Main Page

PROGRAM IMPREZY ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM TRASY

IX ŁOBESKI MARATON ROWEROWY IM. EUGENIUSZA GOSTOMCZYKA

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Promocji Zdrowia „Strefa Równowagi” – Łobez

Współorganizatorzy :

Starostwo Powiatowe w Łobzie
Urząd Miejski w Łobzie
Urząd Miejski w Resku
Urząd Miejski w Dobrej
Urząd Miejski w Węgorzynie
Urząd Gminy w Radowie Małym
Fundacja „Pasja” w Łobzie
Patron medialny: Nowy Tygodnik Łobeski, Dziennik Nowogardzki

 

Komitet organizacyjny:

Komandor Maratonu: Tomasz Gierasimczyk – 606 634 741
Sędzia Główny: Piotr Kanar – 603 454 707
Kierownik Punktu Start–Meta – Roman Ciechański – 501 622 701
Obsługa czasowa: Arkadiusz Robak – 504 946 148
Członek komitetu organizacyjnego – Anna Gostomczyk – 797 476 111

 

PROGRAM ZAWODÓW
ŁOBESKI MARATON ROWEROWY IM. EUGENIUSZA GOSTOMCZYKA

Supermaraton obędzie się w dniach 16-17 lipca 2021 r.

 

Baza Zawodów – Hala Widowiskowo-Sportowa w Łobzie

Parking zawodów: Stadion Miejski im. Andrzeja Beliny, ul. Siewna

Start zawodów: Stadion Miejski im. Andrzeja Beliny, ul. Siewna

Meta zawodów: ul. Chopina

 

 

 

HARMONOGRAM CZASOWY IMPREZY
PIĄTEK 16.07
16:00 – 20:00 – Rejestracja uczestników zawodów – Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Orzeszkowa
19:00 – Odprawa techniczna – Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Orzeszkowa

SOBOTA 17.07
7:00 – 8:30 – Rejestracja uczestników Supermaratonu
8:30 – Odprawa techniczna
9:00 – Starty na dystansach Mega i Mini
18:00 – Zamknięcie trasy na dystansach Mega i Mini
18:30 – Zakończenie Supermaratonu – dekoracja zwycięzców

TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa MINI 96,585 km 

ŁobezWęgorzyno – Runowo Stacja – Runowo Wieś – Chwarstno – Trzebawie – Mielno – Zwierzynek – Dobra – Wierzbięcin – Kulice (PK i PŻ) – Jarchlino – Łosośnica – Miłogoszcz – Resko – Ługowina – Święciechowo – Radowo Wielkie – Radowo Małe – Strzmiele – Łobez (PK i PŻ)

Trasa MEGA 193,17 km  – Trasa MINI x2 

PUNKT KONTROLNY I ŻYWIENIOWY – KULICE i ŁOBEZ

ZGŁOSZENIA

Zapisy wszystkich, którzy chcą rywalizować w Supermaratonie do dnia 10.07.2021 r.

GRUPY STARTOWE

Start 10 osobowych grup następuje co 5 minut.
O kolejności startu grup decyduje organizator.

Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych oraz na rowerach innych.
Organizator uprzedza, że nie robi w tej kwestii żadnych wyjątków.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
– Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z pomocy osób trzecich.
– Maraton odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym.
Wszyscy uczestnicy maratonu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym.
– Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punkcie kontrolnym oraz napotkanych po drodze sklepach.
– Podczas pokonywania tras obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower, złamanie tego zakazu spowoduje dyskwalifikacje zawodnika.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną jego niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przez zawodnika przepisów Regulaminu Pucharu Polski.
– Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy techniczny stan rowerów.
– Organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników jak i osób trzecich.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
– Zawodnik powinien ubezpieczyć się odpowiednio od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
– Organizator zobowiązuje uczestników do nie zaśmiecania trasy maratonu.
– Uczestnik wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu Pucharu Polski i wyraża zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych. Wyraża również zgodę na umieszczenie na stronach internetowych Imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejsca zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz ich poprawiania.
– Komandor maratonu w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu Pucharu Polski oraz zapisów w Komunikacie Technicznym Maratonu.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.

– Zawodnik jest zobowiązany do poinformowania organizatorów, w przypadku gdyby na trasie podjął decyzję o rezygnacji z kontunuowania zawodów.

 

 

ZAPISY I OPŁATY

– Opłaty na Łobeski Maraton Rowerowy należy dokonać do 10 lipca 2021 roku. 

– Opłaty należy wnieść na konto Fundacja Pasja Łobez. 

Numer konta: 83 9375 1038 2600 1146 2000 0070 z koniecznie z dopiskiem Łobeski Maraton Rowerowy oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika zawodów.

– Wysokość wpisowego wynosi 80 (osiemdziesiąt) złotych. 

– Zapisów należy dokonywać na stronie internetowej organizatorów do 30 czerwca:

Supermaratony: https://supermaratony.org/zapisy/

 

– Organizatorzy przewidują kompletowanie grup startowych na dystansach Mini i Mega według życzeń zawodników. Propozycje uczestników prosimy kierować na e-mail: 04041960@wp.pl

 

Szczegółowy opis tras Maratonów

DYSTANS MINI 96,585 km 

Różnica wysokości 81 m (38 m do 119 m)
Całkowite wzniesienie terenu 724 m
Całkowity spadek terenu 724 m

Punkt trasy

kilometraż

Łobez – Stadion Miejski im. Andrzeja Beliny, ul. Siewna

0,000 km

Łobez – skręt w lewo na ul. Chopina

0,270 km

Łobez – skręt w lewo na ul. Konopnickiej

0,600 km

Łobez – skręt w prawo w kierunku Węgorzyna (DW151)

0,783 km

Węgorzyno – skręt w prawo w kierunku miejscowości Runowo Wieś 4314Z droga powiatowa – krzyżówka za mostem

13,135 km

Krzyżówka za mostem – skręt w lewo w kierunku miejscowości Runowo Wieś

17,230 km

Chwarstno – droga powiatowa 4338 Z 

22,214 km

Trzebawie – droga powiatowa 4338 Z skręt w prawo w kierunku Mielna

23,697 km

Mielno – droga powiatowa 4336 Z

27,647 km

Zwierzynek – droga powiatowa 4336 Z

30,166 km

Mieszewo – droga powiatowa 4336 Z skręt w lewo na DW 146 w kierunku Dobrej

31,877 km

Dobra – DW146 skręt w prawo w kierunku Nowogardu

37,768 km

Wierzbięcin – DW144 prosto w kierunku Nowogardu 

46,580 km

Kulice – skręt w prawo na drogę powiatową 4305 Z / PUNKT KONTROLNY I ŻYWIENIOWY

49,808 km

Jarchlino – prosto w kierunku Reska – droga powiatowa 4305Z 

52,775 km

Łosośnica  – prosto w kierunku Reska – droga powiatowa 4305Z

58,409 km

Miłogoszcz – prosto w kierunku Reska – droga powiatowa 4305Z

60,995 km

Resko – skręt w prawo – krzyżówka ul. Żeromskiego i ul. Szpitalnej droga powiatowa nr 4314Z

69,962 km

Ługowina – droga powiatowa nr 4314 Z

72,469 km

Radowo Wielkie – droga powiatowa nr 4314 Z i wjazd na DW147 kierunek – Radowo Małe 

79,925 km

Radowo Małe DW 147 w kierunku Łobza

82,762 km

Strzmiele skręt w lewo w kierunku Łobza DW147

88,603 km

Łobez skręt w prawo na krzyżówce Armii Krajowej i Generała Józefa Bema na DW 148

95,411 km

Łobez skręt w prawo na krzyżówce Generała Józefa Bema DW148 na ulicę Spokojną droga powiatowa 4323Z

95,572 km

Łobez skręt w lewo na ulicę Chopina 

96,122 km

Łobez skręt w lewo na ulicę Orzeszkowej

96,433 km

META – Łobez – Chopina

96,585 km 

DYSTANS MEGA 193,17 km =2 x MINI (96,585 km)

Różnica wysokości 81 m (38 m do 119 m)
Całkowite wzniesienie terenu 1448 m=2 x 724 m
Całkowity spadek terenu 1448 m=2 x 724 m

Punkt trasy

kilometraż

Łobez – Stadion Miejski im. Andrzeja Beliny, ul. Siewna

0,000 km

Łobez – skręt w lewo na ul. Chopina

0,270 km

Łobez – skręt w lewo na ul. Konopnickiej

0,600 km

Łobez – skręt w prawo w kierunku Węgorzyna (DW151)

0,783 km

Węgorzyno – skręt w prawo w kierunku miejscowości Runowo Wieś 4314Z droga powiatowa – krzyżówka za mostem

13,135 km

Krzyżówka za mostem – skręt w lewo w kierunku miejscowości Runowo Wieś

17,230 km

Chwarstno – droga powiatowa 4338 Z 

22,214 km

Trzebawie – droga powiatowa 4338 Z skręt w prawo w kierunku Mielna

23,697 km

Mielno – droga powiatowa 4336 Z

27,647 km

Zwierzynek – droga powiatowa 4336 Z

30,166 km

Mieszewo – droga powiatowa 4336 Z skręt w lewo na DW 146 w kierunku Dobrej

31,877 km

Dobra – DW146 skręt w prawo w kierunku Nowogardu

37,768 km

Wierzbięcin – DW144 prosto w kierunku Nowogardu 

46,580 km

Kulice – skręt w prawo na drogę powiatową 4305 Z / PUNKT KONTROLNY I ŻYWIENIOWY

49,808 km

Jarchlino – prosto w kierunku Reska – droga powiatowa 4305Z 

52,775 km

Łosośnica  – prosto w kierunku Reska – droga powiatowa 4305Z

58,409 km

Miłogoszcz – prosto w kierunku Reska – droga powiatowa 4305Z

60,995 km

Resko – skręt w prawo – krzyżówka ul. Żeromskiego i ul. Szpitalnej droga powiatowa nr 4314Z

69,962 km

Ługowina – droga powiatowa nr 4314 Z

72,469 km

Radowo Wielkie – droga powiatowa nr 4314 Z i wjazd na DW147 kierunek – Radowo Małe 

79,925 km

Radowo Małe DW 147 w kierunku Łobza

82,762 km

Strzmiele skręt w lewo w kierunku Łobza DW147

88,603 km

Łobez skręt w prawo na krzyżówce Armii Krajowej i Generała Józefa Bema na DW 148

95,411 km

Łobez skręt w prawo na krzyżówce Generała Józefa Bema DW148 na ulicę Spokojną droga powiatowa 4323Z

95,572 km

Łobez skręt w lewo na ulicę Chopina 

96,122 km

Łobez skręt w lewo na ulicę Orzeszkowej

96,433 km

META – Łobez – ul. Chopina*

96,585 km

* Po ukończeniu pierwszej pętli nie zjeżdżamy na Stadion Miejski, lecz kierujemy się z ulicy Spokojnej w kierunku ulicy Chopina


MIEJSCA NIEBEZPIECZNE

Trasy Łobeskiego Maratonu im. Eugeniusza Gostomczyka zostały tak wyznaczone by ograniczyć najbardziej niebezpieczne miejsca. Drogi powiatu łobeskiego są w dobrym stanie technicznym. 

DYSTANS MINI/MEGA

Miejsca na które szczególnie trzeba zwrócić uwagę to:

– skręt w prawo na skrzyżowaniu w Kulicach przed Nowogardem (50 km, 146 km)

– oraz skręt w prawo w Resku na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Szpitalnej (70 km, 166 km), który znajduje się na zjeździe (przy IKEI po prawej stronie oraz posterunku policji na końcówce zjazdu).

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem