Main Page

ORGANIZATORZY

Fundacja DUM SPIRO, SPERO z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Łochowska 67, 85-372 Bydgoszcz, KRS 0000204960

PARTNERZY

Firma Life+ Joanna Maciejewska z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szuwarowa 3, 85-435 Bydgoszcz

CELE

 1. Zbiórka funduszy na leczenie i rehabilitację Krzysztofa Kuliberdy.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Popularyzacja biegania i marszu Nordic Walking jako najprostszych form rekreacji ruchowej.

TERMIN

09.12.2018 r.

MIEJSCE

Bydgoszcz – teren LPKiW Myślęcinek.

Szczegółowa mapka oraz trasa biegu i marszu Nordic Walking dostępna będzie na stronie wydarzenia na portalu społecznościowym FACEBOOK:

https://www.facebook.com/events/322978178504616/

PROGRAM WYDARZENIA

 • godz. 08:00 – 09:30 – BIURO ZAWODÓW
 • godz. 10:00 – Start biegu i marszu Nordic Walking – 5 km
 • godz. 11:00 – dekoracje

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu imprezy.

Zapewniony jest elektroniczny pomiar czasu.

ZGŁOSZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem  uczestnictwa  w zawodach  jest  prawidłowe  wypełnienie  formularza 

rejestracyjnego oraz dokonanie wpłaty na rzecz Krzysztofa Kuliberdy:

 • Dla biegu i marszu Nordic Walking na dystansie 5 km dla osoby dorosłej – kwota minimalna to 35 zł
 • Dla biegu i marszu Nordic Walking na dystansie 5 km dla młodzieży pomiędzy 15, a 18 rokiem życia – kwota minimalna to 10 zł
 1. Wpisowe  przekazane  zostanie  na  cel  charytatywny  –  leczenie  i  rehabilitację Krzysztofa Kuliberdy.
 2. Elektroniczny formularz wraz ze szczegółowymi  danymi zawodów dostępny jest na stronie:

http://herkules.org.pl/kalendarz-imprez/

 1. Wpłat należy dokonywać na konto:

Fundacja DUM SPIRO, SPERO

numer konta: 18 1240 1183 1111 0010 3756 8006

z dopiskiem: bieg dla Krzyśka

 1. Wypełnienie  formularza  rejestracyjnego i  dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Rejestracja internetowa możliwa jest do dnia 05.12.2018 r. do godz. 23.00 Bezpośredniej rejestracji i opłaty będzie można dokonać także w dniu zawodów w biurze zawodów.
 3. W zawodach obowiązuje limit 350 osób (300 w biegu, 50 osób nordic walking),  przy czym decyduje kolejność dokonania wpłaty na rzecz Krzysztofa Kuliberdy.
 4. Podstawą odbioru pakietu startowego z numerem jest okazanie przez Zawodnika Organizatorom dokumentu tożsamości ze zdjęciem, dokonanie wpłaty wpisowego oraz prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w zawodach” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w biurze zawodów.
 6. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator oprócz ubezpieczenia z tytułu NNW nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 7. Na przedniej części koszulki powinien zostać  przymocowany numer startowy. Obowiązkiem uczestnika jest posiadanie numeru startowego przypiętego do odzieży w sposób widoczny i umożliwiający odczytanie. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
 8. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, w szczególności w zakresie stosowania się do przepisów ruchu drogowego i kodeksu cywilnego.
 9. Decyzje służby medycznej, co do kontynuowania zawodów przez uczestnika są ostateczne.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące zapisu np. przepisanie numeru na innego zawodnika – mogą być dokonywane wyłącznie do 30 listopada br.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem