Main Page

1. Cel wydarzenia

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy prowadzenia zdrowego trybu życia,
 • promocja profilaktyki zdrowotnej,
 • inicjowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej,

2. Organizator

 • Gmina Malechowo, Malechowo 22A, 76-142 Malechowo,

3. Partner techniczny

Fundacja Herkules All Sports

4. Termin i miejsce

20 sierpnia 2023 roku (niedziela), godz. 12.00, Boisko przy SP Niemica

5. Trasa

Trasa biegu wytyczona została od boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Niemicy, następnie drogami leśnymi do jeziora w Pękaninie, gdzie uczestnicy zawracają. Meta znajduje się przy Szkole Podstawowej w Niemicy.

6. Dystans

Długość trasy wynosi 10 km.

7. Warunki uczestnictwa

 • bieg ma charakter otwarty, międzynarodowy;
 • prawo udziału mają kobiety i mężczyźni; 
 • zawodnik/zawodniczka musi mieć ukończone 18 lat; 
 •  zawodnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegania lub złożyć własne oświadczenie; 
 • obowiązuje zgłoszenie internetowe do Biegu za pomocą systemu zgłoszeń, linki na stronach internetowych: www.malechowo.pl, www.herkules.org.pl/events/ lub poprzez złożenie odpowiedniego formularza w Biurze Organizacyjnym Biegu (w dniu biegu w godz. 14.00-15.00);
 • każdy zgłoszony zawodnik musi zostać zweryfikowany poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie uczestnika w Biurze Organizacyjnym Biegu, w tym na oświadczeniu dot. stanu zdrowia;
 • każdy zawodnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Biegu, przestrzegać jego postanowień oraz zasad bhp i p. poż;
 • każdy zawodnik musi podporządkować się poleceniom Organizatora i odpowiednich służb; 
 • pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją przez zawodnika niniejszego regulaminu; 
 • zgłoszenie zawodnika i wniesienie opłaty powoduje nadanie mu unikalnego numeru startowego.

8. Zgłoszenia

 • Biuro Organizacyjne Biegu przyjmuje zgłoszenia w dniu 20 sierpnia 2023 roku w godz. 10.00 – 11.00,
 • zapisy przez stronę internetową www.herkules.org.pl do dnia 18.08.2023 r. do godz. 23.59.
 • weryfikację zawodników przeprowadza Biuro Organizacyjne Biegu poprzez przyjęcie podpisanej przez zawodnika karty uczestnika, sprawdzenie jednorodności danych z karty uczestnika z danymi zawartymi na dokumencie (ze zdjęciem) przedłożonym przez zawodnika oraz wydanie numeru startowego (po uiszczeniu stosownej opłaty);

9. Opłaty

 • 30 zł do dnia 18 sierpnia 2023 r. do godz. 23.59.
 • 40 zł w dniu zawodów, tj. 20 sierpnia 2023 r.
 • wpłaty należy dokonać za pomocą systemu elektronicznego BLUEMEDIA lub na konto Fundacja Herkules All Sports  numer konta: 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087. W tytule należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, numer rejestracji, datę urodzenia i adres.

10. Pomiar czasu i klasyfikacja

 • pomiar czasu prowadzony będzie za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie.
 • wyniki na żywo dostępne będą na stronach: www.malechowo.pl, www.herkules.org.pl
 • podczas biegu wyłonieni zostaną najlepsi zawodnicy w klasyfikacji generalnej wśród kobiet i mężczyzn,
 • podczas biegu wyłonieni zostaną najlepsi zawodnicy wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych kategoriach: 
 1. K/M-18 (18-29 lat),
 2. K/M-30 (30-39 lat),
 3. K/M-40 (40-49 lat),
 4. K/M-50 (50-59 lat),
 5. K/M-60+.
 • o przynależności do danej kategorii decyduje rok urodzenia,
 • wszyscy zawodnicy zobowiązani są do udostępnienia dokumentu tożsamości celem weryfikacji kategorii startowej.
 • podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem