Regulamin

W 60 dni do Formy

 

 

1. Kochamy bieganie, kochamy maszerowanie 😊 … Dlatego właśnie w święto zakochanych (14 lutego 2023r.)  startujemy, by w 60 dni (niektórzy może szybciej) wypracować jak najlepszą formę na wiosnę. 

A dlaczego akurat 60 dni? Bo właśnie taki jubileusz obchodzi w roku 2023 nasz główny partner wyzwania - Miasto Jastrzębie-Zdrój.

Wyzwanie „W 60 dni do Formy” polega na pokonywaniu właśnie w tym czasie jak największej ilości km - biegiem lub marszem – tak, by osiągnąć jak najwyższy „poziom formy”, którego wzrost będziecie mogli codziennie śledzić na naszym indywidualnym, interaktywnym „wskaźniku formy”.

Aby wyzwanie zostało uznane za zrealizowane, musisz pokonać minimum 60 km (tak, to średnio tylko 1 km / dzień – ale wymaga systematyczności). Plan maksimum każdy wyznacza sobie sam.

W tym roku oprócz dorosłych w każdym wieku chcemy do zabawy zachęcić także młodzież szkół podstawowych i średnich – stąd też nasze dodatkowe kategorie.

2. Zapisy. Zapisy trwają od dnia ich rozpoczęcia do 20 kwietnia 2023 do godz.23:59. Zawodnik zgłasza swój udział poprzez zalogowanie się na stronie: https://b4sportonline.pl/w_60_do_formy/zapisy_na_w_60_dni_do_formy/6529

2.1 Wyzwanie trwa 60 dni lub do osiągnięcia 600 km - czas liczony jest od dnia wgrania pierwszej aktywności, i może rozpocząć się najwcześniej 14 lutego 2023, a najpóźniej 20 kwietnia 2023 r. Ostatnim dniem naszego wyzwania i ostatnim dniem aktywności dla osób rozpoczynających swe wyzwanie 20 kwietnia 2023 jest dzień 19 czerwca 2023 r..

Ostatni trening można wgrać do 3 dni od zakończenia wyzwania, czyli do 22 czerwca, do godziny 23:59.

3. Dodawanie aktywności: po zalogowaniu się, każdy z zawodników może wgrać swój trening w formacie gpx, tcx lub zaimportować z aplikacji STRAVA – wówczas system sam automatycznie zweryfikuje aktywności, sumując je dla Waszej drużyny, lub wpisać swój kilometraż załączając zrzut ekranu ze swojej trasy, z którego będzie można wyczytać minimum: datę treningu, dystans oraz czas – wpis pojawi się po dokonaniu weryfikacji przez administratora

4. Aby wyzwanie zostało uznane trzeba pokonać minimum 60 km w 60 dni od dnia wgrania swej pierwszej aktywności jednak nie później niż do dnia zakończenia projektu czyli do dnia 19 czerwca 2023r.

5. Konkurs wiedzy o mieście. W trakcie wyzwania zawodnicy otrzymywać będą newslettery z wiedzą o mieście, a po zakończeniu swego wyzwania otrzymają elektroniczny quiz. 

5.1. Udział w quizie nie jest obowiązkowy – jednakże osoby, które odpowiedzą bezbłędnie na wszystkie pytania otrzymają Certyfikat Mistrza Wiedzy o Mieście oraz prawo udziału w dodatkowym konkursie z nagrodami.

6. Rywalizacja odbywa się w kategorii open oraz w następujących kategoriach wiekowych:

- kadeci młodsi / kadetki młodsze (7-10lat);

- kadeci / kadetki (11-15lat);

- Juniorzy / juniorki (16-19lat);

- Seniorzy młodsi / seniorki młodsze (20-29lat);

- Seniorzy starsi / seniorki starsze (30-39 lat);

- Mastersi M / Mastersi K (40-49 lat);

- Weterani młodsi /weteranki młodsze (50-59 lat);

- Weterani starsi / weteranki starsze (60 lat i więcej);
 

O kolejności zawodników na liście wynikowej decyduje ilość pokonanych kilometrów, a w przypadku równej ilość km, czas brutto ich pokonania.

6.1. Kategorie dodatkowe:

- „Kategoria Drużynowa to łączna suma pokonanych kilometrów przez zawodników reprezentujące jedną drużynę (Uwaga: do sklasyfikowania wymagana jest jednobrzmiąca nazwa). W przypadku takiej samej ilości kilometrów wyższe miejsce zajmie ta drużyna, której suma czasów brutto drużyny będzie mniejsza.

- „Kategoria drużynowa jastrzębskich Szkół” to łączna suma kilometrów pokonanych przez zawodników reprezentujących jedną Szkołę (Uwaga: w klasyfikacji tej mogą uczestniczyć tylko uczniowie aktualnie uczęszczający do jastrzębskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele w nich aktualnie uczący).

7. Opłata za udział w Wyzwaniu wynosi 35 PLN i obejmuje: 

- kompleksową, codzienną obsługę informatyczną wyzwania;

- prowadzenie wszelkich klasyfikacji;

- możliwość wygenerowania po zakończeniu wyzwania pamiątkowych certyfikatów w wersji elektronicznej;

- pamiątkowy medal (warunkiem otrzymania jest pokonanie minimum 60 km);

- statuetki dla 3 najlepszych kobiet i 3 najlepszych mężczyzn (o kolejności decyduje łączny dystans pokonany przez drużynę do końca wyzwania, przy równym dystansie decydować będzie lepszy łączny czas)

- statuetki dla 3 najlepszych „Jastrzębskich Szkół” (o kolejności decyduje łączny dystans pokonany przez drużynę do końca wyzwania, przy równym dystansie decydować będzie lepszy łączny czas)

 - nagrodę specjalną dla najlepszego i najlepszej 60 latki + (60 lat i więcej)

- dodatkowo wśród wszystkich zawodników biorących udział w klasyfikacji drużynowej Jastrzębskich Szkół, którzy pokonają minimum 60 km zostanie przeprowadzony konkurs z atrakcyjnymi licznymi nagrodami.  

Uwaga: dla nauczycieli i uczniów jastrzębskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w „klasyfikacji drużynowej Jastrzębskich Szkół” wpisowe wynosi: 5 zł:

8. Wysyłka medali nastąpi do 30 dni od daty zakończenia wyzwania.

- realizujemy wysyłki wyłącznie na terenie Polski - koszt wysyłki do Polski to: 8,00 zł. 

- istnieje także możliwość darmowego odbioru medalu osobiście w MOSiR Jastrzębie-Zdrój po uprzednim umówienie się mailowo lub telefonicznie i ukończeniu wyzwania :

tel. 504 239 040, e-mail: organizacja@mosir.jastrzebie.pl .

Sposób odbioru medalu zawodnik deklaruje w momencie zgłoszenia.

9. W przypadku wprowadzenia zakazu aktywności fizycznej na wolnym powietrzu WYZWANIE zostanie na ten okres czasu wstrzymane, a następnie wydłużone o tę samą ilość dni.

10. Organizatorzy wyzwania: MOSiR Jastrzębie-Zdrój oraz  IST Software Sp. z o.o.

11. Opłaty startowe przyjmowane są przez IST Software Sp. z o.o. (NIP: 5272719067, Al. Jerozolimskie 162A, Warszawa)

12. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

13.Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”).

15. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

16. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)."

17. „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.”

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem