Regulamin

 „FESTIWAL BIEGOWY DZIKI WEEKEND”
18-20. 08. 2023 r.

1. CEL ZAWODÓW
– popularyzacja marszów i biegów w terenie krajobrazowym i naturalnym jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
– popularyzacja rajdów rekreacyjnych, z przeszkodami oraz przełajowych
– zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia
– promocja walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
– rozwój przełajowych imprez rekreacyjnych w woj. zachodniopomorskim
– popularyzacja aktywności w służbach mundurowych


2. ORGANIZATOR i KONTAKT
– Wojciech Bobrowski – Dyrektor Festiwalu,
– Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik”– Organizator
– Natura Dzika – Główny Organizator
– Aluhak – partner Główny Techniczny


KONTAKT :
e-mail: dzikiweekend@gmail.com
Strona: www.dzikiweekend.pl,


3. TERMIN,  MIEJSCE I NAZWY

Festiwal Biegów odbędą się w dniach 18-20 sierpnia 2023 r. w miejscowości m. Police, woj. zachodniopomorskie
START oraz META wszystkich biegów: polana oddalona 100 metrów od stadionu LA ul. Piaskowa 99, Police.

 • 18.08.2023r.  – START Biegu Głównego godz. 21:45 i Nordic Walking  godzina 21:45 , XIII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” – noc 5km (wymagane czołówki lub inne źródło oświetlenia)
 • 19.08.2023r.  – START godzina 11:30, XIII „Bieg Szlakiem Dzika” przełajowy 10km.
 • 20.08.2023r. – STARTY EKSTREMALNEGO od godz. 10:50 – 13:45, IX „Ekstremalny Dzikobieg” trasa z przeszkodami na dystansie 7,5km i dodatkowa rywalizacja w IX ”Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych” w biegu ekstremalnym na 7,5 kilometra.

4. TRASA.

18.08.23r.   – XIII „ Nocny Bieg Szlakiem Dzika” (jedna pętla 5km).
Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek.
Dystans: 5 km NOC: głównie przez las – (wymagane czołówki lub inny źródło oświetlenia) – ( LIMIT pokonania trasy 1h 25′ dla każdego uczestnika )
19.08.23r. – XIII „Bieg Szlakiem Dzika”
Dystans: 10 km=pętla rajdu 5 km (dwie pętle po 5km=10km) (LIMIT pokonania do 2h45' dla każdego uczestnika)
Urozmaicona trasa leśna: udeptane ścieżki, długie podbiegi i zbiegi, wąwozy, doliny, rowki z małą ilością wody, liście, szuter, błoto, piasek.
20.08.2023r.  – IX „Ekstremalny Dzikobieg”  dystans: 7,5 km (LIMIT Czasowy 2h45' dla uczestnika)
Przeszkody: rowy, tunele, ściany 2,5; 3,5, liny, glina, podbiegi błotne, opony, runda górska z kłodą, druty, woda, błoto, błotne ściany, wąwozy strome, bagna z przeprawą linową, drabiny, ściany ruchome i wiele niespodzianek.
⦁ – KARA (1) DOLICZONY CZAS KARNY 10 MIN. (za celowe zejście z linii trasy oraz nie wykonanie polecenia zamiennego w całości przez sędziego tzw. kary)
⦁ – KARA (2) DYSKWALIFIKACJA (ZNACZNE CELOWE SKRÓCENIE TRASY LUB NIE WYKONANIE CELOWE CAŁKOWITEJ KARY DYSKWALIFIKUJE ZAWODNIKA AUTOMATYCZNIE – W TYM PRZYPADKU KARA NR 1 NIE JEST BRANA POD UWAGĘ)

 

5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Biuro zawodów czynne: ul. Piaskowa 99 – Polana za SP 8

 • 17.08.23r. (godz. 17:00-20:00)
 • 18.08.23r. (godz. 14:00 do 21:45)
 • 19.08.23r. (godz. 8:30 do 11:30)
 • 20.08.23r. ( godz. 8:00 do 11:00)

18.08.2023r.  – XIII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika”

 • 21.45 Start Główny Biegu
 • 21:55 Start Nordic Walking – wszystkie STARTY Polana obok OSiR-u ul. Piaskowa 99,
  22:00 – zamknięcie startu biegu nocnego
 • 23:00 – dekoracje zwycięzców biegu nocnego
 • 23:15 – zamknięcie biegu nocnego

19.08.2023r. – XIII „Bieg Szlakiem Dzika”, IX „Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków” na dystansie 10km

 • 11.45 - Start Główny
 • 14:10 – zamknięcie trasy drugiego dnia festiwalu
 • 15:30 – dekoracje zwycięzców biegu
 • 16:00 – zamknięcie biegu

20.08.2023r. – IX „Ekstremalny Dzikobieg”, IX „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w biegu ekstremalnym na dystansie 7,5km.

 • 11.15 – 13:45 Start pierwszych uczestników, (UWAGA UCZESTNICY WYBIERAJĄ PRZYDZIAŁ CZASOWY STARTÓW)
 • 15.20 – zamknięcie trasy zawodów
 • 16:30 – dekoracje zwycięzców biegu ekstremalnego
 • 17:15 – zamknięcie FESIWALU DZIKI WEEKEND

OFICJALNE WYNIKI PODAWANE ZOSTANĄ NA STRONIE: WWW.DZIKIWEEKEND.PL

6. UCZESTNICTWO
W rajdzie mogą uczestniczyć osoby, które:
– Dokonają elektronicznego zgłoszenia i dokonają opłat startowych, za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.dzikiweekend.pl – link ZAPISY.
(UWAGA: Zapisy na Festiwal Biegowy będą również możliwe w dniu 17-20.08.2023 r. w biurze zawodów, oczywiście najważniejszym warunkiem będą wolne miejsca)

Warunkiem, aby zostać uczestnikiem musimy spełnić poniższe wytyczne: 
–  zarejestrować się elektroniczne i dokonać opłaty startowej do dnia 02.08.2023r. i godz. 23:59 włącznie, dzieci z zapewnionym medalem i gadżetem do końca dnia 02.08.2023r. na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPIS
– Ukończyliśmy 18 rok życia odpowiednio do biegu do dnia 19-21.08.2023r. (start w biegach głównych, młodzież 14-17 lat wyłącznie ze zgodą oraz bieg z opiekunem w fali)
– Ukończyli 16 rok życia i przedstawią pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na start w rajdzie głównym, młodsi zawodnicy poniżej 16 roku życia w dniach 18-20 sierpnia 2023 r. muszą wystartować z rodzicem lub opiekunem prawnym.                                                               

Klasyfikacje drużynowe liczone będą na podstawie jednakowo wypełnionego pola podczas zgłaszania „NAZWA KLUBU”
– Edycja Nocna wymaga czołówki lub inne źródło oświetlenia.
– Przedstawią zaświadczenie lekarskie o zdolności do czynnego uczestnictwa w sportach wytrzymałościowych, biegach przełajowych długodystansowych lub podpiszą oświadczenie o takiej zdolności oraz starcie w biegu-ach na własną odpowiedzialność
– Odbieranie pakietów jest wymagane obowiązkowo z dowodem osobistym lub legitymacją służbową w przypadku startu w Mistrzostwach Polski kat. Służb Mundurowych takich jak (Siły Zbrojne, Straż Graniczna, Policja, ŻW, Służba Celna, AW, ABW, SKW, Straż Pożarna, Służba Więzienna, BOR, Straż Ochrony Kolei, Służba Leśna, Straż Miejska)                                                                                                                                           - pakiety odbieramy osobiście z podpisanym już wcześniej oświadczeniem lub wypełniamy go na miejscu wraz ze zgodą na publikacje zdjęć z imprezy, materiału filmowego oraz na cele promocyjne po imprezie. Zgoda pisemna i również po zatwierdzeniu regulaminu jednoznacznie zatwierdzamy dobrowolną zgodę do wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych do promocji biegów, wydarzeń oraz materiałów reklamowych na rzecz organizatora: Stowarzyszenia Klubu Biegowego „Dzik” oraz „Naturę Dzika” organizatora głównego.
– Po wyczerpaniu miejsc w każdym dniu, organizator nie dopuszcza zapisów kolejnych osób.
– Zakaz startu na numerach i chipach innych osób nie biegnących zgodnych z danymi z rejestracji, takie osoby będą wyłaniane i będziemy wnosić o uiszczenie opłaty za start w rajdzie według terminu z regulaminu, karę ponoszą osoby oddające swój pakiet nie przepisując dla osób trzecich.


7. KATEGORIE


18.08.2023r. XIII ”Nocny Bieg Szlakiem Dzika” – noc 5km

NAGDODY: puchary i statuetki dzika

OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety,

OPEN Nordic Walking Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety

Punktacja za miejsca OPEN i kat. wiekowe jest wliczona do Całej Edycji „Dzikiego Weekendu” (Uwaga nordic walking nie liczy się do pełnej punktacji GENERALNEJ za 3 DNI – można startować w kolejnych etapach dla uzbierania kolekcji medali)


19.08.2023r. XIII ”Bieg Szlakiem Dzika” 10km

NAGRODY: puchary i statuetki dzika

Kobiety / Mężczyźni – miejsca 1 – 3 OPEN

Kategoria ‘’Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków’’ – Miejsca 1 – 3,

Kategoria „Mieszkaniec Powiatu Polickiego” M i K : najlepsze 1-3 miejsca

KATEGORIE
K/M – 1 16 – 29 lat  (1994-2007)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1984-1993)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1974-1983)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1964-1973)
K/M – 5 60 lat +      (<1963)
Kategoria „drużyna”: punktują minimum 3 osoby (najlepsze trzy czasy).
Kategoria „Rodzina” Miejsce 1-3 OPEN. Drużyna w składzie może być dowolnym (mieszana, męska lub żeńska, liczone są najlepsze czasy dwójki członków z rodziny – ilość składu rodzinnego jest dobrowolna, nazwa drużyny rodzinnej brana jest pod uwagę w systemie po rejestracji jednolitej składni np.: Nowaki Team a nie np.: Team Nowaki, Nowaki itd. 
Rodzinę do klasyfikacji zgłasza każdy sam po wpisaniu takiej samej nazwy rodziny oraz zaznaczeniu jej w kategorii.

20.08.2023r. IX Ekstremalny Dzikobieg” dystans 7,5 km

NAGRODY: puchary i statuetki dzika                                                                                                                                  

OPEN Miejsca 1-3 Mężczyźni i Kobiety
Kategoria Mistrzostw Polski Służb Mundurowych – KOBIETY miejsca 1 – 3 oraz MĘŻCZYŹNI miejsca 1 – 3, 
Kategoria Drużyna ‘’Mistrzostw Polski Służb Mundurowych’’ Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze czasy pierwszych 3 osób z drużyny.
Kategoria Drużyna Kluby Miejsca 1-3 – liczą się najlepsze czasy pierwszych 3 osób z drużyny.
Kategoria V Mistrzostwa Polski GRUPY AZOTY w biegu przeszkodowym – OPEN miejsca 1 - 3 K i M

KATEGORIE

K/M – 1 16 – 29 lat  (1994-2007)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1984-1993)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1974-1983)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1964-1973)
K/M – 5 60 lat +      (<1963)
 

SPECJALNA KATEGORIA (NOC, DZIEŃ, EKSTREMALNY)
18-20.08.2023 r. PUCHAR PRZECHODNI KRYSZTAŁOWO-SZKLANY DZIKIEGO WEEKENDU ZA PIERWSZE MIEJSCA OPEN – na własność otrzymują zawodnicy po wygranych dwóch imprezach z rzędu.
OPEN 1-3 MIEJSCA K/M
K/M – 1 16 – 29 lat  (1994-2007)
K/M – 2 30 – 39 lat  (1984-1993)
K/M – 3 40 – 49 lat  (1974-1983)
K/M – 4 50 – 59 lat  (1964-1973)
K/M – 5 60 lat +      (<1963)

8. NAGRODY
– gwarantowane medale pamiątkowe dla opłaconych do dnia 02.08.2023 r. do godz. 23:59 lub po wyczerpaniu miejsc – liczy się wpłata na konto systemowe.
– gwarantowane posiłki regeneracyjne na każdy dzień „Dzikiego Weekendu”

Pakiety startowe MINI:

- medal + posiłek w biegu 18.08.2023 r. – XIII  Nocny Bieg Szlakiem Dzika

- medal + posiłek w biegu 19.08.2023 r. – XIII Nocnym Biegu Szklakiem Dzika

- medal + posiłek w biegu 20.08.2023 r. – IX Ekstremalnym Dzikobiegu

    Dodatki do PAKIETÓW MINI można wybrać uwzględniające zniżki tylko przy rejestracji takie jak koszulka okolicznościowa, czapka techniczna buff itd.

9. OPŁATY
Wpłaty automatyczne, po dokonaniu rejestracji na www.dzikiweekend.pl – Link ZAPISY lub b4sport (pomiar czasu)
18-20.08.2023r.  Festiwal 3DNI / EDYCJE (Noc, Dzień, Ekstremalny) XII „Dziki Weekend” – OPŁATA ZA TRZY DNI JEST POMNIEJSZONA O ZNIŻKĘ FESTIWALU
PAKIET ZAWIERA (numer startowy, pakiety energetyczne, chip, medale po pokonaniu każdej trasy i dobiegnięciu do mety)
– do 30 kwietnia 2023r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET CAŁY – 185 PLN
– do 15 czerwca 2023r. - koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET CAŁY – 200 PLN
– do 02 sierpnia 2023r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc, Dzień, Ekstremalny) PAKIET CAŁY – 225 PLN
(w dniu startu opłaty w biurze wirtualnym (Polana Dzika) PAKIET ZWYKŁY to koszt 225 PLN)
( UWAGA!!! Rejestracja w dniu zawodów tylko w sytuacji wolnych miejsc)
…………………………………………………………………………………………………
18.08.2023r.  XIII „Nocny Bieg Szlakiem Dzika” i Nordic Walking 5km
PAKIET (zawiera: Nr startowy, chip, pakiet regeneracyjny na ognisko – kiełbaska i bułka, medal na mecie, woda)

– do 30 kwietnia 2023r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 50 PLN
– do 15 czerwca 2023r. -koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 55 PLN
– do 02 sierpnia 2023r. – koszt udziału jednego zawodnika (Noc) 60 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze (Polana za SP Nr 8, ul. Piaskowa 99)  PAKIET to koszt 60 PLN, pakiety możliwe tylko po nie uzyskaniu limitu startowego)
…………………………………………………………………………………………………
19.08.2023r. XIII „Bieg Szlakiem Dzika”, IX ”Przełajowe Mistrzostwa Polski Strażaków” 10 km
PAKIET (zawiera: Nr startowy, grochówka wojskowa, chip, medal na mecie, woda).
– do 30 kwietnia 2023r. – koszt udziału jednego zawodnika (DZIEŃ) 55 PLN
– do 15 czerwca 2023r. -koszt udziału jednego zawodnika (DZIEŃ) 60 PLN
– do 02 sierpnia 2023r. – koszt udziału jednego zawodnika (DZIEŃ) 65 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze (Polana Dzika) PAKIET to koszt 65 PLN – pakiety możliwe tylko po nie uzyskaniu limitu startowego)
…………………………………………………………………………………………………
20.08.2023r. IX „Ekstremalny Dzikobieg”, IX „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych” 7,5km
PAKIET zawiera: posiłek regeneracyjny, chip, medal na mecie, woda)
– do 30 kwietnia 2023r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) 80 PLN
– do 15 czerwca 2023r. -koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) 85 PLN
– do 02 sierpnia 2023r. – koszt udziału jednego zawodnika (Ekstremalny) 100 PLN

(w dniu startu opłaty w biurze (Polana Dzika) PAKIET ZWYKŁY to koszt 100 PLN – pakiety możliwe tylko po nie uzyskaniu limitu startowego)

…………………………………………………………………………………………………
UWAGA !!!! UWAGA !!!!
Organizator nie dopuszcza możliwości zwrotu wpisowego, prosimy o przemyślaną rejestrację – brak startu w biegach i nie odebrania pakietu do 20.08.2023 roku nie podlega zwrotowi, rozporządzenie STATUSU i uchwały zarządu Stowarzyszenia, wpłaty kierujemy jako darowizna lub po terminie 20.06.2023 r. poniesionych kosztów zamówienia na cele statutowe Stowarzyszenia. Uwaga możliwość przepisania zawodnika tylko do 30.06.2023r. – KOSZT MANIPULACYJNY w ZMIANACH WYNOSI 20 PLN – kontakt z możliwością zmian z załącznikami wpłaty po uprzedniej informacji na e-mail.: dzikiweekend@gmail.com
Uwaga osoby zarejestrowane i opłacone otrzymują pakiety startowe, medale otrzymujemy wyłącznie po pokonanym dystansie danego biegu a nie w pakiecie.
Zniżka 5% od Pakietu indywidualnego lub za całą Edycję „Dzikiego Weekendu” dla żołnierzy zaszeregowanych w 12 Dywizji Zmechanizowanej – kody lub wytyczne uzyskujemy max 7 dni po wysłaniu wiadomości na dzikiweekend@gmail.com z treścią (st. Imię, Nazwisko, nr JW. lub nazwa). Uwaga ! jeśli osoba która uzyska zniżkę i w dniu odbioru pakietów nie będzie posiadać legitymacji służbowej przynależnej do 12 DZ, będzie poproszona o dokonanie dopłaty według odpowiedniego terminu.
…………………………………………………………………………………………………
– Uczestnictwo w festiwalu Dziki Weekend wymaga jednokrotnej decyzji w rejestracji na wszystkie wybrane (1, 2 lub 3) biegi. Rejestracja wielokrotna skutkować będzie opłatą manipulacyjną 25 PLN. Wydawany będzie jeden numer startowy oraz chip, do wykorzystania podczas wszystkich biegów festiwalu. Numer ma przypisane jedno nazwisko przez wszystkie trzy dni festiwalu, dwóch lub jednego biegu – uzależnione w ilu zawodnik biegnie biegach.


10. BEZPIECZEŃSTWO, REKLAMA I ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW
– Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze (Polana za SP 9 ul. Piaskowa 99). Każdy z uczestników musi posiadać dokument tożsamości: dowód osobisty lub legitymację szkolną / służbową. Warunkiem udziału w biegach jest dostarczenie wypełnionej ankiety z własnoręcznie złożonym podpisem pod oświadczeniem o zdolności do uczestnictwa w biegach na własną odpowiedzialność i zgód medialnych. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci, szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w biegach. Organizator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności prawnej.
– Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez organizatorów, służb porządkowych, sędziów Głównych i punktowych oraz służb medycznych.
– Uczestnicy pokonują trasę zgodnie z oznaczeniami oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy biegu.
– Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości zarówno na starcie, mecie jak i na trasie biegów.
– Do udziału w rajdzie nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
– Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego w biegu oraz natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika.
– Organizator zastrzega sobie znak firmowy „Dziki Weekend”, w celu przestrzegania rażącego naruszenia warunków organizacji imprezy i promowania zezwala wyłącznie oficjalnym: sponsorom, partnerom i współorganizatorom na umieszczanie (logo, materiałów firmowych, reklam mobilnych i nośnych). Promocja innej marki firmy lub organizacji w czasie festiwalu, na trasach biegu i terenie w bliskim kontakcie bez zgody pisemnej organizatora narusza jego i sponsorów zasady współpracy – naruszenie zasad skutkować będzie karą finansową na poczet Organizacji Festiwalu w 2024 roku w kwocie 10.000 PLN netto.
– Wykonywanie zdjęć oraz materiału filmowego dla reklamy studia, FB i innych źródeł przychodu tylko za zgodą organizatora – kontakt: dzikiweekend@gmail.com
Uczestnik po zatwierdzeniu regulaminu wyraża zgodę na wizerunek jego imienia i nazwiska na liście startowej, oraz kontakt organizatora w celu związanym z udziałem w festiwalu i sprawach z nią związanych. Jednocześnie wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć foto oraz materiałów filmowych i ich wykorzystanie dla celu promocji biegów / festiwalu i imprez organizowanych przez organizatora. Jednocześnie wyraża zgodę na używanie zdjęć z ich wizerunkiem w czasie jak i po imprezie dla promocji wydarzeń i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik” oraz firmy Natura Dzika (Główny Organizator Festiwalu, firm wspierających i mediów.
11. POMIAR CZASU
Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w biurze (Polana za SP8 ul. Piaskowa 99) i zobowiązany jest go przymocować w bucie startowym w każdym dniu rajdu 18 – 20. 08. 2023r. Na starcie oraz mecie rajdu znajdować się będą maty kontrolne, dzięki nim odnotujemy pojawienie się zawodnika w danym punkcie.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety biegu , w danym dniu który jest jego ostatnim dniem startu. Zwrot chipa jest obowiązkowy w ostatnim naszym dniu startowym Rajdu – kara za brak zwrotu do 20.08.2023 roku wynosi 40 PLN.

NOCLEG:
Organizator do kwietnia będzie miał odpowiedź czy ma możliwość zapewnienia bezpłatnych noclegów w pokojach na os. Korczaka należącym do SOSW w Policach lub Internat Szkolny na ul. Wyszyńskiego. Kontakt z rezerwacją noclegu na nocleg.dzikiweekend@gmail.com .  W 100% bezpłatnie mamy możliwość zapewnić polane z zapleczem sanitarnym na nocleg z własnym namiotem.  

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE– Festiwal odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

– Odbiór pakietów tylko osobiście przez uczestnika  z dokumentem tożsamości lub w przypadku służb mundurowych z legitymacją służbową.
– Organizator zapewnia wodę pitną na mecie 18.08.2023 roku oraz na mecie i trasie w dniach 19-20.08.23 roku.
– Organizator zapewnia podstawowe zabezpieczenie medyczne imprezy (punkty stałe oraz mobilne), co nie zwalnia uczestników od odpowiedzialnego zachowania na trasie.
– Organizator zapewnia parking  na terenie OSiR Police ul. Piaskowa 97 i Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Piaskowa 99, DEPOZYT znajduje się na POLANIE W KAŻDYM DNIU STARTU w namiocie.
– Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz ich zmian i poprawy.

Dyrektor Festiwalu podejmuje kluczowe decyzje końcowe oraz sporne.

Z poważaniem,
Organizatorzy

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem