Strona główna

ORGANIZATORZY

Fundacja DUM SPIRO, SPERO z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łochowska 67, 85-372 Bydgoszcz, KRS 0000204960

PARTNERZY

Firma Life+ Joanna Maciejewska z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szuwarowa 3, 85-435 Bydgoszcz

CELE

 1. Zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację Krzysztofa Kuliberdy.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Popularyzacja biegania i marszu Nordic Walking jako najprostszych form rekreacji ruchowej.

TERMIN

09.12.2018 r.

MIEJSCE

Bydgoszcz – teren LPKiW Myślęcinek.

Szczegółowa mapka oraz trasa biegu i marszu Nordic Walking dostępna będzie na stronie wydarzenia na portalu społecznościowym FACEBOOK:

https://www.facebook.com/events/322978178504616/

PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 08:00 – 09:30 – BIURO ZAWODÓW
 • godz. 10:00 – Start biegu i marszu Nordic Walking – 5 km
 • godz. 11:00 – dekoracje

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu imprezy.

Zapewniony jest elektroniczny pomiar czasu.

ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem  uczestnictwa  w zawodach  jest  prawidłowe  wypełnienie  formularza 

rejestracyjnego oraz dokonanie wpłaty na rzecz Krzysztofa Kuliberdy:

 • Dla biegu i marszu Nordic Walking na dystansie 5 km dla osoby dorosłej – kwota minimalna to 35 zł
 • Dla biegu i marszu Nordic Walking na dystansie 5 km dla młodzieży pomiędzy 15, a 18 rokiem życia – kwota minimalna to 10 zł
 1. Wpisowe  przekazane  zostanie  na  cel  charytatywny  –  leczenie  i  rehabilitację Krzysztofa Kuliberdy.
 2. Elektroniczny formularz wraz ze szczegółowymi  danymi zawodów dostępny jest na stronie:

http://herkules.org.pl/kalendarz-imprez/

 1. Wpłat należy dokonywać na konto:

Fundacja DUM SPIRO, SPERO

numer konta: 18 1240 1183 1111 0010 3756 8006

z dopiskiem: bieg dla Krzyśka

 1. Wypełnienie  formularza  rejestracyjnego i  dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Rejestracja internetowa możliwa jest do dnia 05.12.2018 r. do godz. 23.00 Bezpośredniej rejestracji i opłaty będzie można dokonać także w dniu zawodów w biurze zawodów.
 3. W zawodach obowiązuje limit 350 osób (300 w biegu, 50 osób nordic walking),  przy czym decyduje kolejność dokonania wpłaty na rzecz Krzysztofa Kuliberdy.
 4. Podstawą odbioru pakietu startowego z numerem jest okazanie przez Zawodnika Organizatorom dokumentu tożsamości ze zdjęciem, dokonanie wpłaty wpisowego oraz prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w zawodach” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w biurze zawodów.
 6. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator oprócz ubezpieczenia z tytułu NNW nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 7. Na przedniej części koszulki powinien zostać  przymocowany numer startowy. Obowiązkiem uczestnika jest posiadanie numeru startowego przypiętego do odzieży w sposób widoczny i umożliwiający odczytanie. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
 8. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w szczególności w zakresie stosowania się do przepisów ruchu drogowego i kodeksu cywilnego.
 9. Decyzje służby medycznej, co do kontynuowania zawodów przez uczestnika są ostateczne.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące zapisu np. przepisanie numeru na innego zawodnika – mogą być dokonywane wyłącznie do 30 listopada br.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem