Regulamin Streetball KIDS

 

Organizatorzy: Miasto Częstochowa,

Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie.
 

Miejsce: Częstochowa, Promenada Czesława Niemena obok boiska wielofunkcyjnego.

Termin: 28.05.2017 r. (niedziela)

godz. 10.00 – Stawienie się drużyn oraz zapisy do turnieju,

godz. 10.30 – krótka prelekcja na temat zasad gry w koszykówkę,
godz. 10.45 – rozgrzewka i rozpoczęcie turnieju,

godzina zakończenia uzależniona będzie od ilości zgłoszonych drużyn.
 

PRZEPISY GRY:

- Mecze mają charakter turniejowo-zabawowy, bez żadnej klasyfikacji.
- Sędzia może wprowadzić inne przepisy gry w zależności od poziomu umiejętności uczestników gry w koszykówkę.
- boisko o wymiarach 20m x 10m lub o zbliżonej wielkości,
- kosze umieszczone na wysokości 2,60m
- piłki nr 5,
- czas gry: 2 x 6m lub do zdobycia przez jedną z drużyn 8 pkt,

- przysługuje 1 przerwa na żądanie w meczu,
- d
rużyna liczy 3 zawodników + ewentualnie 1 rezerwowy,
- każdy zawodnik może popełnić 3 przewinienia w meczu. Po 3 przewinieniu musi opuścić boisko,
- zawodnik podlega dyskwalifikacji jeśli zostanie ukarany przewinieniem niesportowym,

- piłka może być grana tylko rękami, a więc podawana, rzucana, podbijana, toczona lub kozłowana w dowolnym kierunku - przy zachowaniu określonych zasad gry. Nie liczy się jako błąd uderzenie piłki nogą lub inną częścią ciała tylko w tym przypadku, gdy nie jest to zrobione celowo.

- jeśli drużyna wejdzie w posiadanie piłki, musi w ciągu 30 sekund oddać rzut do kosza. Niespełnienie tego warunku jest przekroczeniem i wówczas piłkę otrzymuje przeciwny zespół, który wprowadza ją do gry spoza linii bocznej.
- Nie można:

  • kozłować piłki obiema rękami,

  • kozłować i nieść piłkę na przemian,

  • ponowić kozłowanie po chwyceniu piłki w obie ręce.

- Grający, który posiada piłkę w czasie ruchu, nie może wykonać więcej niż dwa kroki (tempo) na podłożu i musi pozbyć się piłki przed wykonaniem trzeciego kroku (dwutakt). Grający, który otrzymuje piłkę, w czasie gdy się zatrzyma, albo otrzymaniu piłki zatrzymuje się przepisowo, ma prawo do wykonania obrót (piwotowania).

Nie obowiązują przepisy o:
- 24 sekundach,
- rzucie za 3 pkt,
- rzutach osobistych po 3 przewinieniu drużyny,
- dodatkowym rzucie osobistym po zdobyciu 2 pkt z gry z faulem ( piłka jest wprowadzona do gry z linii końcowej).

INFORMACJE DODATKOWE

1. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w turnieju, nie ponosi również z tego tytułu odpowiedzialności. Zawodnicy startują w turnieju na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia na czas trwania turnieju opiekę medyczną jednak nie odpowiada za wszelkiego rodzaju urazy i kontuzje.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w miejscu i w czasie trwania zawodów.

4. Sprawy, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, a wynikną w czasie trwania zawodów, rozstrzygnięte zostaną przez organizatora, bądź sędziego na boisku.

5. Warunkiem dopuszczenia niepełnoletniego zawodnika do turnieju będzie złożenie u organizatora imprezy podpisanego przez prawnego opiekuna oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki/podopiecznego (imię i nazwisko uczestnika) w mini turnieju „Częstochowa Streetball Kids” i biorę pełną odpowiedzialność za jego/jej udział w w/w turnieju”

6. Organizator zapewnia boisko i piłki do gry.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym poinformuje wszystkich uczestników przed rozpoczęciem turnieju.

8. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach oraz relacjach wideo wykonanych w trakcie zawodów na potrzeby przygotowania materiałów prasowych oraz promocji wydarzenia (zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r. Nr 24 poz.83, art. 81).

9. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Organizatorów w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów, tj. przyjęcia zapisów, ogłoszenia i publikacji wyników itp.
10. Impreza jest dofinansowana z budżetu Gminy Miasta Częstochowy w ramach Inicjatyw Lokalnych realizowanych w roku 2016.

 

Zgłoszenie oraz przystąpienie do turnieju jest równoznaczne

z akceptacją powyższego regulaminu.

Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa
mosir.pl
Urząd Miasta
Decathlon
MAT Shop
Bombing
trofea.pl
Fitness Studio ADA
Fabryka Smaków
Radio Jura 98,3
wczestochowie.pl
Prosto Shop
KFC
Muscle Power
Sz.Pan'er - Barber Shop
Oriflame Częstochowa

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem