Regulamin

IX Bieg Polesie - pierwszy polsko-ukraiński bieg transgraniczny

 

Cel imprezy:

Promocja Polesia i otwartych granic. Bieg wpisany jest w organizowane przez Gminę Wola Uhruska, Powiat Włodawski oraz Szacki Rajon „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” i ma za zadanie pokazać czar Polesia. Bieg ma także udowodnić, że granica polsko-ukraińska może być granicą przyjazną i że da się ją przekraczać sprawnie i w miłej atmosferze. Docelowo ma być to bieg polsko-ukraińsko-białoruski. Poza pokonywaniem granicy i promocją piękna Polesia, celem biegu jest także integracja środowiska biegaczy oraz promocja sportu w ogóle.

Organizator:

Instytut Studiów Migracyjnych, Fundacja Bieg Rzeźnika oraz Stowarzyszenie Maratonu Lubelskiego we współpracy z Urzędem Gminy Wola Uhruska, Rejonem Szackim oraz Powiatem Włodawskim.

Dystans:

około 47 km. Dla osób o słabszej kondycji organizator przewidział możliwość dołączenia do biegnącej grupy na 10. lub 37. km i/lub zakończenie biegu w punktach gdzie oczekiwać będzie transport do punktu granicznego.

Formuła biegu:

Bieg towarzyski w grupie, równym, wspólnym tempem, przed eskortującym pojazdem organizatora z bufetem. Start i finisz możliwy jest w TYLKO w grupie. Nie będzie możliwość powrotu do Polski przed przybyciem całej grupy startującej w biegu.

Trasa biegu:

Start i meta w Zbereżu. Trasa: wokół jeziora Świtaź. Ok. 47km.

 

Termin biegu:

Zbiórka w biurze zawodów (w Zbereżu w okolicy tymczasowego przejścia granicznego): sobota, 10 sierpnia 2019, godz. 8.30 (polskiego czasu; wcześniejsze przybycie jest konieczne ze względu na odprawę graniczną); start ze Zbereża: godzina 10.00.

 

Zgłoszenia i informacje:

W zawodach mogą brać udział osoby, które:

1) ukończyły 18 lat i przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia;

2) posiadają ważny paszport (Polacy nie muszą mieć wiz na Ukrainę; Ukraińcy muszą posiadać wizy polskie/Schengen; obywatele innych krajów muszą posiadać dokumenty uprawniające do przekraczania granicy polsko-ukraińskiej)

3) dokonają zgłoszenia oraz uiszczą wpisowe (opłatę startową) w wysokości 100 zł.

Przy zgłoszeniu należy podać:

 • imię, nazwisko,
 • imiona rodziców
 • adres zamieszkania
 • datę urodzenia,
 • numer paszportu
 • pesel (w przypadku obywateli polskich)
 • przynależność klubową
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • rozmiar koszulki (tak na wszelki wypadek)
 • płeć

Zgłoszenia można składać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz dostępny na stronie www.biegpolesie.pl. Limit startujących wynosi 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenie + wniesienie opłaty). Ostateczny termin zgłoszeń – 9 sierpnia 2019 do godz. 17:00.

Dodatkowe informacje: e-mail: biuro@biegrzeznika.pl, tel. +48 601 143 341 .

Klasyfikacja

jest to bieg towarzyski, zwycięzcami są wszyscy ci, którzy go ukończą. Ewentualne dodatkowe nagrody dla kończących bieg są uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Wpisowe

Wpisowe dla uczestników biegu wynosi 100 zł od osoby. Opłaty należy wnosić przelewem na konto:

 

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych,

Jabłoni 15, 44-105 Gliwice

41 1160 2202 0000 0002 2433 8465

 

z dopiskiem

Bieg Polesie + nazwisko uczestnika.

 

Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu na inną osobę.

 

Świadczenia

w ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają: ewentualny transport z granicy na start, zabezpieczenie medyczne, numery startowe, wodę i napoje izotoniczne serwowane na trasie z pojazdu towarzyszącego oraz popitek i posiłek po biegu. Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal lub statuetkę.

Zmiany w regulaminie

o wszelkich ważniejszych zmianach regulaminu biegu decyduje dyrektor Biegu: Mirosław Bieniecki. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach.

Dane osobowe

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

Ochrona wizerunku

uczestnicy Biegu “Polesie” wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

 

Регламент Пробігу Полісся IX

Першого польсько-українського транскордонного пробігу

 

1. Мета заходу: промоція, Полісся і відкритих кордонів. Пробіг відбувається в рамках «Європейських днів добросусідства» організованих гміною Воля-Угруська, Володавським повітом (Польща) і Шацьким районом (Україна) та має своїм завданням показати чарівність Полісся. Пробіг також ставить собі за мету удоводнити, що кордон польсько-український може бути доброзичливим і що його можна справно перетинати в дружній і невимушеній атмосфері. В кінцевому підсумку біг має бути польсько-українсько-білоруським. Крім перетину кордону і промування чарівності Полісся метою пробігу є інтеграція середовища бігунів та спорту взагалі.

2. Організатор: Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych співпраці з адміністрацією гміни Воля-Угруська, Шацьким районом та Володавським повітом.

3. Дистанція: близько 47 км

4. Маршрут пробігу (через ліс відведеними лісовими дорогами та приблизно 4 км асфальтом): с. Збереже (прикордонний контроль і старт на понтонному мосту через Буг) – с. Адамчуки – м.Світязь/оз.Світязь – повернення до с. Адамчуки, потім понтонним мостом до с. Збереже. Старт і фініш знаходяться на польській стороні.

5. Маршрут Nordic Walking: такий самий як і для бігу, тільки зі стартом в м. Світязь.

6. Термін пробігу і Nordic Walking: зібрання в будинку офісу професій в суботу 10 серпня 2019 року о годині 9.00 польського часу (завчасне прибуття на місце необхідне з огляду на прикордонний контроль), старт iз с. Збереже о годині 11.00.

 

1. Заявки і інформація

В пробігу можуть взяти участь особи:

1) Яким виповнилося 18 років і які нададуть організатору медичну довідку про стан здоровя.

2) Які мають діючий паспорт (громадяни Польщі не потребують візи до України; громадяни України потребують польську візу або візу Шенген, громадяни інших країн повинні мати документи, що дають право на перетин польсько-українського кордону).

3) Які подадуть заявку і оплатять стартовий внесок (вступний внесок) в розмірі 50 злотих.

1. В заявці необхідно вказати:

1) прізвище, імя, по батькові;

2) прізвище, імя, по батькові батьків;

3) громадянство;

4) дату народження;

5) місце проживання;

6) серію і номер паспорту;

7) індифікаційний код;

8) членство у клубі;

9) адресу електронної пошти, e-mail;

10) номер телефону;

11) розмір футболки;

12) стать;

 

1. Заявки на участь слід надсилати в електронному вигляді, виповнюючи формуляр, який знаходиться за адресою www.biegpolesie.pl. Кількість учасників пробігу обмежена до 50 осіб. Виришальною є черговость подання заявки (заявка + внесення оплати).

Додаткова інформація: e-mail otkrzeznik@gmail.com, tel. +48 601 143 341.

 

1. Класифікація. Пробіг є товариським, перемагають всі, хто добіг до фінішу. Можливість додаткових нагород для тих, хто закінчить пробіг, залежить від волі спонсорів.

2. Вступний внесок

1) для учасників пробігу становить 100 злотих від особи. Оплату слід здійснювати у валюті PLN за допомогою банківського переказу на рахунок:

 

Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych,

Jabłoni 15,

44-105 Gliwice

 

41 1160 2202 0000 0002 2433 8465

 

 

з дописом (призначення платежу) Bieg “Polesie” + прізвище учасника.

Для українців, а також громадян інших країн, існує можливість внесення оплати в день проведення пробігу під час реєстрації.

Оплата не підлягає поверненню чи переведенню на іншу особу.

 

1. Свідчення. В рамках стартового внеску кожен учасник пробігу отримає: транспорт з кордону на місце старту до м. Шацьк, базове медичне обслуговування,  стартовий номер, воду та ізотонічні напої подавані в пунктах відпочинку на трасі, а також їжу та напої після пробігу. Всі хто завершить пробіг і Nordic Walking отримають медалі на память.

2. Зміни у регламенті. Про внесення змін до регламенту вирішує директор пробігу Мирослав Бенецький.

Учасники які зарееструвалися для участі в пробігу будуть повідомлені про можливі зміни до початку заходу.

1. Особисті дані. Всі учасники, які беруть участь у пробігу, виражають свою згоду на обробку їх персональних даних для внутрішніх потреб організатора заходу.

2. Охорона візерунку(зображень). Всі учасники, які беруть участь у пробігу, виражають свою згоду на публікацію та використання їх візерунку (зображень) в інформаційних матеріалах розміщених на сторінці пробігу в інтернеті, засобах масової інформації та рекламних матеріалах пробігу.

 

[/toggle]

 

 

 

 

Dane osobowe i ochrona wizerunku

 1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów, jest organizator zawodów sportowych - Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych z siedzibą w Gliwicach, ul. Jabłoni 15, (dalej: „Organizator”) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000425849.
 2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, numer telefonu komórkowego,   przynależność klubowa.
 3. Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

 

 • imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby               uczestnictwa w zawodach;
 • imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach marketingowych i promocyjnych;
 • adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych;
 • numer pesel na potrzeby uczestnictwa w losowaniach przeprowadzanych w ramach zapisów na poszczególne imprezy/zawody organizowane przez Organizatora..  

 

 1. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody, a także obsługującym system losowania na wybrane zawody oraz wykonującym    pomiar czasu w tym publikację wyników.
 2. Organizator przekazuje również dane osobowe takie jak: imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej – oficjalnym sponsorom i partnerom, jednak wyłącznie w celu związanym z promocją i marketingiem oraz współorganizacją zawodów.
 3. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Fundacja Instytut Studiów Migracyjnych z siedzibą w Gliwicach, ul. Jabłoni 15.
 4. Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
 5. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.
 6. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach oraz losowaniu.
 7. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem +48 601143341.

 

 

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem