sztafeta dostanie pałeczkę, która mierzy ilość przebiegniętych przez sztafetę okrążeń. Pierwszy zawodnik startuje z pałeczką, którą przekazuje kolejnemu uczestnikowi sztafety po przebiegnięciu jednego pełnego okrążenia. Koniec biegu następuje po upływie 60 minut. Miejsca w klasyfikacji będą ustalone po zaliczeniu przez system monitorujący ilości zaliczonych przez każdą ze sztafet okrążeń. Sztafeta, która przebiegnie w trakcie 60 minut największą liczbę okrążeń będzie najwyżej w klasyfikacji a tym samym wygrywa zawody.

Cele

Środki pozyskane z organizacji wydarzenia zostaną przekazane na cele statutowe Fundacji Wujek Porada:

„Wyrównywanie szans rozwojowych dla różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym.”

Termin i miejsce, informacje podstawowe

1. Impreza odbędzie się 7 grudnia 2019 roku w Bydgoszczy, start o godzinie 11:00.

2. Miejsce zawodów oraz Biura Zawodów, będzie ogłoszone na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2644900158865120// minimum na dwa tygodnie przed startem.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem