Regulamin wyścigu ZICO RACING na Wrotkarskiej Majówce na torze "POZNAŃ" 3 maja 2017


1. Cele wyścigu:

1.1 Celami wyścigu ZICO RACING na torze "POZNAŃ" są:
a. promocja i upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski i z zagranicy,
b. promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,

2. Organizatorzy:

2.1. Organizatorami wyścigu na rolkach oraz wrotkach ZICO RACING na torze "POZNAŃ" są:

- Stowarzyszenie Sportów Wrotkarskich "Malta" Poznań - od 1999 r.
Kontakt: http://www.sswmalta.pl zico@swwmalta.pl

- Profesjonalny sklep z rolkami "Zico Racing" Jakub Ciesielski.
Kontakt: http://www.zicoracing.com

- Strona imprezy: www.wrotkarskamajowka.pl info@wrotkarskamajowka.pl

Współorganizatorem wyścigu  ZICO RACING na 20 km nartorolki techniką klasyczną, 20 km nartorolki techniką dowolną oraz 20 km nartorolki i rolki na pompowanych kołach techniką dowolną są:

http://www.nartorolki.pl
http://www.skiking.pl


3. Termin i miejsce wyścigu:

3.1 Wyścigi odbędą się w dniu 3 maja 2017 od godz. 12:00 na Torze Poznań,
Wyścigowa 3, Przeźmierowo, 62-081 Poznań

3.2. Wyścig na rolkach, wrotkach dla dzieci:

- Junior i Juniorki F, E2, E1 oraz młodsi (roczniki 2008 i młodsi, 9 i mniej lat), dystans 400 metrów  godz. 12:20 (zbiórka o 12:00)

- Junior i Juniorki D2/D1 (roczniki 2006 i 2007, 10 – 11 lat), dystans 1000 metrów godz. 12:40 (zbiórka o 12:25)

- Junior i Juniorki C oraz Kadeci i Kadetki (roczniki 2002, 2003, 2004 i 2005, 12 – 15 lat), dystans 3000 metrów godz. 13:00 (zbiórka o 12:50)

3.2.1 Wyścig na rolkach, wrotkach i nartorolkach na 20km:


- Junior i Juniorki B, A, Seniorki i Seniorzy, Masterki i Mastersi (roczniki 2001 i starsi, 16 i więcej lat), dystans około 20000 metrów, 5 okrążeń Toru „POZNAŃ” godz. 13:30 (zbiórka o 13:20), nartorolki start 13:32

4. Osoby funkcyjne:

4.1. Sędzią Głównym zawodów jest Jakub Ciesielski
4.2. Wolontariusze
4.3. Instruktorzy wrotkarstwa


5. Zgłoszenia, biuro zawodów i opłaty startowe.

5.1. Biuro Organizatora Zawodów

Biuro Organizatora Zawodów będzie mieścić się w dniu 3 maja 2017 od godz. 9:00 do 12:00 na Torze Poznań, Wyścigowa 3, Przeźmierowo, 62-081 Poznań - namiot "Zico Racing"

5.2. Zgłoszenia

a. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

b. Za zgłoszenie uważa się wpływ na konto organizatora opłaty startowej określonej w regulaminie oraz w odpowiednim czasie:
- do dnia 28 lutego 2017 r. wynosi 50pln za wyścig na 20km, wyścig dzieci 40pln
- od dnia 1 marca 2017 r. do 14 kwietnia 2017 godz. wynosi 65pln za wyścig na 20km, wyścig dzieci 50pln
- od dnia 15 kwietnia 2017 r. w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2017 godz. 23:59 wynosi 100pln za wyścig na 20km, wyścig dzieci 80pln
- w dniu zawodów nie ma możliwości rejestracji

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego / przelewu bankowego – wpisowego - z winy poczty / banku. płata startowa wnoszona przelewem lub przekazem winna być opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika uczestniczącego w zawodach.
c. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się nr porządkowego przy imieniu i nazwisku zawodnika na liście startowej, na stronie internetowej zawodów.

Dane do wpłaty: Credit Agricole: 33 1940 1076 3028 3257 0003 0000

"Zico Racing" ul. Głogowska 38, 60-736 Poznań


5.3. Termin zgłoszeń do wyścigu upływa dnia 23.04.2017 r. o godzinie 23:59

5.4. Weryfikacja zawodników będzie odbywać się w Biurze Organizatora Zawodów będzie mieścić się w dniu 3 maja 2017 od godz. 9:00 do 12:00 na Torze Poznań, Wyścigowa 3, Przeźmierowo, 62-081 Poznań

5.5. Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Organizatora Zawodów (namiot Zico Racing), które będzie mieścić się w dniu 3 maja 2017 od godz. 9:00 do 12:00 na Torze Poznań, Wyścigowa 3, Przeźmierowo, 62-081 Poznań wraz z dowodem nadania przelewu (wyciąg bankowy, druk pocztowy) w celu potwierdzenia startu, na podstawie którego otrzyma medal po ukończeniu wyścigu.

Do wyścigu mogą przystąpić jedynie zawodnicy, którzy:

- zarejestrowali się przez formularz oraz uiścili opłatę startową w terminach i kwotach podanych w punkcie 5.2 b

- zawodnicy niepełnoletni: dostarczenie przez rodziców do biura zawodów zgody na udział w zawodach podpisane przez rodzica

5.6 Opłata startowa na 20km wynosi: do 28 lutego 50pln, od 1 marca do 14 kwietnia 65pln, od 15 kwietnia do 25 kwietnia 100pln.
Dla wyścigów dziecięcych na 400 metrów, 1km i 3km wynosi: do 28 lutego 40pln, od 1 marca do 14 kwietnia 50pln, od 15 kwietnia do 25 kwietnia 80pln.

5.7 Wpłaty krajowe na konto: Credit Agricole: 33 1940 1076 3028 3257 0003 0000, "Zico Racing" ul. Głogowska 38, 60-736 Poznań

5.8. Podczas weryfikacji zawodnika wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście osób wyrażających zgodę na udział w wyścigu na Wrotkarskiej Majówce na torze "POZNAŃ" na własną odpowiedzialność.

5.9. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza zawodów dopuszczająca zawodnika do udziału w wyścigu.

5.10. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia uczestnikom pomiar czasu z video finiszem, medal za ukończenie wyścigu (dorośli i dzieci) oraz pakiet startowy. Limit zawodników z wpisowym za medal to 400 osób.

6. Informacje organizacyjne i pomiar czasu:

6.1 Zawody rozegrane zostaną w formie otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.

6.2 Limit czasu wszystkich wyścigów to 2 godziny 30 minut, a wyścigu głównego na 20km to 1 godzina 45 minut.

6.3 Zawodnicy na starcie ustawiają się w kolejności:

1 rząd zawodnicy na rolkach
2 rząd zawodnicy na wrotkach tradycyjnych
3 rząd zawodnicy na nartorolkach

6.3.1 Zawodnicy startujący na wrotkach tradycyjnych powinni posługiwać się wrotkami dwuliniowymi

6.3.2 Zawodnicy startujący na rolkach, powinni startować na wrotkach jedno liniowych, potocznie nazywanych rolkami czy łyżworolkami. Dopuszczamy start na kółkach 125mm.

6.3.3 Zawodnicy startujący na nartorolkach sportowych lub nartorolkach i rolkach z pompowanymi kołami powinni posługiwać się sprzętem:

a) w rywalizacji *na nartorolkach techniką dowolną i klasyczną* - nartorolki o rozstawie kół nie mniejszym niż 530 mm oraz średnicy kół nie większej niż 100 mm - materiał bieżni kół dowolny

b) w rywalizacji *na nartorolkach i rolkach z pompowanymi kołami* - na sprzęcie wyposażonym w koła o średnicy nie większej niż 200 mm z gumowymi oponami oraz pompowanymi dętkami.

6.3.4 Zawodników startujących na nartorolkach sportowych lub nartorolkach i rolkach z pompowanymi kołami obowiązuje:

a) w rywalizacji *na nartorolkach techniką klasyczną* - poruszanie się w trakcie wyścigu wyłącznie krokami zaliczanymi do biegowej narciarskiej techniki klasycznej,

b) w rywalizacji *na nartorolkach techniką dowolną i nartorolkach oraz rolkach z pompowanymi kołami* - dowolna technika pokonania trasy.

6.3.1 Zawodnicy startujący na wrotkach tradycyjnych powinni posługiwać się wrotkami dwuliniowymi

6.3.2 Zawodnicy startujący na rolkach, powinni startować na wrotkach jedno liniowych, potocznie nazywanych rolkami czy łyżworolkami. Dopuszczamy start na kółkach 125mm w kategorii Open. W kategoriach 15 lat i młodsi maksymalny rozmiar kółek to 4x100mm.

Sugerujemy ustawienie się wg umiejętności, tzn. osoby wolniejsze na końcu.

6.4 Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą posiadać kaski oraz zalecane są ochraniacze.

6.5 Wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu na Wrotkarskiej Majówce na torze "POZNAŃ” muszą zostać zweryfikowani w dniu 03.05.2017 r. w Biurze Organizatora na Torze „POZNAŃ” (namiot Zico Racing). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, oraz dowód wniesienia opłaty startowej.

6.6 W wyścigu na Wrotkarskiej Majówce na Torze "POZNAŃ", prawo startu mają osoby, które spełniły warunki regulaminu.

6.7 Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą rodziców.

6.8 Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu i do najszybszego przyjazdu w okolicę mety.

6.9 Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do wyścigu. Niewłaściwie ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału w wyścigu (przyjęte normy schludnego ubioru czy ubiór, który nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników wyścigu).

6.10 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas.

6.11 Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.

6.12 Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie zwierząt podczas jazdy w celu podciągania. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją i zgłoszeniem tego czynu do instytucji zajmujących się organizacją innych zawodów wrotkarskich.

6.13 Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Sędzia może zabronić użycia urządzeń telemetrycznych, których stosowanie niesie ze sobą zagrożenie dla zawodnika lub dla innych zawodników.

6.14 Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”. Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część trasy i ustąpienia miejsca dublującym ich zawodnikom. Zdublowani zawodnicy muszą zawsze zajmować pozycje za tymi, którzy ich zdublowali. W przypadku naruszenia tej zasady, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.

6.15 Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

6.16 W trakcie wyścigu może zostać zarządzona wyłącznie przez sędziów neutralizacja wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany w wyniku działania „siły wyższej” (wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna droga, publiczna demonstracja). Po przerwie, tylko ci zawodnicy mają prawo kontynuować jazdę, którzy byli obecni na trasie w momencie przerwania wyścigu. Zawodnikom, którzy zeszli z trasy lub zostali zdyskwalifikowani, nie wolno wznowić jazdy po przerwie. Wznowienie wyścigu następuje w miejscu, w którym został on przerwany, lub jak najbliżej tego miejsca. W przypadku ucieczek, różnice czasowa są ustalane przez członka zespołu sędziowskiego – grupy pościgowe powinny respektować te różnice przy wznowieniu wyścigu.

6.17 Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

6.18 Pomiar czasu będzie obsługiwany przez firmę http://www.b4sport.pl
 

7. Dyskwalifikacja

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu a także w przypadku:

a. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej),
b. ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
c. złamania zasad bezpieczeństwa,
d. nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
e. nie wykonywania poleceń sędziów czy organizatora,
f. pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika /zawodników uczestniczącego/uczestniczących w wyścigu ( np. asysta rowerowa)
g. używanie w biegach dziecięcych większych kółek niż 100mm
 

8. Postanowienia końcowe

8.1. W czasie trwania wyścigu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

8.2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.

8.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów wyścigu na Wrotkarskiej Majówce na torze "POZNAŃ"

8.4. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

8.5. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wyścigu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z wyścigu.

8.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie wyścigu.

8.7. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z wyścigiem.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem