Main Page

 

KOMUNIKAT   TECHNICZNY

V Maraton Szosowy dookoła jeziora Miedwie

w dniu 8 maja 2021 r.

w ramach Pucharu Polski w Maratonach Szosowych (regulamin PP na stronie supermaratony.org)

 

 

 

 

 

LIMIT UCZESTNIKÓW: 

 

              Nie ma limitu uczestników. Limit dotyczy tylko ilości zawodników w jednej grupie startowej.

 • Zapisy na Maraton są możliwe  przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.stc.stargard.pl , na Facebooku STC Stargard lub osobiście w Biurze Maratonu. O udziale w imprezie decydować będzie wpłata na konto lub w Biurze Maratonu.
 • Wpłat dokonywać można internetowo na konto podane w linku po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do dnia 1 maja lub w biurze Maratonu w dniach 7 - 8 maja. Wpłata na konto do 1 maja 2021 wynosi 80,00 zł/os. (ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP)
 • Wpłata w Biurze Maratonu w dniach 7 - 8 maja 2021 wynosi 100,00 zł/os oraz 100,00 zł/para rodzinna.

CEL :

 • popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce;
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności oraz wyłonienie najlepszych zawodników
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji;
 • prezentacja walorów krajoznawczych terenu wokół Jeziora Miedwie.

 ORGANIZATOR:

 • Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów
 • kontakt Maciej Chmielewski tel. 502 233 799
 • email: info@stc.stargard.pl

PATRONAT:

 • Starostwo Powiatowe w Stargardzie
 • Gmina - Miasto Stargard
 • Urząd Gminy Kobylanka

PARTNERZY:

 • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
 • Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie,
 • Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach,
 • Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie. 
 • Ochotnicza Straż Pożarna

TERMIN I MIEJSCE:

 • Maraton niezależnie od pogody odbędzie się w dniu 08.05.2021 r. (sobota) na trasie wokół jez. Miedwie.
 • Start na trasę pierwszej grupy o godz. 09:30, odbędzie się z linii startu i mety ( promenada przy Amfiteatrze ).
 •  Dokładny harmonogram startu  poszczególnych grup podany jest poniżej, będzie również dostępny
  w Biurze Maratonu.
 • Wręczenie nagród odbędzie się na mecie Maratonu .

TRASA MARATONU:

START: Morzyczyn (promenada Amfiteatr) - Morzyczyn ul. Jeziorna - Zieleniewo - Kunowo - Skalin - Stargard Kluczewo - Warnice - Barnim - Obryta - Okunica - Pyrzyce - Kołbacz - Bielkowo - Kobylanka - Morzyczyn ul. Szczecińska - Morzyczyn ul. Jeziorna - META Promenada Amfiteatr. ( 68 km jedno okrążenie).

UCZESTNICTWO:

 • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.stc.stargard.pl. Dopuszcza się dokonanie osobistego zgłoszenia w Biurze Maratonu i dokonanie opłaty startowej.
 • W Maratonie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.  Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej www.stc.stargard.pl .
 • W klasyfikacji rodzinnej dopuszcza się start młodzieży do nieukończonego 16 roku życia wraz z rodzicem.
 • W przypadku zawodników licencjonowanych PZKol i UCI udział w Maratonie mogą wziąć wyłącznie zawodnicy posiadający licencje Masters oraz Młodzik i Junior Młodszy.
 • Zawodnicy kategorii K1 i M1 mają prawo startu w Maratonie wyłącznie na dystansie MINI.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach zgłoszeń  w Biurze Maratonu przy odbiorze numeru startowego.
 • Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
 • Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie Maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

 

KATEGORIE WIEKOWE PP:

Mężczyźni

Kobiety

Rocznik

Wiek (ukończone w 2020r.)

M1

K1

roczniki  2003 i młodsze

do 17 lat

M2

K2

roczniki 2002 do 1991

od 18 do 29 lat

M3

K3

roczniki 1990 do 1981

od 30 do 39 lat

M4

K4

roczniki 1980 do 1971

od 40 do 49 lat

M5

K5

roczniki 1970 do 1961

od 50 do 59 lat

M6

K6

roczniki 1960 do 1951

od 60 do 69 lat

M7

K7

roczniki 1950 do 1941

od 70 do 79 lat (klasyfikowani do PP jako M7)*

M8

K8

roczniki 1940 i starsze

od 80 lat wzwyż (klasyfikowani do PP jako M7)*

     (*)- osobna klasyfikacja w kategorii M7 i M8 tylko dla potrzeb organizatora V Maratonu dookoła Miedwia.

     Zaleca się ze względów bezpieczeństwa i zdrowotnych (nie chcemy przypadków zasłabnięć na trasie) korzystanie na dystansie MEGA przez kat. M7 i M8 tylko z rowerów szosowych.

RODZAJE ROWERÓW:

 • Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
 • Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków  zaliczany będzie do rowerów szosowych.
 • O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Organizator ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony.
 • O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje Organizator Maratonu.
 • O dopuszczeniu do udziału w Maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów decyduje organizator,
 • Do udziału w  Maratonie nie dopuszcza się rowerów z podpórką typu "lemond", z napędem elektrycznym oraz rowerów czasowych.

PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH:  

Maraton będzie rozgrywany na następujących dystansach:

 • MINI  – dystans do 100 km (ok.68km) - limit czasu – pomiar czasu prowadzony będzie do godz. 15.
 • MEGA  – dystans do 200 km (ok.136km) - limit czasu - pomiar czasu prowadzony będzie  do godz. 15.
 • Punkty do Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego Maratonu . Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla wszystkich kategorii według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym dystansie.
 • Organizator dodatkowo wprowadza na dystansie MINI oddzielnie nagradzaną Klasyfikację Rodzinną. Polegać ona będzie na starcie rodzica i dziecka . Zespół startuje na rowerach szosowych lub innych (jedna klasyfikacja). Czas zespołu  wyznacza drugi na mecie członek rodziny w układzie: rodzic-dziecko z podziałem w klasyfikacji na chłopców i dziewczynki.
 • Zapisy tylko i wyłącznie w Biurze Maratonu. Koszt startu pary rodzic-dziecko 100,00 zł.

GRUPY STARTOWE:

 • Uczestnicy będą wypuszczani na trasę zgodnie z zasadami ruchu drogowego.
 • Grupy startowe nie muszą być nigdzie wcześniej zgłaszane. Każdy kto ma ochotę jechać w zorganizowanej grupie lub sam podłączyć się do jakiejś grupy staje w sektorze przedstartowym w godzinach wytyczonych dla startu dystansu oraz kategorii roweru w grupach maksymalnie 15 osobowych. Starty odbywać się będą o równej godzinie i minucie, odstęp między grupami minimum 1 minuta. Każdy dobiera się w grupy jakie mu pasują i spisany jest na starcie po chipie przymocowanym do numeru startowego.
 • GRUPY STARTOWE: (minimum co 1 minuta grupy max 15 osobowe)
   

Godzina startu

Dystans

Rower

Płeć

9:30 - 9:40

Mega

Rower Inny

Kobiety - Mężczyźni

9:40 - 10:00

Mega

Rower Szosowy

Kobiety - Mężczyźni

10:01

Mini

Handbike

Open

10:02 - 10:04

Mini

Pary rodzinne (rodzic/dziecko)

Open

10:05 - 10:15

Mini

Rower Inny

Kobiety - Mężczyźni

10:20 - 10:25

Mini

Rower Szosowy

Wszystkie kobiety

10:25 - 10:45

Mini

Rower Szosowy

Wszyscy mężczyźni

 • Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu .

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU:

 • Podczas trwania Maratonu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym; na trasie Maratonu występuje w większości trasy asfalt o dobrej jakości, ale zdarzają się odcinki i złej nawierzchni (około 3 km na początku trasy).
 • Maraton w najniebezpieczniejszych miejscach w miarę możliwości będzie zabezpieczany przez Policję oraz Straż Pożarną;
 • Dystans jednego okrążenia Maratonu liczy ok. 68 km
 • Na trasę Maratonu wystartują grupy wg ww harmonogramu.
 • Uczestnicy Maratonu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy Maratonu;
 • Na trasie Maratonu znajduje się jeden punkt żywieniowy i kontrolny na  ok. 45 km,
 • Trasa oznaczona będzie wg standardów przyjętych na Maratonach szosowych (strzałki malowane na jezdni oraz kierunek jazdy na tabliczkach kierunkowych  zamocowanych do znaków drogowych oraz na tyczkach).

PARKINGI:

Parkingi dla uczestników dostępne będą w Morzyczynie na Parkingu gminnym naprzeciwko restauracji Weranda, oraz naprzeciwko Amfiteatru i będą oznakowane.

ZGŁOSZENIA:

 • Zgłoszenia wyłącznie przez formularz on-line na stronie:  www.stc.stargard.pl oraz Facebooku STC  Zgłoszenia będą zamknięte dnia 1 maja 2021 do godz. 0:00.
 • Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Komunikatu  Technicznego.
 • Biuro Wyścigu znajduje się pod sceną  Amfiteatru  nad jeziorem Miedwie w Morzyczynie.
 • Będzie czynne 7 maja od godziny 14.00 do godziny 20.00 . W dniu startu 8 maja od godziny 07:00 do godziny 08:00.

 OPŁATA ZA UCZESTNICTWO:

 • 80 zł/os (ujednolicona opłata w Maratonach PP) do dnia 01.05.2021r. (przelew)
 • 100 zł/ para rodzinna wyłącznie przy zapisach w Biurze Maratonu
 • 100 zł/os w Biurze Maratonu w dniach 07 - 08.05.2021 r. 

Wpłata na konto STC:

BGŻ Oddz. Stargard 63 2030 0045 1110 0000 0420 2660

z dopiskiem V Maraton Szosowy - Imię i Nazwisko

UWAGA!!!   Opłata za uczestnictwo jest bezwzględnie bezzwrotna, jedynym wyjątkiem będzie przypadek nie rozegrania Maratonu.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:

 • chip elektroniczny przy numerze startowym na rower do pomiaru czasu,
 • napoje i żywność na punktach żywieniowych;
 • ciepły posiłek po zakończeniu Maratonu;
 • konkurs z nagrodami i wiele innych miłych atrakcji po zakończeniu Maratonu;

NAGRODY:

 • Dekoracja zwycięzców odbędzie na linii mety po sklasyfikowaniu podium każdej kategorii osobno.
 • Nagradzani będą zwycięzcy kategorii OPEN kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie rowerów oraz z podziałem na kategorie wiekowe i rowerów dystans MINI i MEGA,
 • nagrodzona będzie również zwycięska drużyna na dystansie MINI oraz  kategoria Rodzinna.
 • Medale lub statuetki uczestnictwa dla każdego uczestnika zawodów na mecie Maratonu, 
 • rozdanie nagród konkursu (na podstawie wylosowanych kuponów) wśród uczestników nastąpi po dekoracji zwycięzców (uczestnik musi ukończyć Maraton i okazać numer startowy).

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
 • trasa będzie zabezpieczona do godziny 14:00 (zawodnicy, którzy przybędą na metę po limicie czasowym mogą zostać niesklasyfikowani);
 • za wypadki powstałe z winy uczestników w czasie trwania Maratonu oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie będzie odpowiadał;
 • po ukończeniu Maratonu można spożyć posiłek regeneracyjny – catering obok Amfiteatru

OCENA WYNIKÓW

 • Do klasyfikacji końcowej Maratonu w kategorii OPEN będzie brany pod uwagę czas brutto osiągnięty przez zawodnika na swoim dystansie.
 • Pokonanie dystansu krótszego niż zadeklarowany w zgłoszeniu na Maraton skutkować będzie dopisaniem do uzyskanego wyniku kary czasowej 15 minut.
 • Do klasyfikacji drużynowej na dystansie MINI liczy się czas najlepszych czworga zawodników.
 • Klasyfikacja PSP, SW, Policji (w miarę zainteresowania) oraz M70, M80 i Rodzinna będzie prowadzona tylko na dystansie MINI.
 • Do klasyfikacji końcowej Supermaratonów 2021 prowadzona będzie osobna klasyfikacja ogólna OPEN kobiet i mężczyzn oraz wiekowa oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
 • Odpowiedzialnymi za wyniki zawodników będzie organizator oraz firma zajmująca się obsługą i pomiarem czasu na mecie oraz międzyczasów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • Administratorem danych osobowych jest Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów, REGON: 005430432,

NIP: 8541026825; ul. Sportowa 1, miejsc. STARGARD, kod 73-110.

 •  Dane osobowe uczestników Maratonu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji V Maratonu Szosowego dookoła jeziora Miedwie, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 • Dane osobowe uczestników Maratonu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 • Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Maratonie stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 •  Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w V Maratonie Szosowym dookoła jeziora Miedwie.
 • Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 •  Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Maratonie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Maratonu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Maratonu.
 • Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział  w V Maratonie Szosowym dookoła jeziora Miedwie.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem