Klub Rowerowy DYNAMO Sierpc zaprasza na

Sierpecki Maraton Rowerowy 24H 2022.

 

BRAK OPŁATY WPISOWEJ !!!!!!

JEŹDZISZ ILE CHCESZ I KIEDY CHCESZ,

WEDŁUG WŁASNEJ STRATEGII

 

Jeździmy od godz. 12:00 w sobotę, do godz. 12:00 w niedzielę !!!!!

 

Z UWAGI NA PANUJĄCE ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE KORONA WIRUSEM ORGANIZATOR MOŻE ODWOŁAĆ MARATON W KAŻDEJ CHWILI. 

 

Regulamin Sierpecki Maraton 24H

 

1. Cel imprezy:

Propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu

Popularyzacja turystyki rowerowej

Sprawdzenie się w długodystansowej jeździe rowerem

 

2. Organizatorzy:

Stowarzyszenie Klub Rowerowy DYNAMO Sierpc

przy współudziale Burmistrza Miasta Sierpca, Starosty Sierpeckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, MOSiR Sierpc, KP PSP Sierpc, Wójta Gminy Mochowo, Wójta Gminy Sierpc oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligowie.
 

Patronat Honorowy

Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca

Andrzej Cześnik — Starosta Sierpecki

Zbigniew Tomaszewski – Wójt Gminy Mochowo

Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc

 

3. Termin i przebieg imprezy:

Biuro zawodów zlokalizowane na terenie MOSiR Sierpc.

Otwarcie biura zawodów 21.05.2022 od godziny 09:00 (rejestracja zawodników do 11:30)

Trasa Maratonu będzie otwarta:

od godziny 12:00 w dniu 21.05.2022 - sobota

do godziny 12:00 w dniu 22.05.2022 – niedziela

 

Wyniki maratony zostaną opublikowane na stronie FB klubu w ciągu 24h od zakończenia. 

Uczestnicy sami decydują o czasie startu oraz ilości przejechanych okrążeń.

Aby zostać sklasyfikowanym, wystarczy przejechać jedną długość trasy (jedno okrążenie) w 24-godzinnym limicie czasu.

 

4. Dystanse i trasa Maratonu:

Trasa o długości ok. 40 km w pętli. Ostateczna wersja trasy oraz jej ślad GPS zostaną podane do 30.04.2022

 

5. Punkty kontrolne:

Sierpc, MOSiR, ul. Świętokrzyska 26 (punkt startowy / punkt kończący okrążenie)

Remiza OSP Ligowo, punkt kontrolny

Na całej długości trasy – 100% asfalt, o dobrej i bardzo dobrej nawierzchni

 

6. Uczestnictwo:

24-godzinny Maraton Rowerowy jest ogólnodostępną imprezą o charakterze rekreacyjno-turystycznym, trwa nieprzerwanie od godz. 12:00 w sobotę 21 maja do godz. 12:00 w niedzielę 22 maja.

 

Na trasę można wyruszyć o dowolnej porze w/w czaso-okresie. 

Udział w Maratonie wymaga dobrej zaprawy w turystyce rowerowej oraz znajomości przepisów ruchu drogowego.

Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada dobry stan zdrowia.

 

Osoby niemające ukończonych 18 lat mogą wystartować tylko i wyłącznie z opiekunem lub rodzicem – pokonując cały wybrany dystans tylko i wyłącznie w jego towarzystwie, po złożeniu podpisanej zgody rodzica lub opiekuna.

Uczestnicy pokonują trasę indywidualnie lub w grupach.

 

Potwierdzeniem przejechania danego okrążenia będzie odnotowane w karcie uczestnika, przez podbicie pieczątki na punkcie start/meta przy MOSiR Sierpc

Taka sama kontrola będzie prowadzona w m. Ligowo. (podbicie karty).

 

ZGŁOSZENIA

link do zapisów on-line będzie podany i aktywny od 01.03.2022

ORAZ NA MIEJSCU W BIURZE ZAWODÓW OD godz. 10:00 21.05.2020 (UWAGA ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – 200 osób)

Odbiór pakietów oraz numerów startowych tylko w sobotę do godz. 12:00. Nieodebrane przechodzą do wykorzystania dla innych zawodników. Na trasę można wyjechać w dowolnym momencie trwania imprezy.

 

7. Nagrody i świadczenia:

Wszyscy, którzy przejadą wymagane minimum 1 okrążenie ok. 40 km w obowiązującym limicie czasu 24 godziny, otrzymują pamiątkowy medal.

 

W miarę możliwości organizator zapewnia banany, wodę do picia, izotonik, kawę, herbatę, oraz ewentualnie ciepły posiłek na pkt. kontrolnym Sierpc.
 

8. Obowiązki uczestników:

Posiadanie sprawnych rowerów z oświetleniem.

W godzinach 21:00 – 4:00 każdy uczestnik ma obowiązek jazdy z włączonym oświetleniem roweru oraz w kamizelce lub odblaskowej odzieży. 

Zalecane jest posiadanie kasku sztywnego. 

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przeciwpożarowych, ochrony przyrody

Stosowanie się do postanowień organizatorów i służb na trasie i miejscach odpoczynku oraz przestrzeganie obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych.

Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ZABRONIONA jest jazda z wykorzystaniem tzw. „lemondki” w grupie oraz na tzw. „kole”.

Jeżeli ktoś ma taką kierownicę, to w grupie może jechać tylko w naturalnym chwycie baranka: górnym lub dolnym, lub całkowicie solo.
 

9. Postanowienia końcowe

Nie prowadzi się pomiaru czasu przejazdu.

Trasa jest wyznaczona i oznaczona, uczestnik ma obowiązek poruszania się na wyznaczonej trasie i kierunku, w jakim będzie ona oznaczona. W przypadku pokonania większej ilości kilometrów na danym okrążeniu zalicza się wynik regulaminowy tj. 1 okrążenie.

Zawodnikowi zaliczane są przejechane pełne okrążenia z tym iż, ostatnie musi się skończyć najpóźniej o godzinie 12:00 dnia 22.05.2022 (niedziela)

Uczestnicy Maratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy oraz składają podpisane oświadczenia uczestnictwa.

Maraton odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

Maraton odbywa się na drogach publicznych przy otwartym ruchu drogowym.

Naruszenie postanowienia niniejszego regulaminu lub zasad poruszania się po drogach jak również współżycia społecznego będzie skutkować dyskwalifikacją. 

W razie potrzeby uczestnicy zapewniają sobie transport powrotny we własnym zakresie

Zaleca się posiadanie mapy, zapasowej dętki, pompki, minimum jednego bidonu, naładowanego telefonu komórkowego oraz obowiązującego oświetlenia z przodu i z tyłu w godzinach od 21:00 do 4:00 rano.

Uczestnicy mogą korzystać z pobliskich sklepów w celu dokonania potrzebnych zakupów

Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.


 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania maratonu w każdej chwili.