Regulamin biegów „FESTIWAL JUNIORA”

X Bieg Szlakiem Małego DZIKA” i VII „Ekstremalnego JUNIORA”
REGULAMIN
19 - 20. 08. 2023

⦁ CEL RAJDU

– popularyzacja sportów wytrzymałościowych, marszów, rajdów w terenie krajobrazowym i naturalnym jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
– popularyzacja biegów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez rekreacyjnych w woj. Zachodniopomorskim


⦁ TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY
Rajd odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia 2023 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: polana obok stadionu LA ul. Piaskowa 99 za SP8, Police.
19.08.2023 r. – START godz. 10:35 – 11:20 biegi dzieci.
20.08.2023 r. – START godz. 10:00 – 10:45 biegi z przeszkodami dystans kat. I (dzieci klasy III i młodsze według roku urodzenia) pętla mała ok. 600m oraz 1-1,5 km dzieci starsze pętla duża (klasy IV-VIII według rocznika).
 
⦁ TRASA
 

19.08.2023r.  –   X Bieg Szlakiem Małego Dzika trasa przełajowa, starty dzieci:

 • MŁODZIKI – 5 – 8 lat (ur. 2015r. – do 2018 r.) - pętla mała,
 • JUNIORZY – 9 – 11 lat (ur. 2012 r. – do 2014 r.),
 • JUNIORZY STARSI – 12 – 15 lat (ur. 2011 r. – do 2008 r.) duża pętla.


20.08.2023r.  – Bieg VII Ekstremalny JUNIOR trasa z przeszkodami dystans 

 • MŁODZIKI – 6 -10 lat  (ur. 2013r. – do 2017 r. ) ok. 600m
 • JUNIORZY – 11 – 15 lat ( ur. 2012 – do 2008 r.) ok, 1 – 1,5km.
   

Przeszkody: opony, błoto, ścianki, przeszkody wodne, liny, itd..
 
 PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
17.08.23r. (godz. 17:00-20:00)
18.08.23r. (godz. 14:00 do 21:45)
19.08.23r. (godz. 8:30 do 11:30)
20.08.23r. ( godz. 8:00 do 11:00)
ul. Piaskowa 99 – Polana za SP8 (biuro pakietowe)

 

W dniu  19.08.2023 roku 

10.35 - Start Ostry do Biegu Dzieci w X Biegu Szlakiem Małego Dzika

 • MŁODZIKI – 5 – 8 lat (ur. 2015r. – do 2018 r.) - pętla mała,
 • JUNIORZY – 9 – 11 lat (ur. 2012 r. – 2014 r.),
 • JUNIORZY STARSI – 12 – 14 lat (2011r. – 2009 r.) duża pętla.

12:30 - DEKORACJA

W dniu  20.08.2023 roku

 10.00 - Start Ostry do VII Ekstremalnego JUNIORA

1 grupa 20 osobowa, kolejne FALE startują odpowiednio co 5 minut, {UWAGA PRZYDZIAŁ DO FALI JEST WEDŁUG KOLEJKI W SEKTORACH I WIEKU (Fala 1,2,3,4,5 -  dzieci 

 • MŁODZIKI – 6 -10 lat  (urodzone 2013r. –2017 r. ) ok. 600m
 • JUNIORZY – 11 – 14 lat ( ur. 2012 – 2008 r.) ok, 1 – 1,5km. 13.00 - wręczanie nagród

UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:

- Dokonają elektronicznego zgłoszenia i opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl odnośnik FESTIWAL JUNIORA (UWAGA: Zapisy do biegu będą również możliwe w dniach 17-20.08.2023 r. w biurze zawodów oraz w dniu startu - jeśli będą wolne miejsca startowe )
-  Zapisy elektroniczne dokonujemy do dnia 02.08.2023 r. włącznie, zapisy dzieci z zapewnionym medalem do 02.08.2023 roku.
- Start dzieci w dniu 19 sierpnia 2023 r. dzieci do wieku 15 lat, obowiązkowo podpis i zgoda opiekuna prawnego. Rejestrując dziecko oraz wyrażając zgodę na start w „Festiwalu Juniora” w dniach 19-20.08.br. - zgadzacie się na wykonywanie zdjęć swoich dzieci, podopiecznych i wykorzystanie zdjęć do celów promocyjnych imprezy. Zgoda dotyczy udzielenia zgody dla: Stowrzyszenia Klubu Biegowego „Dzik”, firmy Natury Dzika oraz partnerów biegów.
- Start dzieci w dniu 20 sierpnia 2023r. pod opieką dorosłego w czasie biegu - najmłodsi. Możliwość rywalizacji w „Ekstremalnym Juniorze” dzieci,  które ukończyły 6 rok życia do 20 sierpnia 2023 roku. W biurze zawodów obowiązkowy dowód osobisty lub legitymacja szkolna dziecka oraz opiekuna.

 

KATEGORIE 

19.08.2023r.  X Bieg Szlakiem Małego Dzika

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki MŁODZIKI

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki JUNIORZY

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki JUNIORZY STARSI

 

20.08.2023r.  VII Ekstremalny Junior

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i Dziewczynki MŁODZIKI

OPEN Miejsca 1-3 Chłopcy i  Dziewczynki JUNIORZY

 

 • NAGRODY

- gwarantowane medale pamiątkowe dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych do dnia 02.08.2023r. lub do wyczerpania miejsc (liczy się data wpływu na konto Organizatora)

 • OPŁATY

19.08.2023r.  – X Bieg Szlakiem Małego Dzika – START PŁATNY

- do 30.05.2023 r. opłata wynosi - 40 PLN 

- do 02.08.2023 r. i w dniu zawodów opłata wynosi - 45 PLN 

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, coś słodkiego, gadżet Dzika)

( UWAGA!!! od daty 03.08.23r. - ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE)

 

20.08.2023 r.  –  VII Ekstremalny JUNIOR – START PŁATNY 

- do 30.05.2022 r. opłata wynosi - 50 PLN 

- do 02.08.2022 r.  i w dniu zawodów opłata wynosi - 60 PLN 

Pakiet zawiera: (numer startowy, medal z odlewu na mecie, zupa, gadżet Dzika).

( UWAGA!!! od daty 02.08.23r. - ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA MEDALI OKOLICZNOŚCIOWYCH PO TYM TERMINIE)

 

 UWAGA -- OPŁATY DOKONUJEMY PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI NA STRONIE www.dzikiweekend.pl – LINK Festiwal JUNIORA

 

BEZPIECZEŃSTWO I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW

- Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości lub legitymację szkolną. Warunkiem udziału w biegach jest złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach wydolnościowych i zgodę przez prawnego opiekuna. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w/w biegach. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
- Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
- Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy pod opieką opiekuna prawnego.
- Zawodnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i trasie biegu.
- Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
- Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

 - Uwaga jeśli nie wyrażasz zgody na umieszczenie swoich danych (imię i nazwisko) proszę o nie dokonywania rejestracji na w/w imprezę – decyzja rejestracji oznacza dobrowolne decyzje publikacji – brak możliwości zwrotu opłat startowych

– Odbiór pakietów tylko osobiście przez zawodnika i opiekuna prawnego. 
- Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy, co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie
- Nagrody i puchary nie odebrane do dnia 20.08.2023 roku do godz. 18:00, po zakończeniu zawodów przekazujemy na rzecz Organizatora Imprezy – cele statutowe.
- Organizator zapewnia parking, szatnie na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Piaskowa 99, DEPOZYT znajduje się na polanie w każdym dniu startu.
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz zmian. Dyrektor Biegu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

 

Z poważaniem,
Organizatorzy

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem